دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقهدانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .


آشنايي کلي با مکان کار آموزي

مکان کـار آمـوزي يك خرابه مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمين 15 در 30 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود :

اينك مـا در مرحله پاك سازي خرابه مي باشيم لذا ابتدا مراحلي را کـه قبل از پاك سازي بـايد بگذرانيم ذيلاً ذکـر مي نماييم:

ابـتدا کارفرما موظف است بـراي انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي بـه شهرداري و ديگر مراجع ذيربط مراجعه کند.

پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي کارفرما موظف بـه دادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد معبر در خيابان به هنگام ساخت و پاك سازي مي باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبني بر جلو گيري از تخريب و صدمه به ساختمان هاي مجاور هنگام پاك سازي و سـاخت و سـاز مي باشد .

پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازي با اجازه مهندس ناظر و با احتياط کامل و ارئه تمهيداتي خاص در هنگـام پاك سازي جهت جلو گيري از آسيب بـه ساختمانهاي مجاور شروع بـه پاك سازي خرابه مي نماييم.

پس از اخذ مجوز پاك سازي از شهرداري و قبل از پاك سازي خرابه بايد سـازمانهاي مربوطه از قبيل سازمانآب برق گـاز ... را در امور كار قرار داده و هماهنگي هـاي لازم را بعمل آوريم و نسبت به نصب آنها اقدام نماييم .

پاك سازي خرابه

کارفرما براي صرفه جويي در وقت و هزينه عمليات پاك سازي و گودبرداري را به يك اكيپ پيمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پيمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف مي شود خرابه پر از زباله جات را تميز کرده و به بيرون از کارگاه منتقل کند.

يك نكته حائز اهميت در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز رعايت كامل نكات ايمني مي باشد. مي دانيم كه امروزه طبق آئين نامه سازمان نظام مهندسي ايران سازه هاي فلزي بايد از تيرآهن ضرب دري در سازه هاي خود استفاده كنند و نيز سازه هاي بتوني كه با سيستم ديوار باربر اجرا مي شوند بايد داراي شناژ بندي افقي و عمودي طبق قوانين مندرج در آئين نامه باشند. مي دانيم كه اين عمل براي مقابله سازه با نيروهاي جانبي مي باشد.

حال با توجه به اينكه كشور ما در منطقه ي زلزله خيز قرار گرفته اجراي اين نكته از الزامات و داراي اهميت فوق آلعاده اي مي باشد.
دانلود پروژه کارآموزی اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه


کارآموزی در دفتر مهندسی


رشته عمران


دانلود گزارش کارورزی اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه


word


pdf


کاراموزی رایگان


کارورزی احداث ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با ...

کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزيدستورالعملهاي ...

کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با ...

کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزيدستورالعملهاي ...

گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو ...

ذخیره شده مشابه ساختمانی , گزارش کارآموزی رشته ی فنی مهندسی عمران و معماری ... پروژه اجراي يك سازه آپارتماني چهار طبقه بيست وچهار واحدي با سيستم اسکلت ... کـارگـران پـس از ساختن بـتـون مگر، آن ...

گزارش کارآموزی رشته عمران؛ تحقیق اجراي يك سازه آپارتماني ...

پروژه اجراي يك سازه آپارتماني چهار طبقه بيست وچهار واحدي با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت. ابعاد زمين 32 در 60 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود:

گزارش کاراموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی

برترین پکیج گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي ... [PDF]PDF[گزارش کارآموزی عمران اجرای ساختمان فلزی] - 2017-02-17 articlenetwork.ir/pdf=3820 ذخیره شده ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-14 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻋﻤﺮان ...

دانلود تحقیق کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه ...

دانلود تحقیق کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 صکارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص - word (..doc) - علوم سیاسی

گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو ...

گزارش,کارآموزی,اجرا و,ساخت ساختمانهای,طبقه بنایی,طبقه اسكلت,بتن,,گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن,فروشگاه فایل سویلیکا

دانلود تحقیق کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه ...

دانلود تحقیق کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 صکارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص - word (..doc) - علوم سیاسی

گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 ...

گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی در 27 صفحه ...

گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو ...

گزارش,کارآموزی,اجرا و,ساخت ساختمانهای,طبقه بنایی,طبقه اسكلت,بتن,,گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن,فروشگاه فایل سویلیکا

گزارش کارآموزی عمران

203) گزارش کارآموزی عمران - پروژ تفريحي اقامتي و پذيرايي پارتيا 55 ص. 204) گزارش کارآموزی عمران شركت سپيد ساز گرگان 35 ص. 205) گزارش کارورزی - اجراي يك پروژه ساختماني 29 ص

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه- این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 ...

گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی در 27 صفحه ...

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان . دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972 ...

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه- این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه- این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان . دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972 ...

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان

دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه .. - دانلود رایگان . دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972 ...

گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 ...

دانلود کامل فایل لینک منبع و پست : گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی

پروژه دلايل ظهور سيستم هاي Application server

دانلود تحقیق آشنایی با دانلود وفناوری تکنولوژی آموزشی

دانلود تحقیق در مورد خواجه نظام الملك طوسي

پروژه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)

پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش

دانلود گزارش کارورزی در کارخانه كاغذسازي

تحقیق اصول مديريت كيفيت

دانلود مقاله بررسی حقوق زن در اسلام

کار تحقیقی در مورد اشتباه در قتل

دانلود مقاله بررسی شعر در ارتباط بین فرهنگی