دانلود رایگان


پروژه مخابرات و پشتيباني خطوط تلفن همراه GPRS - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه مخابرات و پشتيباني خطوط تلفن همراه GPRS

فصل اول :

نظرية سلولي

بر اساس اين نظريه ناحيه اي كه مي خواهد تحت پوشش شبكة موبايل قرار گيرد به نواحي جغرافيايي كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كيلومتر تقسيم مي شود در هر سلول سيستم ها فرستنده گيرنده پوشش راديويي سلول را به عهده دارند . و كانالهاي راديويي با دامنة مختلف فركانس در آن به مشتركش سرويس مي دهند . فرستنده هايي كه در سلولهاي مجاور هم هستند از كانالهاي فركانس جداگانه استفاده مي كنند تا از تداخل فركانس جلوگيري شود اگر انرژي آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد مي توان از كانالهاي فركانس در فاصله متناسب و دورتر بيشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سيگنال شكل داخل پيش نيايد . از طرفي براي اينكه بتوان بيشترين دفعات از فركانسهاي مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال بايد داراي كمترين فاصلة كمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم كانال بايد به گونه اي باشد كه تداخل هم كانالي از يك آستانة بخار بيشتر شود . اين آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سراميك در ناحية يكي از سلولها افزايش يابد مي توان سلول مورد نظر را به 2 يا چند سلول با توجه به نياز ترافيكي تقسيم كرد را تا هر چه اين تعداد بيشتر شود نياز به زير ساختهاي بيشتري براي حمل كردن سيستم مطرح مي گردد و هزينه بيشتر مي شود در نتيجه پوشش سلولي نوعي فعاليت پويا و ديناميك محسوب مي شو د كه به گروهي از سلولهاي مجاور كه كلية كانالهاي سيستم را بر اساس ضوابط خاص به كار مي برند و در تمام ناحيه تحت پوش تكرار مي شوند كلاستر مي گويند .

در طراحي سلول سلول 6 ضلعي در نظر گرفته مي شود زيرا اگر با فرض اينكه 2 عدد BTS با آنتن هاي هم جهت داشته باشيم و براي هر مشترك دوايري به مركز BTS ها در نظر بگيريم مجموعه نقاطي وجود دارند كه قدرت سيگنال رسيده از دو BTS در آنجا يكسان است و با ادامة اين كار به 6 ضلعي منتظم مي رسيم .

البته در ديتاي واقعي به علت وجود پستي و بلندي و موقعيت جغرافيايي مناطق و همچنين وجود موانع طبيعي و مصنوعي فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعي هاي منتظم با ابعاد يكسان امكان پذير نمي باشد . ماكزيمم شعاع سلولها 35 كيلومتر مي باشد .

تعريف انواع سلول :

طرح و راه حل هاي مختلفي براي پوشش راديويي در محيط هاي داخلي و خروجي و كانالهاي خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از اين طرح ها ميكروسلها و مايكروسلها هستند .

ماكروسلها :

ماكروسلها معمولاً در يك توان خروجي بالاتر از ميكروسل ها كار مي كنند و پوشش فركانس را براي هر دو ناحية فضاي آزاد و درون ساختمان فراهم مي آورند . گروهي از ماكروسل ها فراهم مي آورند مي تواند در تمام جهات و يا در يك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتي انرژي راديويي در همة جهت هاي افقي منتشر مي شود . دره كروسل تمام جهتي يك آنتنژسيگنال راديويي را در همة جهات نسبت به افقي منتشر مي كند . اين آنتن در ارتفاعي تقريباً بيني 15 تا 46 متر نصب مي شود .


ميكروسل ها :

معمولاً در يك توان پايين تر از ماكروسل هاي كار مي كنند و يك ناحة كوچك را مورد پوشش خود قرار مي دهند را بي ناحيه حدود 25 درصد از يك ماكروسل مي باشد . ظرفيت كانالهاي يك ميكروسل مركز است از ماكروسل كمتر باشد اما ظرفيت كانال سيستم به كاربران مختلف است . ميكروسل ها براي افزايش ظرفيت نواحي با ترافيك بالاتر به كار برده مي شود ميكروسلها هم خود انواع مختلفي دارند .

ميكروسل بيروني :

يك ميكروسل بيروني معمولاً داراي يك آتش است كه در زير يك سقف امواج به وسيلة ساختمانها و بناها محدود مي شود ، شكل سلول از يك الگوي خياباني پيروي مي كند . يك ميكروسل بيروني ، بخشي از بزرگراهها ، خيابانها و كوچه ها و چهار راه ها تونلها و نواحي محدود به ساختمانهاي مجاور را پوشش مي دهد .
ميكروسل دروني :

يك ميكروسل دروني كه بعضي وقتها ميكروسل ناميده مي شود به منظور پوشش دادن قسمتهاي داخلي يك ساختمان مثل راهروهاي طراحي مي شود آنتن يك پيكول مي تواند روي ديوار با سقف قرار گيرد .

سلول چتري :

ماكروسلها و ميكروسلها با هم ديگر سلولي به نام سلول چتري به وجود مي آورند يك سلول چتري پوشش براي يك قسمت و يا تمام قسمتهايي كه در توسط ديگر سلولها پوشش داده مي شود فراهم مي آورد .


نمونه هايي از سلول چتري

همان طور كه بعدها مشاهده مي كنيم هر سلول توسط يك BS پوشش راديويي داده مي شود . هر سلول داراي يك شماره (CQI) مي باشد . در هر سلول يك كانال راديويي به منظور انتقال اطلاعات سيگنالينگ بين شبكه ي موبايل و MS اي كه در آن سلول قرار دارد در نظر گرفته مي شود . كانالهاي سيگنالينگ از موبايل به BS بكار مي روند تا عمليات سيگنالهايي را كه براي تازه سازي وضعيت مكاني و تنظيم تماس و پاسخ گويي به پيغامهاي تماسي واردة انجام مي دهند . در مسير برعكس يعني از BS به موبايل كانال سيگنالينگ اطلاعات مربوط به پارامترهاي عملياتي ( شناسه ي معرف مكان شناسه ي سلول و …. ) ، تنظيمات تماس ، paging و تازه سازي اطلاعات را حمل مي كند .

ناحيه مكاني ( LA ) : به مجموعه اي از سلولها گفته مي شود . سيستم موبايل با استفاده از اين تقسيم بندي نواحي مي تواند مشتركيني را كه در وضعيت فعال هستند را جستجو نمايد . هنگامي كه يك تماس براي يك MS وجود داشته باشد يك پيغام ( paging ) بين همه ي سلولهاي يك LA منتشر مي شود . در اصل يك LA ناحيه اي است كه يك مشترك بدون اينكه نياز داشته باشد مكان خود را به شبكه اطلاع دهد در آن حركت مي كند .

ناحيه ي تحت پوشش ms : msc/vlr در يك ديتا بيس كه رجيستر موقعيت محلي (VAL) نام دارد ثبت مي وشد . Msc و VLR هميشه در يك گره قرار مي گيرند . بنابراين ناحيه ي تحت پوشش آنها ناحيه ي msc/vlr ناميده مي شود يك ناحيه ي msc از تعدادي LA تشكيل شده است و در اصل ناحيه ي جغرافيايي تحت پوشش آن توسط يك MSC پوشش داده مي شود براي هدايت كردن يك تماس به يك مشترك موبايل اين تماس از مسير MSC اي عبور داده مي شود كه در ناحيه ي msc/vlr اي است كه مشترك موبايل در آن قرار دارد .پروژه مخابرات و پشتيباني خطوط تلفن همراه GPRS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انواع خطوط مخابراتی و تکنولوژی مورد استفاده

مخابرات. انواع خطوط مخابراتی و تکنولوژی مورد استفاده . خطوط انالوگ ... دادها ، نیاز به سیم کشی و کابل خاصی وجود ندارد بلکه از طریق همان خطوط تلفن های معمولی و سیم های مسی معمولی قابل استفاده است . در سرویس ADSL ،هم کاربر و هم ...

انواع خطوط مخابراتی و تکنولوژی مورد استفاده

مخابرات. انواع خطوط مخابراتی و تکنولوژی مورد استفاده . خطوط انالوگ ... دادها ، نیاز به سیم کشی و کابل خاصی وجود ندارد بلکه از طریق همان خطوط تلفن های معمولی و سیم های مسی معمولی قابل استفاده است . در سرویس ADSL ،هم کاربر و هم ...

Nikan Network 'DSLAM'LEVEL'GPRS'MIKROTIK'adobe connect'SSL ...

لیست پروژه ها و نقاطی که توسط نیکان شبکه اجرا شده است . آموزشهای مجازی و حضوری . ارائه سامانه آموزش مجازی LMS - وب کنفرانس Virtual Class و سرورهای Streaming جهت دانشگاههای تربیت مدرس تهران – هنر تهران - شیراز - صنعتی تبریز - فردوسی مشه�

سرویس بسته امواج رادیویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرویس بسته امواج رادیویی، (به انگلیسی: General Packet Radio Service) یا به‌اختصار جی‌پی‌آراس، (به انگلیسی: GPRS) یک سرویس اطلاعات موبایل بسته‌گرا است، که برای کاربران گوشی‌های تلفن همراه جی‌اس‌ام و آی‌اس-۱۳۶ موجود است.

آموزش نصب GPRS و MMS ايرانسل : مباحث عمومي تلفن همراه ...

پرتال \ صفحه اصلي \ هاستينگ مقصد \ ثبت دامنه \ فروشگاه مقصد \ پروژه phpbb فارسی ... تلفن همراه مباحث عمومي تلفن همراه آموزش نصب GPRS و MMS ايرانسل. قوانین: آموزش نصب GPRS و MMS ايرانسل . صفحه 1 از 1 | مبحث پيشين | مبحث بعدي موضوع پست: آموزش

دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs,,دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs,دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

سرویس بسته امواج رادیویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرویس بسته امواج رادیویی، (به انگلیسی: General Packet Radio Service) یا به‌اختصار جی‌پی‌آراس، (به انگلیسی: GPRS) یک سرویس اطلاعات موبایل بسته‌گرا است، که برای کاربران گوشی‌های تلفن همراه جی‌اس‌ام و آی‌اس-۱۳۶ موجود است.

Nikan Network 'DSLAM'LEVEL'GPRS'MIKROTIK'adobe connect'SSL ...

لیست پروژه ها و نقاطی که توسط نیکان شبکه اجرا شده است . آموزشهای مجازی و حضوری . ارائه سامانه آموزش مجازی LMS - وب کنفرانس Virtual Class و سرورهای Streaming جهت دانشگاههای تربیت مدرس تهران – هنر تهران - شیراز - صنعتی تبریز - فردوسی مشه�

پروژه مخابرات - juststar.rozblog.com

تحقیق طراحی و ساخت سیستم هشدار دهنده نسبت به مصرف دارو دانلود تحقیق رشته مهندسی برق (مخابرات) با موضوع طراحی و ساخت سیستم هشدار دهنده نسبت به مصرف دارو ، در قالب فایل word و در حجم 37 صفحه. هدف از اين تحقیق طراحي و ساخت ...

لیست عناوین برق، الکترونیک ، مخابرات

2 – طراحی الکتریکی خطوط انتقال نیرو 313 3 – مخابرات سيار 91 4 – مخابرات سيار 135 5 – مدار – عکس 6 – موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها 21 7 – ccdدوربین مداربسته چيست و چگونه كار مي 15 8 – pll چيست و چه کاربردهايي دارد ؟ 21 9 ...

مقاله مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

مقاله حاضر به بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs. می پردازد. این مقاله شامل ۵ فصل که فصل اول نظریه سلولی، فصل دوم سیستم gsm: سیستم gsm که به عنوان نسل سوم شبکه های موبایل معروف است با استفاده از ارسال دیجیتال و ...

لیست عناوین برق، الکترونیک ، مخابرات

2 – طراحی الکتریکی خطوط انتقال نیرو 313 3 – مخابرات سيار 91 4 – مخابرات سيار 135 5 – مدار – عکس 6 – موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها 21 7 – ccdدوربین مداربسته چيست و چگونه كار مي 15 8 – pll چيست و چه کاربردهايي دارد ؟ 21 9 ...

دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs,,دانلود مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs,دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

خط تلفن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خط تلفن (یا به زبان حرفه‌ای خط یا مدار) به قسمتی از یک مدار مخابراتی گفته می‌شود.خط تلفن در معانی سیم یا محیط انتقال سیگنالی که دستگاه تلفن کاربر را به شبکهٔ مخابرات متصل می‌کند نیز به کار می‌رود. . همچنین ممکن است منظور ...

دانلود پروژه مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

دانلود پروژه مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs. مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs فهرست فصل اول نظریة سلولی تعریف انواع سلول ماکروسلها میکروسل ها میکروسل بیرونی میکروسل درونی سلول ...

مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS :: جدیدترین ...

مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs دسته: مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc

فایل تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS ...

موضوع تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه gprs در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

مقاله حجم نمونه و جامعه آماري

تحقیق اهمیت خودشناسی از نظر ملاصدرا

دانلود تحقیق در مورد خیام

پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

دانلود پایان نامه رساله بررسی معماری اقامتگاه بین راهی

تحقیق بی میلی و سرد مزاجی در مردان و راهکارهای درمان آن

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سيستمهاي دودويي

پایان نامه بررسی رابطه بين خلاقيت با جنسيت در دانشگاه

دانلود پروژه بررسی بانکداری

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس توشه از سال 80 الی 89