دانلود رایگان


پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

فصل اول

1- آنتن حلقوی ......................................9

1-1- حلقۀ کوچک ................................... 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ................ 13

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ..........16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه .......20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ................... 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت .......... 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص .................. 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها .................................. 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت .. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه .......................... 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ............................ 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی ................................. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت .............. 61

فصل دوم

2- آنتهای حلقوی کوچک ....................... 65

1-2- دوگانگی .............................. 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک .......... 71

فصل سوم

3- آنتهای یاگی یودا .................................... 77
منابع و مأخذ ...............................................


مقدمه :
از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .
برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .
البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .
آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .
به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .
فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .
باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .
مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . 'جیمز کلارک ماکسول' (1831 1879 ) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .
همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .
فیزیکدان آلمانی 'هاینریش هرتزگ' (1857 1897) در سال 1886 توانست صدق ادعاو پیش بینی ماکسول را مبنی بر اینکه کنشها و پدیده های الکترومغناطیسی می توانند در هوا منتشر شوند ، نشان دهد .
هرتز کشف کرد که اختلالات الکتریکی می توان توسط یک مدار ثانویه با ابعاد مناسب برای حالت تشدید و دارای یک شکاف هوا برای ایجاد جرقه آشکار کرد .
منبع اولیه اختلالات الکتریکی مورد بررسی هرتز شامل دو ورق هم صفحه بود که هر ورق با یک سیم به یک سیم پیچ القائی وصل می شد .
این اولین آنتن مشابه آنتن دو قطبی ورق خازنی مورد بحث در بخش 2-1 می باشد . هرتز آنتهای دو قطبی و حلقوی و نیز آنتهای انعکاسی سهموی استوانه ای نسبتاً پیچیده ای را دارای دو قطبیهائی در امتداد خط کانونی شان بعنوان تغذیه ساخت .
مهندس برق ایتالیایی 'گوگلیلمو مارکونی' نیز یک استوانه سهموی میکروویو در طول موج 23 سانتیمتر را برای انتقال کد اولیه اش ساخت . ولی کارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موجهای بلندتر بود .
برای اولین مخابرات رادیوئی در ماورای اقیانوس اطلس در سال 1901 آنتن فرستنده شامل یک فرستنده جرقه ای بود که بین زمین و یک سیستم شامل 50 عدد سیم قائم متصل می شد .
سیم ها از هم باز شده و توسط یک سیم افقی متصل به دو دکل نگه داشته می شد . آنتن گیرنده توسط بالونهائی آویزان می شدند . مارکونی اهمیت مرتفع کردن آنتها را در این فرکانسهای پائین در حدود 60 کیلوهرتز درک می کرد .
فیزیکدان روسی ' الکساندر پوپوف ' (1859 1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال قبل از مارکونی شروع به کار و فعالیت در مورد روشهای دریافت آنها نمود .
اغلب افتخار کاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیوئی را در سال 1897 برای ارسال یک سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت سه میل به او می دهند .
در هر حال ، این مارکونی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داده و مخابرات رادیوئی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد . مارکونی را می توان پدر رادیو آماتور دانست .
توسعه آنتها در سالهای اولیه به علت عدم وجود و در دسترس نبودن مولدهای سیگنال محدود بود . در حدود سالهای 1920 پس از آنکه لامپ تریود 'دوفارست' برای ایجاد سیگنالهای امواج پیسوته تا 1 مگاهرتز به کار رفت ، ساخت آنتهای تشدیدی (با طول تشدید) مانند دو قطبی نیم موج امکان یافت .
در این فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتها با ابعاد و اندازه های فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد .
قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنیترون و کلایسترون میکروویو (در حدود 1 گگا هرتز) همراه با موجبرهای تو خالی اختراع و توسعه یافتند . این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتهای بوقی شد ، گر چه سالها قبل 'چندر بوز' (1858- 1937) در هندوستان اولین آنتن بوقی الکترومغناطیسی را ساخت .
در سال 1934 اولین سیستم رادیو تلفنی میکروویو تجارتی بین انگلستان و فرانسه در فرکانس عمل 8/1 گگا هرتز برقرار شد .
در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستمهای رادار منجر به ابداع انئاع مختلف آنتهای مدرن مانند آنتهای بشقابی (منعکس کننده) ، عدسیها و آرایه های شکافی موجبری شد .
حال ، نظر خود را به کاربردهای آنتها معطوف می کنیم . انتقال انرژی الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام گیرد .
اگر فاصله بین فرستنده و یک گیرنده برابر r باشد ، تلفات توان برای خط انتقال متناسب با 2(e-αr) است .
α ثابت تضعیف خط انتقال می باشد . اگر آنتها در یک سیستم خط دید به کار رود ، تلفات توان متناسب با است . عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتها دخالت دارند .
بطور کلی ، خطوط انتقال در فرکانسهای پائین و فواصل کوتاه عملی هستند فرکانسهای بالا اغلب به علت پهنای باند موجود به کار می روند . با افزایش فواصل و فرکانسها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر می شود و در نتیجه استفاده از آنتها ارجحیت می یابد . استثناء قابل توجه این قاعده خط انتقال فیبر نوری در طیف مرئی می باشد .
در چندین کاربرد باید از آنتها استفاده کرد . برای مثال ، آنتها را باید در مخابرات رادیو سیار شامل هواپیماها ، فضاپیماها ، کشتیها ، یا خودروهای زمینی به کار برد . آنتها در سیستمهای رادیوئی سخن پراکنی شامل یک ایستگاه فرستنده و تعداد نامحدود گیرنده ها که احیاناً مانند رادیوی خودرو متحرک و سیار است ، نیز به کار می رود .
کاربردهای غیر سخن پراکنی مانند سیستمهای رادیو سیار شهرداری (مانند پلیس ، آتش نشانی ، امداد ، بهداشت و بهداری) و رادیو آماتور نیز به آنتها نیاز دارند در کاربردهای غیر مخابراتی مانند رادار نیز آنتها لازم هستند .
عوامل دیگری که در انتخاب نوع سیستم انتقال تأثیر می گذارند ، شامل دلایل تاریخی ، ایمنی و اطمینان پذیری هستند .
قبل از آنکه تکنولوژی رادیوئی در دسترس باشد ، شرکتهای تلفن آغاز به اتصال پایانه های بی شمار ارسال و دریافت توسط خطوط انتقال کردند . اخیراً شرکتهای تلفن استفاده بیشتری را از رادیو به عمل می آورند .
در آمریکا بیشتر از نصف مکالمات تلفنی دور (بین شهری) توسط ارتباطات رادیوئی میکروویو انجام می گیرد . خطوط انتقال یک درجه از ایمنی را فراهم می سازند . در یک سیستم رادیوئی بی سیم هر فرد مجهز به یک گیرنده مناسب می تواند به یک انتقال اطلاعات گوش فرا دهد ، ولی برای تخطی به خطوط انتقال با سیم یک اتصال فیزیکی ضرورت دارد .
برای ایجاد ایمنی در یک ارتباط رادوئی در سیستمهای رادیوئی پیچیده تر کدگذاری را می توان به کار برد . ولی ، ایمنی مخابرات در معدودی از ارتباطات مخابراتی لازم است.
اطمینان پذیری عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود . برای مثال ، سیگنالهای رادیوئی توسط شرایط محیطی مانند ساختارها و موانع در طول مسیر سیگنال ، یونسفر و جو تأثیر می پذیرند .
بعلاوه ، تداخل همواره تهدیدی برای سیستمهای رادیوئی می باشد . کلیه این عوامل همراه با یک مقایسه هزینه سیستمهای خطوط انتقال و سیستمهای رادیوئی متشکل از آنتها باید ملحوظ و در نظر کرفته شود .
هر ساله هزینه دستگاههای رادیوئی کاهش یافته و اطمینان پذیری آنها بهبود می یابد . این عوامل به کاربرد سیستمهای رادیوئی ارجحیت می دهد . بنابراین ، تقاضا برای آنتها و نیاز به دانش فنی در مورد عملکرد آنها همواره وجود خواهد داشت .
در دو بخش بعد این فصل یک مرور مختصر اصول میدانهای الکترومغناطیسی و حل معادلات ماکسول را برای مسائل تشعشع ارائه می دهیم . پس از آنکه چند رابطه اساسی را استنتاج کردیم ، کابرد مستقیم معادلات ماکسول تنها در چند مورد خاص ضرورت دارد . باقیمانده این فصل به بررسی اصطلاحات آنتها و چند مثال ساده اختصاص دارد .
همچنین کاربردهای آنتها در سیستمهای مخابراتی و رادار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .
پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی - آرین داک

