دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گل - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گلدانلود گزارش کارآموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U)
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد
مکان کار آموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

مقدمه

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود .

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود .

یک درخت سرد در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد .

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید .

اگر در برگ ، خاک ، چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.

فهرست
فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ..... 1

تاریخچه ..... 2

خط مشی کیفیت ..... 3

سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل ..... 4

کنترل فرآیند ..... 5فصل 2 : تاریخچه گندم ..... 6

1-2 . تاریخچه گندم ..... 7

2-2 . گیاه شناسی گندم ..... 8

3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم ..... 9

4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی ..... 10

1-4-2 . گندم قرمز بهاره ..... 10

2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز ..... 10

3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه ..... 10

4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه ..... 10

5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) ..... 10

6-4-2 . گندم مخلوط ..... 10

5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم ..... 11

1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم ..... 11

2-5-2 . وزن دانه ..... 11

3-5-2 . اندازه و شکل دانه ..... 11

4-5-2 . سختی دانه ..... 11

5-5-2 . زجاجیت ..... 11

6-5-2 . رنگ ..... 12

7-5-2 . دانه های سیب دیده ..... 12

8-5-2 . ناخالصی ها ..... 13

6-2 . بیماری های گندم ..... 14

1-6-2 . زنگ گندم ..... 14

2-6-2 . فوزاریوم گندم ..... 14

3-6-2 . سیاهک ..... 14

4-6-2 . ناخنک ..... 14

5-6-2 . نماتد گندم ..... 14

7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم ..... 15

1-7-2 . رطوبت ..... 15

2-7-2 . مقدار پروتئین ..... 15

3-7-2 . کیفیت پروتئین ..... 16

4-7-2 . اسیدیته چربی ..... 16

8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم .....17

1-8-2 . کربوهیدرات ها ..... 17

2-8-2 . گلوتن ..... 20

3-8-2 . چربی ها ..... 21

4-8-2 . پنتوزان ها ...... 22

5-8-2 . سایر قندها ..... 23

6-8-2 . آنزیم های گندم ..... 23

7-8-2 . مواد معدنی گندم ..... 24

8-8-2 . ارزیابی حسی گندم ..... 24

9-2 . نگه داری گندم ..... 28

1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم ..... 28

10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی ..... 30

1-10-2 . آزمون نمونه ها ..... 30فصل 3 : آسياب كردن ..... 32

مقدمه ..... 33

1-3 . مواد اوليه خام ..... 33

2-3 . مراحل تهيه ..... 33

3-3 . مراحل مختلف ..... 34

4-3 . شستشوي گندم ..... 36

5-3 .تميز كردن به روش خشك ..... 36

6-3 . الك جدا كننده ..... 37

7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز ..... 37

8-3 . آسپيراتور .... 38

9-3 . پوست گيري .... 38

10-3 . آهن گير .... 38

11-3 . شن گير ..... 39

12-3 . سيكلون ها ..... 39

13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم ..... 40

14-3 . مواد افزودنی به آرد ..... 40

15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن‌ها .... 41

16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات ..... 44فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی ..... 45

مقدمه ..... 46

1-4 . مواد اولیه ماکارونی ..... 48

1-1-4 . سمولینا ..... 48

2-1-4 . آب ..... 49

3-1-4 . تخم مرغ ..... 50

4-1-4 . مواد افزودنی مجاز ..... 51

5-1-4 . نمک ..... 51

6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید ..... 51

7-1-4 . منو و دی گلیسرید ..... 52

8-1-4 . بتا کاروتن ..... 52

9-1-4 . ویتامین C ..... 52

10-1-4 . ویتامین های گروه B ..... 52

2-4 . فرآیند تولید ماکارونی ..... 53

1-2-4 . روش غیر پیوسته ..... 53

2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر ..... 53

3-2-4 . ورز دادن خمیر ..... 55

4-2-4 . دستگاه رشته ساز ..... 56

5-2-4 . قالب های ماکارونی ..... 57

تمیز کردن قالب ها و پرس ها ..... 59

6-2-4 . خشک کردن ماکارونی ..... 59

1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی ..... 59

2-6-2-4 . سیستم گرمایش ..... 60

3-6-2-4 . فن ها ..... 60

4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت ..... 60

3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی ..... 61

1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی ..... 62

2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن ..... 63

4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی ..... 65

5-4 . ویژگی های ماکارونی ..... 65

6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی ..... 65

7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی ..... 67

1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ..... 67

2-7-4 . کنترل PH ..... 68

3-7-4 . نشاسته در آب پخت ..... 68

4-7-4 . آزمون قوام رشته ها ..... 68

5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش ..... 69

6-7-4 . وجود لک ..... 69

7-7-4 . رنگ ..... 69

8-7-4 . سایر آزمون ها ..... 70

9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی ..... 70

فصل 5 : پروسه تولید ..... 72

توزين غلات ..... 73

تخليه گندم ..... 73

انتقال و حمل غله ..... 73

معايب سيلوهاي فلزي ..... 74

سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي ..... 74

سيلوهاي فلزي ..... 74

پروسه توليد آرد ..... 75

عمليات بوجاري و تميز كردن گندم ..... 75

گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها ..... 76

ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها ..... 76

بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها ..... 77

دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها ..... 79

عملکرد دستگاههای شن گیر ..... 80

متد کار ..... 81

عملکرد دستگاه پوست گیر ..... 82

عملیات آسیاب گندم ..... 82

الک کروپ ..... 83

والس ..... 83

فیلتراسیون ..... 84

سیستم قسمت الکترونیک فیلتر ..... 84

اختلاط آرد ..... 84

خلاصه پروسه تولید آرد ..... 85

پوستگیر'بوجاری' والس ..... 85

مواد اولیه ماکارونی ..... 87

سمولینا ..... 87

ویژگی های گندم دیوروم ..... 88

خط تولید ..... 88

انبار آرد ..... 89

اضافه کردن گلوتن ..... 86

اکسترودر ..... 89

قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها ..... 92

گرمخانه ..... 93

خشک کردن ماکارونی های فرمی ..... 94

آزمون های کنترل کیفی ..... 95

عوامل موثر در کیفیت ..... 96

آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه ..... 96

الک کردن آرد ..... 96

اندازه ذرات آرد ..... 97

آزمون کمیت و کیفیت گلوتن ..... 94

آزمون تعیین گلوتن مرطوب ..... 97

آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک ..... 98

آزمون رطوبت ..... 98

آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید ..... 98

آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی ..... 98

آزمون پخت ..... 99فصل 6 : آزمایش ها ..... 100

آزمایش اول ..... 101

آزمایش دوم ..... 104

آزمایش سوم ..... 106

آزمایش چهارم ..... 107

آزمایش پنجم ..... 109

آزمایش ششم ..... 110

روش اسپکتروفتومتری آهن ..... 114

فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز ..... 125

عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن ..... 126

منوساکاریدها ..... 127

الیگوساکاریدها ..... 128

پلی‌ساکاریدها ..... 128

نشاسته ..... 129

گلیکوژن .....129

سلولز ..... 129


فصل 8 : MSDS

پتاسیم تیو سیانات ..... 131

پراکسید هیدروژن .... 132

اسيد کلريدريک ..... 134کارآموزی شیمی کاربردی


کارآموزی در کارخانه ماکارونی زرین گل


دانلود پروژه کارآموزی کارآموزی شیمی کاربردی


کارخانه ماکارونی زرین گل


دانلود گزارش کارورزی کارخانه ماکارونی زرین گل


word


دانلود مقاله کاراموزی


پایان نامه


دانلود کارورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ده - turkumusic.ir

‎ارسال لیست ها تماس ها و پیامکها. گزارش عملکرد در شبکه های اجتماعی. اعلام تغییرات سیم کارت و بازیابی اطلاعات. و ده ها قابلیت کاربردی دیگر. دانلود کنید. instaplus. 33 .

فروشگاه کالج پروژه - 7

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه کالج پروژه - 7,فروشگاه کالج پروژه

فروشگاه دانلود پروژه - 15

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه دانلود پروژه - 15,فروشگاه دانلود پروژه

رفتار - prozhehfile.rozblog.com

دانلود برترین فایل-دانلود پاورپوینت-تحقیق-ترجمه مقاله لینک منبع و پست : ترجمه مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش مبادله رهبر- عضو و گرایش‌بازاریابی داخلی http ...

