دانلود رایگان


دانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستاندانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستان
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد

مراحل انجام شده در انسكتاريوم 1

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثير آن 1

ميزبانهاي مهم براكون براي تكثير انبوه 2

گونه هاي مهم زنبور براكون در ايران 2

نحوه پارازيت كردن زنبور براكون 2

روش پرورش و تكثير انبوه زنبور براكون 3

بيد آرد Ephestia kuhniella 4

مشخصات ظاهري 4

زيست شناسي پروانه بيد آرد Ephestia kuhniella 4

پرورش و تكثير انبوه پروانه بيد آرد در آزمايشگاه 5

پرورش و تكثير انبوه زنبور و پارازيتوئید براكون 6

شرايط رهاسازي زنبور براكون 7

زنبورهاي تريكوگراما 7

مشخصات مرفولوژيكي زنبور 7

1- پرورش پروانه بيد غلات 8

2- پرورش پروانه بيد آرد 9

پرورش زنبور تريكوگراما 10

كرم ساقه خوار ذرت 11

زيست شناسي 12

مبارزه 12

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت 13

5- رهاسازيهاي تداخل نسل آخر فصل 15

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت استان خوزستان 15

دستورالعمل مبارزه بيولوژيك با كرم ساقه خوار برنج 16

6- رهاسازي زنبور براي كنترل نسل اول ساقه خوار برنج 17

7- ارزيابي هاي رهاسازي انجام شده نسل اول 17

8-رهاسازي زنبور براي كنترل نسل دوم كرم ساقهخوار 18 9-ارزيابي نسل دوم 18

دستورالعمل واگذاري انسكتاريوم ها و كارگاه هاي دولتي بصورت پيمان توليد در استانها و تعيين سهميه توليد زنبور تريكوگراما براي بخش خصوصي 19

دستورالعمل رهاسازي حشرات مفيد زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگي 20

مراحل اجرائي اين برنامه به شرح ذيل خواهدبود 21

توضيحات تكميلي 21

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع گوجه فرنگي استان خوزستان 22

رهاسازي بر عليه نسل دوم كرم قوزه در روي پنبه و تداخل نسل 23

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي (تريكوگراما و براكون) در مزارع سويا 24

رهاسازي زنبور براكون درمیان بوته های سويا 25

بررسي تاثير عوامل كنترل طبيعي رهاسازي شده 26

مراحل انجام شده شده در كلينيك بيماري هاي گياهي شناسي با انواع محيط هاي كشت 26

محيط كشت Kings 27

محيط كشت پوان 27

تهيه ي روش محيط كشت kings 28

تهيه ي محيط كشت نوترينت آگار NA 28

تهيه محيط كشت PDA 28

نحوه ي ريختن محيط كشت درون بتري 29

تهيه ي سوسپانسيون باكتري 29

تستهاي تشخيص سودوموناس 30

تست اكسيداز 30

تست گرم 30

تست H2O2 كاتالاز 31

تست H2 31

تست سيب زميني 32مراحل انجام شده در انسكتاريوم :


شناخت زنبور براكون و نحوه تاثير آن:

زنبور براكون از خانواده Braconidae واكتوپارازيت مي باشد. حشره ماده بطول 4-3 ميليمتر بوده و چشم هاي سياه و براقي در فرق سر دارد. رنگ عمومي بدن اين حشره زرد حنايي ولي قسمت هايي از سر و قسمت زيرين سينه بهرنگ قهوه اي است. در ابتداي فصل بعلت سرما تيره رنگ ولي هرچه دما بالا رود روشن تر مي گردد. شكم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم مي باشد. مهمترين فرق بين زنبور براكون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز در زنبور ماده و اختلاف طول شكمهاست. زنبور ماده داراي شاخك 16 مفصلي ولي نرها كلا 21 مفصلي مي باشند. تخم ريز ماده ها در حالت عادي از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولي در موقع نيش زدن ميزبان بلندتر مي شود.اين زنبور به ميزبانهاي متحرك حمله مي كند.

طول عمر ماده ي جفت گيري نكرده 20 روز ولي ماده هاي جفت گيري كرده تا 60 روز هم مي رسد. براي تكثير انبوه زنبور براكون از ميزبانهايي استفاده مي شود كه حائز شرايط زير باشند:

1- براحتي قابل پرورش باشند

2- اقتصادي باشند

3- امكان پرورش داشته باشندميزبانهاي مهم براكون براي تكثير انبوه:

1- Epmestia kuhniellu – پروانه آرد

2- Coreyracophala nica پروانه بيد برنج

3- Galleria melonell – پروانه موم

4- Plodia intor punetella – شب پره هنديگونه هاي مهم زنبور براكون در ايران:

B.hebator

B.iranicus

B.lefroy

از بهترين ميزبانهاي زنبور براكون در طبيعت:

كرم قوزه1-Heliothis gossipiella

پيرائوستا (ساقه خوار اروپايي ذرت) 2-Ostrinia nubilalisنحوه پارازيت كردن زنبور براكون:

حشره ماده قبل از تخمگذاري روي لارو ميزبان با نيش زدن آنرا فلج مي كند بدين صورت كه ابتدا لوله تخمريزي خود را وارد بدن لارو نموده و نوعي سم وارد بدن كرده و آنرا فلج مي كند سپس شروع به تخمگذاري بر روي بدن ميزبان خود مي نمايد و تخم هاي خود را بطور تك تك يا دسته جمعي در روي حلقه هاي بدن لارو قرار مي دهند تخمها پس از 20 الي 24 ساعت در شرايط محيط تفريخ شده و تبديل به لارو زنبور مي شوند. زنبور براكون داراي 3 سن لاروي بوده كه با تغذيه از محتويات داخل بدن ميزبان حدودا پس از 3 روز بر حسب شرايط محيط تبديل به شفيره مي شود و موجب از بين رفتن لارو ميزبان مي گردند. اين شفيره ها كه در كمر لاشه ميزبان درون پيله سفيد و ابريشمي قرار دارند حدودا پس از 6-4 روز تبديل به زنبور بالغ براكون مي شوند. عمر زنبور نر كوتاهتر از ماده و از 5 روز تجاوز نمي كند (در شرايط آزمايشگاهي) يك زنبور ماده قادر است حدود 100 عدد لارو را نيش بزند ولي تنها نيش زدن د ليل پارازيت كردن نيست تعداد تخمها در يك دوره تخمگذاري از 1 تا 100 عدد متغير است. دوره زندگي زنبور براكون بين 7-14 روز مي باشد.


كارآموزي جهاد كشاورزي استان گلستان


جهاد كشاورزي استان گلستان


کارآموزی


دانلود گزارش كارآموزي جهاد كشاورزي


گزارش كارآموزي جهاد كشاورزي


کارورزی


مديريت حفظ نباتات


دانلود کارورزی جهاد كشاورزي


دانلود گزارش کارآموزی


گزارش کارورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس هشدار داد:بيماري ...

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، مهندس محمد كاظم مصلائي بااعلام اين خبر گفت : با رديابي هاي مقدماتي كه درچند سال اخير توسط شبكه هاي مراقبت وپيش آگاهي مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس ...

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس خبر داد - واضح

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس خبر داد خبرگزاري فارس: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس با بيان اينكه يكي از رسالت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي توليد محصول سالم و به اندازه كافي اس، گفت: 42 نوع سم پر خطر از ...

پاورپوینت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان

ذخیره شده ۲ روز پیش - پاورپوينت سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان 1 . پرتال سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ستاد مبارزه با سن… پاورپوینت سازمان جهاد كشاورزی ...

دانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ ...

دانلود رایگان گزارش کارورزی در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستان- این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

10. سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان » سیمابر استان گلستان

گزارش اقتصادي : 22-11- تعداد و ظرفيت واحدهاي پرورش طيور استان گلستان. گزارش اقتصادي : 22-12- وضعيت پرورش كرم ابريشم (نوغانداري). گزارش اقتصادي : 25-13- جداول اطلاعات مجوز هاي صادره مديريت صنايع روستايي ...

لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی

36 - گزارش كارآموزي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضاء 44 37 - گزارش كارآموزي اسكلت بتني 76 38 - گزارش كارآموزي بتن - شركت نگارين سازه 67 39 - گزارش كارآموزي شركت برق شهاب 34 40 - گزارش كارآموزي شركت مرواريد سپيد فارس 40 41 - گزارش كارآمو�

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس خبر داد - واضح

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس خبر داد خبرگزاري فارس: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس با بيان اينكه يكي از رسالت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي توليد محصول سالم و به اندازه كافي اس، گفت: 42 نوع سم پر خطر از ...

گزارش كارآموزي جهاد | حسابداری

دانلود رایگان گزارش كارآموزي حسابداری در اداره جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مگس میوه یکی از 10 آفت برتر خسارت‌زا در دنیاست که در 90 کشور دنیا وجود دارد و بر روی محصولات باغی خسارت وارد می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی . وزیر جهاد کشاورزی: نهاده های دامی از طریق سامانه جدید توزیع خواهد شد/ هیچ گونه کمبودی در حوزه تولید مرغ وجود ندارد / 1399/04/09

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مگس میوه یکی از 10 آفت برتر خسارت‌زا در دنیاست که در 90 کشور دنیا وجود دارد و بر روی محصولات باغی خسارت وارد می‌کند.

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ ...

لینک دانلود. هم میهن گرامی، وقت به خیر. شما در حال حاضر در صفحه مخصوص به خرید و دانلود گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان هستید.. من در تلگرام هستم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ ...

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ ...

لینک دانلود. هم میهن گرامی، وقت به خیر. شما در حال حاضر در صفحه مخصوص به خرید و دانلود گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان هستید.. من در تلگرام هستم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ ...

افزایش اکیپ های مبارزه با ملخ صحرایی مهاجر در سیستان ...

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: گستردگی وسعت آلودگی مراتع استان به ملخ صحرایی مهاجر خصوصا پوره ملخ سبب گردید تا با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال ۲۵ دستگاه سمپاش موتوری ...

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ ...

لینک دانلود. هم میهن گرامی، وقت به خیر. شما در حال حاضر در صفحه مخصوص به خرید و دانلود گزارش کارآموزی گیاه پزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان هستید.. من در تلگرام هستم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ ...

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، دام، طیور

دانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ ...

دانلود رایگان گزارش کارورزی در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستان- این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

پاورپوینت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان

ذخیره شده ۲ روز پیش - پاورپوينت سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان 1 . پرتال سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ستاد مبارزه با سن… پاورپوینت سازمان جهاد كشاورزی ...

10. سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان » سیمابر استان گلستان

گزارش اقتصادي : 22-11- تعداد و ظرفيت واحدهاي پرورش طيور استان گلستان. گزارش اقتصادي : 22-12- وضعيت پرورش كرم ابريشم (نوغانداري). گزارش اقتصادي : 25-13- جداول اطلاعات مجوز هاي صادره مديريت صنايع روستايي ...

فایل كارآموزی گیاهپزشکی -سازمان جهاد كشاورزی- مدیریت حفظ ...

موضوع كارآموزی گیاهپزشکی -سازمان جهاد كشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان35 ص در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس هشدار داد:بيماري ...

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، مهندس محمد كاظم مصلائي بااعلام اين خبر گفت : با رديابي هاي مقدماتي كه درچند سال اخير توسط شبكه هاي مراقبت وپيش آگاهي مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي فارس ...

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-کشاورزی ایلام، استان ایلام-جهاد کشاورزی ایلام-محصولات کشاورزی ایلام-روابط عمومی ایلام

دانلود پروژه بررسی بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

تحقیق بررسی مجموعه تاریخی معبد زیگورات (چغازنبیل)

کارآفرینی و پروژه - کارگاه خیاطی

پروژه داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

کارآفرینی صنعت چای

پايان نامه بررسي علت تخريب برقگير هاي 400/230KV پست فيروز بهرام

دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت Power Point

پايان نامه بررسي علت تخريب برقگير هاي 400/230KV پست فيروز بهرام

تحقیق روشهاي مختلف جوشكاري با برق

تحقیق مفهوم بازار و كاركردهاي آن