پایان نامه. رشته حقوق ; رشته حسابداری; رشته مدیریت; رشته تاسیسات; رشته جغرافیا; رشته ریاضی; رشته آمار; رشته برق; رشته روانشناسی; پزشکی; رشته نرم افزار کامپیوتر; رشته سخت افزار کامپیوتر; رشته عمران; رشته معدن; رشته شیمی; رشته

اصول طراحی آنتنهای حلقوی - پارس پروژه

اصول طراحی آنتنهای حلقوی. کتب مهندسی برق 266 بازدید. کد محصول br302. تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word. قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان. فهرست این محصول فاقد عکس میباشد. مقدمه فصل اول ۱- آنتن حلقوی ۹ ۱-۱- حلقۀ کوچک ۹ ۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه ...

عنوان پایان نامه: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

عنوان پایان نامه: اصول طراحی آنتنهای حلقوی . مقدمه : از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای ...

پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی - مهندسی دانلود

پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی چکیده : مقدمه : از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای ...

پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی. قیمت فایل فقط 5,000 تومان. برچسب ها : پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی , پایان نامه برق اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

موضوع: اصول طراحی آنتنهای حلقوی مقدمه فصل اول 1- آنتن حلقوی ..... دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق دانشجویی دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق گزارش کارآموزی گزارش کارورزی طرح توجیهی گزارش کارآفرینی ...

پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی :: دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی مقدمه : از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است .

دانلود پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی - پروژه ها

دانلود پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

دانلود فایل ورد word اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی دانلود فایل word پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی دانلود فایل ورد پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی دانلود پروژه ا. دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف ...

دانلود پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی - پروژه ها

دانلود پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

20میخوام | دانلود پروژه پایان نامه مقاله

شماره پروژه : ۱۸۵ عنوان پروژه : پایان نامه اصول طراحی آنتنهای حلقوی تعداد صفحات : ۹۱ شرح مختصر پروژه: توسعه آنتها در سالهای اولیه به علت عدم وجود و در دسترس نبودن مولدهای سیگنال محدود بود .در حدود سالهای ۱۹۲۰ پس از آنکه ...

اصول طراحی آنتنهای حلقوی :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله ...

موضوع: اصول طراحی آنتنهای حلقوی مقدمه فصل اول 1- آنتن حلقوی ..... دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق دانشجویی دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق گزارش کارآموزی گزارش کارورزی طرح توجیهی گزارش کارآفرینی ...

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی :: دانلود پروژه ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی» ثبت شده است - دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق گزارش کارآموزی گزارش کارورزی طرح توجیهی گزارش کارآفرینی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی دسته: برق بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5969 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 این محصول در قالب فایل word و در 94 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 9,400 تومان اصول طراحی آنتنهای حلقوی توجه : شما می ...

مدیریت زنجیره تأمین «SCM»

پروژه تأثير تربيت بدني بر سلامت جسم و روح و روند يادگيري

کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر

پروژه ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان

Textile Dictionary

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت

فرم قرارداد واگذاري فعاليت‌‌هاي پشتيباني ( تهيه، طبخ و توزيع غذا)

طرح توجیهی توليد الكل از خرما

دانلود جزوه کامل زبان تخصصی حسابداری