دانلود رایگان


مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیسعنوان: مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیسقالب: Wordتعداد صفحات: 35چکیدهمقدمه: علت اصلی شکست درمان¬هاي کانال ریشه،عفونت¬هاي داخل کانالی با منشأ باکتریایی است. انتروکوك فکالیس، شایع ترین گونه¬ی جدا شده از کانال¬هاي شکست خورده است. یکی از راه¬هاي مقابله با این عفونت¬ها استفاده از کلسیم هیدروکساید داخل کانالی است. هدف این مطالعه مقایسه¬ي اثر کلسیم هیدروکساید نانوذره و معمولی علیه انتروکوك فکالیس بود. مواد و روش¬ها: کلسیم هیدروکساید نانوذره براي استفاده در این مطالعه سنتز شد و با تست¬هاي XRD و SEM تأیید گردید. چهار حفره در هشت ظرف آگار آلوده با انتروکوك فکالیس (PTCC 1393) ایجاد شد. در هر حفره، یک ماده¬ی تحقیق قرار گرفت: 1.کلسیم هیدروکساید نانوذره و کلروهگزیدین، 2.کلسیم هیدروکساید نانوذره و آب، 3.کلسیم هیدروکساید معمولی و کلروهگزیدینو 4.کلسیم هیدروکساید معمولی و آب. پس از 48 ساعت انکوباسیون، برش هایی از آگار تهیه شد و قطر منطقه¬ي مهار رشد باکتري با کمک بزرگنمایی و مثلث SRID با دقت 1/0 میلیمتر بررسی گردید. نتایج: در هر چهار گروه درمانی هاله¬ي عدم رشد باکتري دیده شد. ترتیب قطر این هاله در گروه¬ها از زیاد به کم عبارت بود از: 1، 3، 4، و 2. تست¬های ANOVA و Tukey تفاوت را بین چهار گروه معنی دار نشان دادند (p= 0.0001) T تفاوت قطر هاله¬ی عدم رشد دو گروه کلسیم هیدروکساید را معنی دار نشان نداد (p= 0.25). ولی قطر این ناحیه در کلروهگزیدین به طور معنی داري بیشتر از آب بود (p= 0.0001).نتیجه گیري: کلسیم هیدروکساید نانوذره در ترکیب با کلروهگزیدین اثر ضد باکتریایی قو¬ تري نسبت به سایر گروه¬ها مورد مطالعه علیه انتروکوك فکالیس دارد. واژگان کلیدي: کلسیم هیدروکساید، کلروهگزیدین، انتروکوك فکالیس، آگار، نانو


کلسیم هیدروکساید


کلروهگزیدین


انتروکوك فکالیس


آگار


نانو


مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

مقاله مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با ...

برای مقایسه اثربخشی داروها روی انتروکوکوس فکالیس از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. یافتهها: قطر هاله رشد مربوط به لدرمیکس و داروی جدید برای غلظت ۱ به ترتیب برابر ۲/۵۶ ۰/۲ و ۱/۵۳ ۰/۴ و برای غلظت ۰/۵ از لدرمیک

تحقیق مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و ...

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس، در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مقدمه: علت اصلی شکست درمان هاي کانال ریشه، عفونت هاي داخل ...

مقاله مقایسه اثر آنتی میکروبیال گوتاپرکای حاوی کلسیم ...

مقاله مقایسه اثر آنتی میکروبیال گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید و خمیر کلسیم هیدروکساید برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید. فنی مهندسی و علوم پایه. اختر فیزیک برق و الکترونیک حسابداری علوم ریاضی علوم شیمی علوم فیزیک ...

کتاب اکسیر اعظم 4 جلدی | رادونیس

نانو، کلسیم هیدروکساید، انتروکوک فکالیس، مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس، کلروهگزیدین، آگار WORD 35 قابل ویرایش Link

مقایسه اثر ضد‏باکتریایی Diapasteبا زینک اکساید اوژنول و ...

