دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر در مخابرات -دبیرخانه استان (شبکه های paper less) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر در مخابرات -دبیرخانه استان (شبکه های paper less)دانلود گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر در مخابرات -دبیرخانه استان
(شبکه های paper less)

این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد
مقدمه و تشکر 1

فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی

آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن 2

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 6

ساختار شرکت مخابرات استان گلستان 7

محصولات تولیدی 9

فرآیند تولیدی خدماتی 9فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less 9

موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی 10فصل سوم : راهنماي نرم افزار کابردی در محل کارآموزی ( برنامه سينا )

راهنماي ورود به برنامه 11

راهنماي ثبت نامه وارده 15

اصلاح نامه وارده عادي 30

تايپ نامه جديد 34

تايپ نامه هاي ناتمام 49

تايپ نامه اصلاحي 51

ليست نامه هاي قابل امضاء 54

صدور نامه هاي تايپي عادي 61

مشاهده نامه هاي صادره عادي 77

ارسال پيغام 89

بايگاني موقت 94

جستجوي سوابق وارده 98

جستجوي سوابق صادره 102 جستجوي سوابق تايپي 105

جستجوي سوابق پيغامها 108

آمارازسوابق وارده 110

آمارازسوابق صادره 112

آلارم صوتي 115

تعريف دستورات ارجاعي 117

تعريف كد كاربر 120

تعريف كاربران 110

تعريف ليست ارجاعي 125

ترتيب ليست ارجاعي 128

تنظيم پارامترهاي چاپ 129

تعويض اسم رمز 132

شعار درسربرگ 133

معرفي موسسات 134

شماره كلاسمان عادي 136

مشاهده وچاپ تصويرنامه وارده عادي 138

مشاهده وچاپ تصويرنامه صادره عادي 140فصل چهارم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

گزارش پیشرفت کارآموزی 1 141

گزارش پیشرفت کارآموزی 2 142

گزارش پیشرفت کارآموزی 3 143

فرم پایان دوره کارآموزی 144


مقدمه و تشکر :


سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید تا به یاری این موهبت راه ترقی و تعالی را بپیماید .

استان گلستان با مساحت 22022 کیلومتر مربع با 11 شهرستان ، 17 شهر و 999 روستا در اواخر سال 1376 تشکیل گردید و مخابرات آن در 26/2/77 تاسیس شد و حاصل کار رشد 91/4 % ضریب نفوذ تلفن دائر یعنی 89/5 به 8/10 و تعداد روستاهای دارای ارتباط لز 39% به 89 % یعنی 738 روستای دارای ارتباط شده تعداد ایستگاههای تلفن همراه استان از 2 به 23 رسید و بیش از 300 روستای استان برخوردار از تلفن خانگی شدند (از بهترینهای کشور) .باتشکر از استاد ارجمند جناب آقای مهندس برومند و کلیه مسئولین دست اندرکارشرکت مخابرات استان گلستان که این کارآموز را جهت سپری کردن کارآموزی طی 240 ساعت همراهی کردند.


آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن :


مخابرات در واقع مبادله اخبار و اطلاعات و تصویر و دیتا توسط علائم قراردادی و سمعی و بصری و الکتریکی از محلی به محل بعدی می باشد .

ایرانیان نخستین مللی بودند که از چند هزار سال قبل از مخابرات تلگرافی با استفاده از دو شعله در سال 1101 قبل از هجرت در تصرف آتن جهت ارسال اخبار از آن استفاده شد .

تلگراف و موس : در سال 1844 اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن و با لتیمو به وسیله جریان الکتریکی در سیم مخابره شد . در ایران این کار در سال 1238 صورت گرفت . در سال 1255 علی خان فخرالدوله نخستین وزیر انتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی در ایران گسترش یابد که مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان – روسیه – ایران – هند بوده است .

پیدایش تلفن : مخترع تلفن الکساندر گراهام بل بود که در سال 1876 در شهر بوستون مرکز تلفن 21 مشترکه راه اندازی کرد .

اولین بار در ایران بین سالهای 65-1264 شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران – ری انجام شد .
در گرگان در سال 1344 مخابرات گرگان با 2000 شماره بصورت خودکار F6 نصب شد . در حالی که قبل از آن به صورت هندلی بود .

در آبان 1352 به مناسبت تاج گذاری شاه STD( مرکز بین شهری خودکار) بین شیراز – تهران – اصفهان راه اندازی شد .

در سال 1374 با توجه به گسترش فعالیت های مخابراتی و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در کشور و پیروی از سیاست تمرکز زدایی در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/74 با تصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها در کمیسیون مشترک امور اداری و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف محقق و در تاریخ 11/11/74 توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد .

مخابرات در توسعه جامعه نقش بسیار مهمی دارد . میزان سرمایه گذاری در امر مخابرات در کشورهای مختلف متفاوت است و بستگی به سایر خدمات از جمله حمل و نقل و سایر صنایع دارد . مسائل زیادی از جمله محدودیت های سیاسی و اقتصادی در توسعه شبکه های مخابراتی تاثیر بسزایی دارد . با توجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست . لذا طرحهای توسعه مخابراتی آنها نیز با هم متفاوت است .عموماً شبکه های مخابرات بر سه بخش عمومی و خصوصی و ویژه تقسیم می شوند :

شبکه های عم.می مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و ... که تمام مشترکین به آنها دسترسی دارد .

شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیرو انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و ... که فقط مشترکین این نوع شبکه ها به آن دسترسی دارند . البته این نوع شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند .

شبکه های ویژه که وظایف خاصی را بر عهده دارند و مشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت .

با توجه به افزایش روز به روز ارتباطات لذا از این نظر درر زمینه های اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد .


‌أ. نظامی : نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی و امنیت دفاعی و کامپیتری بسیار فراوان است .

‌ب. فرهنگی : القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی و رادیو و تلویزیون و ماهواره و نیز تفاهم و وحدت افراد جامعه و عکس آن می تواند در بر داشته باشد .

‌ج. اقتصادی : جهش اقتصادی و تجارت و امکان ارتباطات در زمان کوتاه و استفاده از فناورری مخابرات اهمیت فراوانی دارد .

‌د. آموزشی : القای مسائل آموزشی توسط رادیو و تلویزین و پیشرفت دانش .


ارسال یا مخابره اخبار طی دو مرحله انجام می گیرد :

‌أ. مرحله تولید یا اطلاعات : هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیم های مخابراتی دارد که بتواند جریان و جهت یا ... را به واضحی تبدیل و در طرف دیگر عکس آن را انجام دهد .

‌ب. مرحله انتقال خبر یا انتقال : انتقال جریان و پالسهای الکتریکی پس از عمل بوسیله سیم هایی از یک نقطه به نقطه ای دیگر را مرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیویی و انتقال سیمی انجام می شود . در محیط انتقال رادیویی از سیستم های مایکرویوو آنتنهای مخابراتی و ماهواره ای استفاده می شود . ولی در شبکه سیمی از کابلهای مسی یا فولادی و فیبر نوری و کابلهای کواکسیال و کوج برهای فلزی استفاده می شود .
دانلود گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر در مخابرات


شبکه های paper less


دانلود پروژه کارآموزی کاردانی کامپیوتر


کارآموزی در اداره مخابرات


کارورزی رایگان رشته کامپیوتر


دانلود گزارش کارورزی در اداره مخابرات


word


مقاله رایگان


کاراموزی رشته کامپی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت فنی حفاظتی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق در شرکت فنی حفاظتی‎ ؛ یک گزارش کارآموزی خوب برای رشته مهندسی برق می باشد که در 41 صفحه برای دانلود قرار گرفته است

پروژه ها و مقالات دانشگاهی - 5

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شبکه های paper less رشته کامپیوتر قیمت:98000ریال . گزارش حاضر مربوط به کارآموزی در شرکت مخابرات استان گلستان می باشد. این گزارش بسیار کامل در 140 صفحه و در 3 فصل انجام ...

پروژه ها و مقالات دانشگاهی - 5

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شبکه های paper less رشته کامپیوتر قیمت:98000ریال . گزارش حاضر مربوط به کارآموزی در شرکت مخابرات استان گلستان می باشد. این گزارش بسیار کامل در 140 صفحه و در 3 فصل انجام ...

دانلود | آربیتا فایل - Page 32

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر فنی مهندسی پرشیا … zardata.ir › مارکت › فنی و مهندسی › کامپیوتر و IT. ذخیره شده. ۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دفتر فنی مهندسی پرشیا رسام از سال 82 با گرفتن وام از اداره ...

گزارش کارآموزی کامپیوتر آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت ...

,گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه gsm و wll,گزارش کار آموزی آشنایی با شبکه gsm و wll رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه gsm و wll در شرکت مخابرات,گزارش

پروژه ها و مقالات دانشگاهی - 5

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شبکه های paper less رشته کامپیوتر قیمت:98000ریال . گزارش حاضر مربوط به کارآموزی در شرکت مخابرات استان گلستان می باشد. این گزارش بسیار کامل در 140 صفحه و در 3 فصل انجام ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی | گزارش کارورزی و گزارش ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی. مطالب آرشیو تگ‌ها دنبال کننده‌ها. 753. مطلب. 0. دنبال کننده. دنبال کردن ...

کارآموزی - 2015-1394.rozblog.com

نیروگاه,آموزش,پروژه,پیشرفت,مهندسی,کارآموزی,ژنراتور,کیفیت,مدیریت,,کارآموزی,2015-1394

گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت ...

گزارش,کاراموزی,تجزیه،,تحلیل,طراحی,ساختار,سازمانی,شركت شهاب خودرو,

شبکه های - sidofile.rozblog.com

دانلود,فایل ورد,Word پروژه,ارائه,راهکار,بهینه,تشخیص,ناهنجاری,شبکه های,اقتضایی,متحرک,اساس ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی | گزارش کارورزی و گزارش ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی. مطالب آرشیو تگ‌ها دنبال کننده‌ها. 753. مطلب. 0. دنبال کننده. دنبال کردن ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

دانلود گزارش کارآموزی در موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی - با فرمت WORD : 682: دانلود گزارش کارآموزی آماده در یک شرکت داروسازی - با فرمت word: 683: دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع علم دامپزشکی: 684: انواع گیاهان داریی و خواص داروی

گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ...

گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز دسته: کامپیوتر بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی | گزارش کارورزی و گزارش ...

گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی. مطالب آرشیو تگ‌ها دنبال کننده‌ها. 753. مطلب. 0. دنبال کننده. دنبال کردن ...

پروژه - 2

منبعی رایگان برای انواع پروژه های رشته کامپیوتر | در این بخش میتوانید به مجموعه پروژه و سورس کد زبان های برنامه نویسی و ... 24 . دانلود اداری و کاری : برنامه نویسی - دانلود رایگان - سرزمین دانلود ‎جاوا، یک زبان برنامه نویسی م

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت مخابرات استان گلستان - مقاله کارورزی مخابرات مقدمه: بی شک دوره کارآموزی زمانی مناسب برای طرح عملی آنچه در دوره دانشگاه یاد گرفته ایم است. اما ...

شبکه مقالات فارسی - 1

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,شبکه مقالات فارسی - 1,شبکه مقالات فارسی

شبکه مقالات فارسی - 1

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,شبکه مقالات فارسی - 1,شبکه مقالات فارسی

وبلاگ تخصصی مهندسی مکانیک

وبلاگ تخصصی مهندسی مکانیک مجموعه مقالات ، کتب ، حل المسائل ، نرم افزار و در کل کاملترین مرجع مکانیک

وبلاگ تخصصی مهندسی مکانیک

وبلاگ تخصصی مهندسی مکانیک مجموعه مقالات ، کتب ، حل المسائل ، نرم افزار و در کل کاملترین مرجع مکانیک

ehsasjary.ir

در این صفحه مجموعه ای از مهم ترین و پرطرفدارترین نمونه گزارش کارآموزی در ادارات و مکان های ...

دانلود نمونه گزارش کارآموزی در ادارات و مکان های مختلف ...

دانلود گزارش کار. در این صفحه مجموعه ای از مهم ترین و پرطرفدارترین نمونه گزارش کارآموزی در ادارات و مکان های مختلف ایران گردآوری شده است توجه فرمائید که این سایت فقط گردآوری لینک این نمونه گزارش کارها را از سایت سیدو ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی برق، شرکت مخابرات دانلود رایگان گزارش کارآموزی مخابرات

شبکه های - sidofile.rozblog.com

دانلود,فایل ورد,Word پروژه,ارائه,راهکار,بهینه,تشخیص,ناهنجاری,شبکه های,اقتضایی,متحرک,اساس ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت مخابرات استان گلستان - مقاله کارورزی مخابرات مقدمه: بی شک دوره کارآموزی زمانی مناسب برای طرح عملی آنچه در دوره دانشگاه یاد گرفته ایم است. اما ...

پایان نامه بررسی بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان

کارآموزی کامپیوتر -شرکت کامپیوتری خراسان

پمفلت فواید و خواص تخم بلدرچین

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس

ساختمان ماهیچه ها

تحقیق گردشگریپاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

تحقیق گردشگری

پاورپوینت نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان