دانلود رایگان


پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

فصل اول

پيشگفتار

تاريخچه كرم ابريشم ................................................ 1

وضعيت ابريشم در ايران ...................................... 2

چگونگي پرورش كرم ابريشم در ايران ...................... 4

برخي مشكلات صنعت ابريشم در ايران ........................ 5

مراكز تهيه و توزيع ، توليد تخم نوغان تا مرحله ابريشم در ايران 7

فصل دوم

توتستان .............................................................. 6

كلياتي راجع به درخت توت و توتستان ...................... 6

روشهاي تولد نهال توت ........................................... 8

بذر كاري ......................................................... 8

پيوند زني ........................................................... 9

خوابانيدن شاخه ................................................... 10

قلم چوب نرم ....................................................... 11

قلم چوب سخت ......................................................... 13

خزانه نهال ........................................................... 13

انتخاب نهالهاي توت و روش انتقال آن ........................ 14

ايجاد توتستان ......................................................... 16

وضعيت هواشناسي .................................................... 17

بررسي خاكشناسي ................................................... 19

روش پيداكردن بيماريهاي پوسيدگي و ريشه ............... 20

انتخاب نهال توت ................................................... 20

فاصله درختان ...................................................... 21

كاشت .................................................................. 21

روشهاي داشت ، هرس و برداشت ................................. 22

روش بهره برداري از توتستان ويژه كرم جوان ............. 23

نحوه برداشت از توتستان براي كرم بالغ ................... 26

نگهداري توتستان ................................................. 27

فصل سوم

بررسي كرم ابريشم از نظر جانورشناسي و سير تكامل آن 28

لارو ...................................................................... 28

مراحل رشد ............................................................ 30

اندامهاي دروني كرم ابريشم ................................... 31

اعضاي گوارشي ...................................................... 31

دستگاه گردش خون ................................................... 31

دستگاه دفع كرم ابريشم ........................................... 32

دستگاه تنفس ......................................................... 33

دستگاه عصبي ........................................................... 33

دستگاه توليد مثل ................................................... 34

غده هاي ابريشم .................................................... 35

فصل چهارم

كرم ابريشم

تخم كرم ابريشم .................................................... 37

تعيين جنس ............................................................ 37

توليد تخم ........................................................... 39

نگهداري و به كاربردن تخم كرم ابريشم ...................... 41

تفريخ مصنوعي تخم كرم ابريشم ................................... 42

روش اجرايي تفريخ تخم ................................................ 44

فصل پنجم

پرورش كرم ابريشم

مشخصات كرم ابريشم ................................................ 45

فصل پرورش ............................................................ 49

آماده سازي پرورش ................................................. 49

انتخاب واريته كرم ابريشم ..................................... 50

ضد عفوني .............................................................. 50

آغاز پرورش ......................................................... 52

پرورش كرم جوان .................................................... 53

پرورش كرم بالغ .................................................... 56

پيله رفتن لارو ........................................................... 57

برداشت پيله و حمل آن ................................................ 61

خشك كردن پيله ................................................... 63

فصل ششم

بيماري هاي كرم ابريشم

بيماريهاي هاي قارچي ........................................... 67

بيماريهاي فلاشري ................................................... 70

بيماريهاي پيرين .................................................... 71

آفات كرم ابريشم ................................................. 72

منابع ................................................................. 74


تاريخچه كرم ابريشم

گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقريباً در چهار هزار و ششصد سال پيش به طور اتفاقي توسط ملكه چين ( سي لينگ شي ) در هنگام قدم زدن در جنگلي با پيدا كردن پيله اي از روي درخت توت و تنيدن تارهاي آن به دور انگشت خود كشف و بدين ترتيب رازي از طبيعت آشكار گرديد.

در حقيقت اين پديده اتفاقي به تدريج پايه گذار صنعت پرورش و تهيه ابريشم در جهان شده و بعدها اين شاهزاده خانم در تاريخ به الهه ابريشم ، ملقب گرديد. تا مدتها پس از كشف ابريشم راز تهيه آن در انحصار چين بود امپراطوران چين در طي قرون متمادي همواره سعي كردند تا اسرار تهيه آن را از جهانيان پنهان دارند، حتي حكومت چين براي كساني كه مي خواستند راز تهيه ابريشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعيين كرده بودند . با وجود اين سختگيريها تا نيم قرن ، چين تنها كشور توليد كننده ابريشم در جهان بود.

استقبال وسيع و همه جانبه مردم دنيا از ابريشم و سود آوري تجارت اين كالا آن چنان مورد توجه واقع گرديد كه براي تجارت آن جاده اي ساخته شد كه يازده هزار كيلومتر طول داشت و شهر هسيان چين را به رم شرقي متصل مي كرد. اين جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهاي ايران مي رسيد و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ري به قزوين و از آنجا به شعباتي متصل مي شد كه شاخه اي از آن به تركيه و بعد به اروپا متصل مي گشت . در ضمن براي اينكه كاروان هاي حامل ابريشم به سلامت مسير تا اروپا را طي نمايند مرتباً بين ايران و چين نمايندگاني در رفت و آمد بودند.

در تمام اين مدت سختگيري هاي امپراطوران چين ، به منظور حفظ انحصار تهيه ابريشم زيادتر مي شد و هر روز مقررات سخت تري وضع مي كردند با وجود چنين سياست وحشت و استتاري ، نوشته اند به سال 419 ميلادي شاهزاده خانم ديگري از چين كه به ازدواج فرمانرواي كشور تركستان در آمده بود ، براي نشان دادن درجه محبت و فداكاري خود با استقبال از مرگ چندين عدد تخم نوغان را در لابلاي موهاي خود پنهان و به عنوان هديه اي در تركستان تقديم همسرش كرد.

و بدين ترتيب تهيه ابريشم از انحصار چين خارج گرديد .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چين بزرگترين توليد كننده ابريشم در جهان است.

هندوستان دو مين كشور توليد كننده ابريشم بوده و ژاپن سومين كشور توليد كننده ابريشم و شوروي سابق مقام بعدي را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نيز زماني از توليد كنندگان عمده ابريشم جهان بود ولي پس از شيوع بيماري واگيردار پبرين در سال 1850 ، خسارات فراواني به اين صنعت وارد شد اين بيماري چنان دامنه وسيعي پيدا كرد كه ناپلئون سوم ، لويي پاستور را مأمور مطالعه روي اين بيماري و پيدا كردن راههاي مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقيق پاستور ، دانشمند فرانسوي موفق به شناسايي و كشف عامل بيماري و راه مبارزه با آن گرديد. با وجود اين ، اين توفيق تربيت و پرورش كرم ابريشم ديگر در فرانسه پا نگرفت ، زيرا واردات آن از كشورهاي ديگر توسعه زيادي يافته بود.

وضعيت ابريشم در ايران

توليد ابريشم ايران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارك موجود ميزان ابريشم توليدي در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتي زماني از ايران تخم نوغان جهت پرورش به كشورهاي خارج بويژه اروپا صادر مي شده است.

در نگرش تاريخي به اين رشته از كشاورزي وضعيت اولين اشاره در متون تاريخي مربوط به توليد ابريشم در مازندران است. در ضمن ماركوپولو نيز در سفرنامه خود به توليد فراوان ابريشم در طبرستان (مازندران) اشاره كرده است.

آنچه مسلم است در گذشته ايران يكي از كشورهاي مهم توليد كننده و به ويژه در شهرهاي طبرستان ، خاوران ري و حتي زابلستان توليد ابريشم رواج قابل توجهي داشته است . اين وضعيت در زمان صفويه نيز به اوج شكوفايي خود رسيده بود.

متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش كرم ابريشم را در دنيا مختل ساخت ، مسلماً توليد ابريشم ايران نيز از آن بي تأثير نبود.

واقعه مهم نخست اپيدمي بيماري پبرين در فرانسه بود كه همانند بيماري نيوكاسل طيور ، پرورش اين كرم را در سطح بسيار گسترده اي از جهان در معرض نابودي قرار داد. بنا براين با سعي و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوي « لويي پاستور » كه عامل اين بيماري را در سال 1870 شناسايي و راه پيشگيري از آن را به دنيا اعلام كرد بدون شك اين صنعت با نابودي كامل روبرو مي شد.

اتفاق دوم كه در تاريخ حيات پرورش اين كرم دخالت عمده اي دارد توفيق فردي به نام شاردونه در ساخت اليافي از مواد شيميايي بود كه شباهت بسيار زيادي به ابريشم داشت (در سال 1889 ) اين كشف ركود عجيبي در بازار تجارت ابريشم جهان بوجود آورد.

با وجود اين رويداد توليد ابريشم در ايران حتي در اين دوره نيز رونق قابل توجهي داشته است چنانچه اگر دومين سفرنامه مظفرالدين شاه به فرنگ را مطالعه كنيم خواهيم ديد كه از رونق كرم ابريشم در ايران ، طي اين سالها سخن به ميان آمده است در حقيقت در اين سالها ابريشم كالاي عمده تجارت ايران بوده و در تجارت خارجي ، اين كشور را قادر مي ساخته تا بهاي بخش قابل توجهي از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . ميزان توليد اين محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولي از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتيجه تغيير كيفيت ، قيمت آن نيز تنزل يافته است .

در سال هاي گذشته جهت احياي امر نوغان داري ، تشكيلات مستقلي به نام شركت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن كارخانه حرير بافي چالوس تاسيس گرديد . متاسفانه پس از شروع كار كارخانه توليد ابريشم بر خلاف انتظار پايين آمد ، زيرا شركت نوغان براي جبران هزينه هاي فراوان كارخانه مجبور به پايين آوردن نرخ خريد اجباري پيله بود . در طي اين سالها بالاترين رقم توليد مربوط به سال 1351 بوده يعني 111 تن پيله بوده است .
پس از انقلاب اقداماتي در جهت احياي اين رشته از كشاورزي و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشكيل شركت سهامي مطالعات و تحقيقات پرورش كرم ابريشم بود اين شركت عملاً كار خود را از سال 1359 شروع كرده است . وظيفه اين شركت تهيه و توزيع تخم نوغان تهيه و توزيع نهال توت ، خريد پيله بر اساس قيمت هاي تعيين شده بود . كارخانه هايي كه در حال حاضر در امر ابريشم كشي كشور فعاليت دارند ، عبارتند از كارخانه صنايع ابريشم گيلان در صومعه سرا ، كارخانه صنايع ابريشم طوس در مشهد و كارخانه پيله و ابريشم شمال


پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اصول پرورش کرم ابریشم 2

بررسی اصول پرورش کرم ابریشم دسته: کشاورزی بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 64 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69 پایان نامه بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 4,800 تومان پایان نامه بررسی اصول ...

اصول پرورش کرم ابریشم :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

توضیحات : عنوان پایان نامه : اصول پرورش کرم ابریشم این پایان نامه با فرمت word می باشد. فهـرست مطالب عنــوان صفحه فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم .....

عنوان پایان نامه: اصول پرورش کرم ابريشم

کرم ابریشم یک تارابریشمی نازک ترشح می کند و بعد با چسبی که تهیه می کند پیله را به صورت سطح صافی به هم می چسباند این کار سه روز و سه شب طول می کشد که بسته به خصوصیات نوع وروش پرورش کرم ابریشم ،یک پیله می تواند وزنی در حدود ۵ ...

عنوان پایان نامه: اصول پرورش کرم ابريشم

کرم ابریشم یک تارابریشمی نازک ترشح می کند و بعد با چسبی که تهیه می کند پیله را به صورت سطح صافی به هم می چسباند این کار سه روز و سه شب طول می کشد که بسته به خصوصیات نوع وروش پرورش کرم ابریشم ،یک پیله می تواند وزنی در حدود ۵ ...

صفر تا صد راه اندازی کارگاه پرورش کرم ابریشم / با 2 میلیون ...

صفر تا صد راه اندازی کارگاه پرورش کرم ابریشم / با ۲ میلیون تومان شروع کنید! ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۲

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم :: پایان نامه و مقالات و ...

تاریخچه کرم ابریشم گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در ...

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم | فروشگاه فایل پرشین ...

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم . پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.. پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم در ۷۷ صفحه در قالب ورد و ...

اصول پرورش کرم ابریشم : مقاله ای کامل در رشته کشاورزی ...

اصول پرورش کرم ابریشم : مقاله ای کامل در رشته کشاورزی | مسترداک | دانلود پایان نامه مقاله فایل متنی - گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز

اصول پرورش کرم ابریشم :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

توضیحات : عنوان پایان نامه : اصول پرورش کرم ابریشم این پایان نامه با فرمت word می باشد. فهـرست مطالب عنــوان صفحه فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم .....

اصول پرورش کرم ابریشم :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

توضیحات : عنوان پایان نامه : اصول پرورش کرم ابریشم این پایان نامه با فرمت word می باشد. فهـرست مطالب عنــوان صفحه فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم .....

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم :: پایان نامه و مقالات و ...

تاریخچه کرم ابریشم گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در ...

عنوان پایان نامه: اصول پرورش کرم ابريشم

کرم ابریشم یک تارابریشمی نازک ترشح می کند و بعد با چسبی که تهیه می کند پیله را به صورت سطح صافی به هم می چسباند این کار سه روز و سه شب طول می کشد که بسته به خصوصیات نوع وروش پرورش کرم ابریشم ،یک پیله می تواند وزنی در حدود ۵ ...

اصول پرورش کرم ابریشم - مسترداک | دانلود پایان نامه مقاله ...

اصول پرورش کرم ابریشم تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم مقدمه و چکیده : گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقريباً در چهار هزار و

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم :: پایان نامه و مقالات و ...

تاریخچه کرم ابریشم گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در ...

اصول پرورش کرم ابریشم :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

توضیحات : عنوان پایان نامه : اصول پرورش کرم ابریشم این پایان نامه با فرمت word می باشد. فهـرست مطالب عنــوان صفحه فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم .....

بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی ...

پایان نامه حاضر با عنوان" بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد " با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم | فروشگاه فایل پرشین ...

پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم . پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.. پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم در ۷۷ صفحه در قالب ورد و ...

اصول پرورش کرم ابریشم :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

توضیحات : عنوان پایان نامه : اصول پرورش کرم ابریشم این پایان نامه با فرمت word می باشد. فهـرست مطالب عنــوان صفحه فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم .....

دانلود پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم

جهت دانلود پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم اینجا کلیک نمایید. کالج پروژه یک وب سایت با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار ...

پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

عنوان مقاله : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )

تحقيق ویژگیهای تدریس موفق، معلمي و خصوصيات كاري آن

پروژه کار تحقیقی تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

دانلود پایان نامه بررسی کم رویی

تحقیق اصول سرپرستی منابع انساني و اشتباهات مديران منابع انساني

پاورپوینت اهميت بهره وري و چالش ها و برنامه ها

تحقیق تاثیر نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز

تحقیق طول عمر حضرت مهدي(ع)

ترجمه مقاله بررسی دیوار برشی فولادی با الیاف GFRP