دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
فصل اول : طرح تحقیق
1-1) مقدمه .................................................................................2
1-2) بیان مسأله....................................................................................4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.............................................................7
1-4) اهداف تحقیق.........................................................................................9
1-4-1) هدف کلی...............................................................................9
1-4-2) اهداف اختصاصی............................................................................9
1-5) فرضیه های تحقیق................................................................10
1-6) پیش فرض های تحقیق........................................................12
1-7) محدودیت های تحقیق..................................................................12
1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی............................................13
1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..................................................13
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه.....................................................................................17
2-2) مبانی نظری تحقیق.....................................................................18
2-2-1) کنترل پوسچرال..........................................................................18
2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر.........................................................21
2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا............................................................23
2-2-4) راست قرار گرفتن بدن...............................................................24
2-2-5) تون عضلانی................................................................................25

2-2-6) تون پوسچرال......................................................................25
2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن...........................................27
2-2-8) راهبردهای فعال..................................................................28
2-2-9) تعادل قدامی- خلفی..............................................................29
2-2-10) راهبرد لگن.......................................................................31
2-2-11) راهبرد گام برداشتن..................................................32
2-2-12) تعادل داخلی- خارجی.............................................................34
2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی.................................................34
2-2-14) بیومکانیک های تعادل....................................36
2-2-15) فیزیولوژی تعادل..................................................................37
2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل.......................................39
2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل..............................................41
2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل....................................44
2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.........................45
2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..............50
2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.....................................51
2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف.........................................52
2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی......................................53
2-5) ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................57
2-5-1) شاخص توده بدن.............................................................58
2-5-2) درصد چربی................................................................58
2-6) تیپ بدنی................................................................................59
2-6-1) فربه پیکری.........................................................................................................................59
2-6-2) عضلانی پیکری.............................................................59
2-6-3) لاغر پیکری......................................................................60
2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل...............61
2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران.........63
2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور...................................65
2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور................................65
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه...........................................................................71
3-2) نوع تحقیق.............................................................................72
3-3) جامعه آماری...............................................................................72
3-4) نمونه آماری.......................................................................................72
3-5) متغیرهای تحقیق.........................................................72
3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی...........................73
3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا.....................................77
3-8) دستکاری دشواری تکلیف...............................................83
3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق............................84
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق....................84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه.......................................................................................86
4-2) بررسی توصیفی داده ها.................................................................87
4-3) آزمون فرضیه های پژوهش.......................................90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه...........................................................................................119
5-2) خلاصه تحقیق...............................................................................119
5-3) تفسیر نتایج...................................................................................120
5-4) نتیجه گیری.........................................................................126
5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق...........................................126
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین........................................................127
فهرست منابع..........................................................................................128
پیوست................................................................................


چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.


پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


کلیدواژه ها: آنتروپومتریک


شاخص نوسان بدن


تعادل ایستا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، ۱۰۲ نمونه شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پایان نامه تربیت بدنی بایگانی - فایل کام filecom.ir › پایان نامهپایان نامه های متفرقه ذخیره شده پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری. در این پست با پایان نامه ای در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,آنتروپومتریک,شاخص نوسان بدن,تعادل ایستا,پژوهش,کارشناسی ارشد تربیت بدنی,ارشد تربیت بدنی,,بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری را مشاهده می کنید. شماره پست: ۲۶۰ دویست و شصت. تعداد صفحات: ۱۲۰ صد و بیست صفحه.

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در ...

دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری دسته: علوم پایه بازدید: 30 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5991 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 167 کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,آنتروپومتریک,شاخص نوسان بدن,تعادل ایستا,پژوهش,کارشناسی ارشد تربیت بدنی,ارشد تربیت بدنی,,بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، ۱۰۲ نمونه شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,آنتروپومتریک,شاخص نوسان بدن,تعادل ایستا,پژوهش,کارشناسی ارشد تربیت بدنی,ارشد تربیت بدنی,,بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری دسته: علوم پایه بازدید: 30 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5991 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 167 کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر ...

رابطه ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان : بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری / کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد.

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، ۱۰۲ نمونه شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی,رابطه,برخی ویژگی,آنتروپومتریک,تعادل,سطوح متفاوتی,دشواری,,بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری , آنتروپومتریک , تعادل در سطوح , شاخص نوسان بدن , تعادل ایستا .

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در ...

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری در 131 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست . فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسأله

دانلود مقاله ضرورت بکارگیری دانش روز در سیستم مدیریت اقتصاد ایران

دانلود تحقیق بررسی جرم جاسوسي

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

كارآموزي در نمايندگي مجاز ايران خودرو (كلاچاي)

تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی

پاورپوینت آمادگي براي زايمان

دانلود مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 20دانلود مقاله بهینه سازی مکان جراثقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه