دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گل - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گلدانلود گزارش کارآموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U)
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد
مکان کار آموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

مقدمه

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود .

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود .

یک درخت سرد در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد .

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید .

اگر در برگ ، خاک ، چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.

فهرست
فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ..... 1

تاریخچه ..... 2

خط مشی کیفیت ..... 3

سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل ..... 4

کنترل فرآیند ..... 5فصل 2 : تاریخچه گندم ..... 6

1-2 . تاریخچه گندم ..... 7

2-2 . گیاه شناسی گندم ..... 8

3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم ..... 9

4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی ..... 10

1-4-2 . گندم قرمز بهاره ..... 10

2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز ..... 10

3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه ..... 10

4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه ..... 10

5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) ..... 10

6-4-2 . گندم مخلوط ..... 10

5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم ..... 11

1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم ..... 11

2-5-2 . وزن دانه ..... 11

3-5-2 . اندازه و شکل دانه ..... 11

4-5-2 . سختی دانه ..... 11

5-5-2 . زجاجیت ..... 11

6-5-2 . رنگ ..... 12

7-5-2 . دانه های سیب دیده ..... 12

8-5-2 . ناخالصی ها ..... 13

6-2 . بیماری های گندم ..... 14

1-6-2 . زنگ گندم ..... 14

2-6-2 . فوزاریوم گندم ..... 14

3-6-2 . سیاهک ..... 14

4-6-2 . ناخنک ..... 14

5-6-2 . نماتد گندم ..... 14

7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم ..... 15

1-7-2 . رطوبت ..... 15

2-7-2 . مقدار پروتئین ..... 15

3-7-2 . کیفیت پروتئین ..... 16

4-7-2 . اسیدیته چربی ..... 16

8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم .....17

1-8-2 . کربوهیدرات ها ..... 17

2-8-2 . گلوتن ..... 20

3-8-2 . چربی ها ..... 21

4-8-2 . پنتوزان ها ...... 22

5-8-2 . سایر قندها ..... 23

6-8-2 . آنزیم های گندم ..... 23

7-8-2 . مواد معدنی گندم ..... 24

8-8-2 . ارزیابی حسی گندم ..... 24

9-2 . نگه داری گندم ..... 28

1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم ..... 28

10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی ..... 30

1-10-2 . آزمون نمونه ها ..... 30فصل 3 : آسياب كردن ..... 32

مقدمه ..... 33

1-3 . مواد اوليه خام ..... 33

2-3 . مراحل تهيه ..... 33

3-3 . مراحل مختلف ..... 34

4-3 . شستشوي گندم ..... 36

5-3 .تميز كردن به روش خشك ..... 36

6-3 . الك جدا كننده ..... 37

7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز ..... 37

8-3 . آسپيراتور .... 38

9-3 . پوست گيري .... 38

10-3 . آهن گير .... 38

11-3 . شن گير ..... 39

12-3 . سيكلون ها ..... 39

13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم ..... 40

14-3 . مواد افزودنی به آرد ..... 40

15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن‌ها .... 41

16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات ..... 44فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی ..... 45

مقدمه ..... 46

1-4 . مواد اولیه ماکارونی ..... 48

1-1-4 . سمولینا ..... 48

2-1-4 . آب ..... 49

3-1-4 . تخم مرغ ..... 50

4-1-4 . مواد افزودنی مجاز ..... 51

5-1-4 . نمک ..... 51

6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید ..... 51

7-1-4 . منو و دی گلیسرید ..... 52

8-1-4 . بتا کاروتن ..... 52

9-1-4 . ویتامین C ..... 52

10-1-4 . ویتامین های گروه B ..... 52

2-4 . فرآیند تولید ماکارونی ..... 53

1-2-4 . روش غیر پیوسته ..... 53

2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر ..... 53

3-2-4 . ورز دادن خمیر ..... 55

4-2-4 . دستگاه رشته ساز ..... 56

5-2-4 . قالب های ماکارونی ..... 57

تمیز کردن قالب ها و پرس ها ..... 59

6-2-4 . خشک کردن ماکارونی ..... 59

1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی ..... 59

2-6-2-4 . سیستم گرمایش ..... 60

3-6-2-4 . فن ها ..... 60

4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت ..... 60

3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی ..... 61

1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی ..... 62

2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن ..... 63

4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی ..... 65

5-4 . ویژگی های ماکارونی ..... 65

6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی ..... 65

7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی ..... 67

1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ..... 67

2-7-4 . کنترل PH ..... 68

3-7-4 . نشاسته در آب پخت ..... 68

4-7-4 . آزمون قوام رشته ها ..... 68

5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش ..... 69

6-7-4 . وجود لک ..... 69

7-7-4 . رنگ ..... 69

8-7-4 . سایر آزمون ها ..... 70

9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی ..... 70

فصل 5 : پروسه تولید ..... 72

توزين غلات ..... 73

تخليه گندم ..... 73

انتقال و حمل غله ..... 73

معايب سيلوهاي فلزي ..... 74

سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي ..... 74

سيلوهاي فلزي ..... 74

پروسه توليد آرد ..... 75

عمليات بوجاري و تميز كردن گندم ..... 75

گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها ..... 76

ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها ..... 76

بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها ..... 77

دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها ..... 79

عملکرد دستگاههای شن گیر ..... 80

متد کار ..... 81

عملکرد دستگاه پوست گیر ..... 82

عملیات آسیاب گندم ..... 82

الک کروپ ..... 83

والس ..... 83

فیلتراسیون ..... 84

سیستم قسمت الکترونیک فیلتر ..... 84

اختلاط آرد ..... 84

خلاصه پروسه تولید آرد ..... 85

پوستگیر'بوجاری' والس ..... 85

مواد اولیه ماکارونی ..... 87

سمولینا ..... 87

ویژگی های گندم دیوروم ..... 88

خط تولید ..... 88

انبار آرد ..... 89

اضافه کردن گلوتن ..... 86

اکسترودر ..... 89

قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها ..... 92

گرمخانه ..... 93

خشک کردن ماکارونی های فرمی ..... 94

آزمون های کنترل کیفی ..... 95

عوامل موثر در کیفیت ..... 96

آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه ..... 96

الک کردن آرد ..... 96

اندازه ذرات آرد ..... 97

آزمون کمیت و کیفیت گلوتن ..... 94

آزمون تعیین گلوتن مرطوب ..... 97

آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک ..... 98

آزمون رطوبت ..... 98

آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید ..... 98

آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی ..... 98

آزمون پخت ..... 99فصل 6 : آزمایش ها ..... 100

آزمایش اول ..... 101

آزمایش دوم ..... 104

آزمایش سوم ..... 106

آزمایش چهارم ..... 107

آزمایش پنجم ..... 109

آزمایش ششم ..... 110

روش اسپکتروفتومتری آهن ..... 114

فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز ..... 125

عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن ..... 126

منوساکاریدها ..... 127

الیگوساکاریدها ..... 128

پلی‌ساکاریدها ..... 128

نشاسته ..... 129

گلیکوژن .....129

سلولز ..... 129


فصل 8 : MSDS

پتاسیم تیو سیانات ..... 131

پراکسید هیدروژن .... 132

اسيد کلريدريک ..... 134کارآموزی شیمی کاربردی


کارآموزی در کارخانه ماکارونی زرین گل


دانلود پروژه کارآموزی کارآموزی شیمی کاربردی


کارخانه ماکارونی زرین گل


دانلود گزارش کارورزی کارخانه ماکارونی زرین گل


word


دانلود مقاله کاراموزی


پایان نامه


دانلود کارورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


haftasemoon.rozblog.com

فروشگاه اینترنتی: معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,پایان نامه معرفی و

سوی و یا on Instagram

Most used tags Total likes . 0

شهرسازی - prozhehfile.rozblog.com

پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,دانلود پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,منظر خیابان شهری,پاورپوینت منظر خیابان شهری,شهرسازی,بررسی منظر خیابان شهری,خیابان,پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت تحلیل خیابان شهری,,شهرسازی,�

نيست - 3 - turkumusic.ir

آمار مطالب کل مطالب : 8135 کل نظرات : 4 آمار کاربران افراد آنلاین : 19 تعداد اعضا : 22 آمار بازدید بازدید ا

نقشه - az3da.rozblog.com

دانلود مقاله گزارش مربوط به زمين شناسي مناطق لرستان (بروجرد- درود- 41 . ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمنهای علمی ایران ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺱ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺕ. ) ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩوﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻣﯿ

نقشه - az3da.rozblog.com

دانلود مقاله گزارش مربوط به زمين شناسي مناطق لرستان (بروجرد- درود- 41 . ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمنهای علمی ایران ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺱ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺕ. ) ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩوﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻣﯿ

فیلم: دانلود آموزش Mac OS X - مقدمه ای بر APFS / ویدیو ...

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=20329 -

سوی و یا on Instagram

Most used tags Total likes . 0

شهرسازی - prozhehfile.rozblog.com

پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,دانلود پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,منظر خیابان شهری,پاورپوینت منظر خیابان شهری,شهرسازی,بررسی منظر خیابان شهری,خیابان,پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت تحلیل خیابان شهری,,شهرسازی,�

اسلیمی - haftasemoon.rozblog.com

تحقیق در مورد تذهیب,تذهیب,اسلیمی,کتیبه,پروژه,پایان نامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه ...

گزارش کارآموزی اصول نقشه برداری

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل گزارش كارآموزي در مركز تلفن شهيد منتظري گزارش کارآموزی واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U) خودرو

نقشه - az3da.rozblog.com

دانلود مقاله گزارش مربوط به زمين شناسي مناطق لرستان (بروجرد- درود- 41 . ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمنهای علمی ایران ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺱ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺕ. ) ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩوﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻣﯿ

رفتار - prozhehfile.rozblog.com

دانلود برترین فایل-دانلود پاورپوینت-تحقیق-ترجمه مقاله لینک منبع و پست : ترجمه مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش مبادله رهبر- عضو و گرایش‌بازاریابی داخلی http ...

گزارش کارآموزی اصول نقشه برداری

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل گزارش كارآموزي در مركز تلفن شهيد منتظري گزارش کارآموزی واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U) خودرو

Daneshmand 368 by Daneshmand Magazine - Issuu

Daneshmand Magazine, Published in Vancouver, BC, is a weekly publication, for Persian readers of western Canada. It provides with exciting and fresh articles, and eye-catching advertisement to ...

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل. گزارش کارآموزی شیمی و صنایع غذایی درکارخانه تولید ماکارونی زرین گل، بخشی از متن: شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب، ماکارونی، ورمیشل، رشته آش ...

شهرسازی - prozhehfile.rozblog.com

پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,دانلود پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,منظر خیابان شهری,پاورپوینت منظر خیابان شهری,شهرسازی,بررسی منظر خیابان شهری,خیابان,پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت تحلیل خیابان شهری,,شهرسازی,�

رفتار - prozhehfile.rozblog.com

دانلود برترین فایل-دانلود پاورپوینت-تحقیق-ترجمه مقاله لینک منبع و پست : ترجمه مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش مبادله رهبر- عضو و گرایش‌بازاریابی داخلی http ...

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی درکارخانه ماکارونی زرین گل. گزارش کارآموزی شیمی و صنایع غذایی درکارخانه تولید ماکارونی زرین گل، بخشی از متن: شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب، ماکارونی، ورمیشل، رشته آش ...

شهرسازی - prozhehfile.rozblog.com

پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,دانلود پاورپوینت بررسی منظر خیابان شهری,منظر خیابان شهری,پاورپوینت منظر خیابان شهری,شهرسازی,بررسی منظر خیابان شهری,خیابان,پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت تحلیل خیابان شهری,,شهرسازی,�

فیلم: دانلود آموزش Mac OS X - مقدمه ای بر APFS / ویدیو ...

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=20329 -

سوی و یا on Instagram

Most used tags Total likes . 0

پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی

کار تحقیقی در مورد قانون كار

دانلود پروژه بررسی امنیت شبکه

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

طرح کسب و کار كارگاه توليدي پوشاك

پروژه بررسی نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل محيطي

فروش 300 ممبر +۱۰ ممبر رایگان

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

دانلود تحقیق و پاورپوینت کبوترخانه

طرح توجيهی توليـد بلندگو با ظرفيت يك ميليون عدد در سال