نيست - 3 - turkumusic.ir

آمار مطالب کل مطالب : 8135 کل نظرات : 4 آمار کاربران افراد آنلاین : 19 تعداد اعضا : 22 آمار بازدید بازدید ا

haftasemoon.rozblog.com

فروشگاه اینترنتی: معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,پایان نامه معرفی و

فیلم: سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی / ویدیو کلیپ ...

گزارش صدا وسیما از سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با حضور رئيس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -

فیلم: دانلود آموزش Mac OS X - مقدمه ای بر APFS / ویدیو ...

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=20329 -

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل. گزارش کارآموزی شیمی و صنایع غذایی درکارخانه تولید ماکارونی زرین گل، بخشی از متن: شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب، ماکارونی، ورمیشل، رشته آش ...

داملود اهنگ Gulben Ergen به نام sen ورژن آروم - آهنگ جدید ...

آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۷ Gülben Ergen به نام Yansın Bakalım + ترجمه | دانلود آهنگ ترکی و آهنگ آذری و فیلمهای ترکی آخرین خبرها موسیقی جستجو در سایت دانلود آهنگ ترکی و آهنگ آذری و فیلمهای ترکی بروزترین سایت دانلود آهنگهای جدید ترکی و آذری ...

ده - turkumusic.ir

‎ارسال لیست ها تماس ها و پیامکها. گزارش عملکرد در شبکه های اجتماعی. اعلام تغییرات سیم کارت و بازیابی اطلاعات. و ده ها قابلیت کاربردی دیگر. دانلود کنید. instaplus. 33 .

آرشیو فایل - 79

دانلود آهنگ جدید ,آرشیو فایل - 79,آرشیو فایل,آرشیو فایل - 79. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران . آرشیو فایل. تالار گفتمان; ثبت نام; ورود; آرشیو; تبلیغات; تماس با ما; اطلاعات کاربری ...

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل. گزارش کارآموزی شیمی و صنایع غذایی درکارخانه تولید ماکارونی زرین گل، بخشی از متن: شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب، ماکارونی، ورمیشل، رشته آش ...

فروشگاه کالج پروژه - 7

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه کالج پروژه - 7,فروشگاه کالج پروژه

آرشیو فایل - 79

دانلود آهنگ جدید ,آرشیو فایل - 79,آرشیو فایل,آرشیو فایل - 79. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران . آرشیو فایل. تالار گفتمان; ثبت نام; ورود; آرشیو; تبلیغات; تماس با ما; اطلاعات کاربری ...

آرشیو فایل - 79

دانلود آهنگ جدید ,آرشیو فایل - 79,آرشیو فایل,آرشیو فایل - 79. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران . آرشیو فایل. تالار گفتمان; ثبت نام; ورود; آرشیو; تبلیغات; تماس با ما; اطلاعات کاربری ...

فیلم: سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی / ویدیو کلیپ ...

گزارش صدا وسیما از سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با حضور رئيس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -

بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه (بانویی عارف در قرن دوم هجری)

بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه (بانویی عارف در قرن دوم هجری) دسته: زبان و ادبیات فارسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 265 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 222 حاصل این پژوهش، گشت و گذاری در بوستان ادب عرفانی استو رهاورد آن ...

فروشگاه دانلود پروژه - 15

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه دانلود پروژه - 15,فروشگاه دانلود پروژه

فروشگاه کالج پروژه - 7

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه کالج پروژه - 7,فروشگاه کالج پروژه

فروشگاه دانلود پروژه - 15

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه دانلود پروژه - 15,فروشگاه دانلود پروژه

شهرسازی - prozhehfile.rozblog.com

پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,دانلود پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,منظر خیابان شهری,پاورپوینت منظر خیابان شهری,شهرسازی,بررسی منظر خیابان شهری,خیابان,پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت تحلیل خیابان شهری,,شهرسازی,�

فیلم: دانلود آموزش Mac OS X - مقدمه ای بر APFS / ویدیو ...

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=20329 -

مقاله برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF

دانلود تحقيق ارث طبقه دوم، تقسيمات آن و همچنين ديدگاه ها

دانلود پایان نامه بررسی قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

كارآموزي درمجتمع معدني گل گهر(جداكردن آهن ازسنگ آهن)

مقاله برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF

دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه تقويت فشار گاز

شیپ فایل مرز شهرستان کهگیلویه

پاورپوینت تکیه ها

پیشینه تحقیق و مبانی نظری الگو تدریس

انرژی هسته ای