هدف از این مطالعه مقایسه میزان فعالیت ضدباکتریایی علیه باکتری انتروکوک فکالیس بین یک خمیر جدید از پیش آماده شده جهت پرکردن کانال دندان‏های شیری از خانواده کلسیم هیدروکساید (Diapaste) با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بود ...

تحقیق مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و ...

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس، در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مقدمه: علت اصلی شکست درمان هاي کانال ریشه، عفونت هاي داخل ...

فایل اکسل فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 1398

پاورپوینت اتصالات پیچ در سازه های فولادی تحقیق مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس بازار سرمایه (بازار خرید و فروش سهام) پاورپوینت دوره جامع ...

مقاله مقایسه فعالیت ضدمیکروبی پروپولیس و هیدروکسید کلسیم ...

زمینه و هدف: استفاده از داروهای پانسمان کننده داخل کانال ریشه به منظور کاهش میکروارگانیسم ها یکی از مراحل مهم در درمان اندونتیک است.هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و مقایسه فعالیت پروپولیس و کلسیم هیدروکساید بر علیه ...

بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

10 طرح زیبا بسم الله الرحمن رحیم بدون پس زمینه

مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس 10,000 تومان پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و ...

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق . Introduction: Resistant microbial strains are major factors involved in root canal treatment failure. The aim of this study was to compare the antimicrobial properties of different concentrations of ...

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و ...

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق . Introduction: Resistant microbial strains are major factors involved in root canal treatment failure. The aim of this study was to compare the antimicrobial properties of different concentrations of ...

بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

متاپکس (کلسیم هیدروکساید) Metapex | فروشگاه خرید مواد ...

متاپکس ،کلسیم هیدروکساید یدو فرم است که کلسیم هیدروکساید نقش آنتی باکتریال قوی و یدو فرم نقش سخت شوندگی را ایفا می کند.meta pex یک ماده خمیری است و برای فیلینگ کامل کانال در کانال هایی که منطقه اپکس باز است و یا در تحلیل ...

کتاب اکسیر اعظم 4 جلدی | رادونیس

نانو، کلسیم هیدروکساید، انتروکوک فکالیس، مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس، کلروهگزیدین، آگار WORD 35 قابل ویرایش Link

مقاله مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با ...

برای مقایسه اثربخشی داروها روی انتروکوکوس فکالیس از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. یافتهها: قطر هاله رشد مربوط به لدرمیکس و داروی جدید برای غلظت ۱ به ترتیب برابر ۲/۵۶ ۰/۲ و ۱/۵۳ ۰/۴ و برای غلظت ۰/۵ از لدرمیک

متاپکس (کلسیم هیدروکساید) Metapex | فروشگاه خرید مواد ...

متاپکس ،کلسیم هیدروکساید یدو فرم است که کلسیم هیدروکساید نقش آنتی باکتریال قوی و یدو فرم نقش سخت شوندگی را ایفا می کند.meta pex یک ماده خمیری است و برای فیلینگ کامل کانال در کانال هایی که منطقه اپکس باز است و یا در تحلیل ...

فایل اکسل فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 1398

پاورپوینت اتصالات پیچ در سازه های فولادی تحقیق مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس بازار سرمایه (بازار خرید و فروش سهام) پاورپوینت دوره جامع ...

بررسی میزان خاصیت آنتی‌باکتریال پروپولیس در مقایسه با ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات ضدمیکروبی پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه باکتری انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام گردید. مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، 42 دندان تک کاناله انسانی انتخاب و پس ...

بررسی اثر ضد میکروبی زینک اکساید اوژنول حاوی نانو سیلور بر ...

هدف از این مطالعه مقایسه میزان فعالیت ضدباکتریایی علیه باکتری انتروکوک فکالیس بین یک خمیر جدید از پیش آماده شده جهت پرکردن کانال دندان‏های شیری از خانواده کلسیم هیدروکساید (Diapaste) با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بود ...

دانلود تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسي 2

دانلود پاورپوینت بررسی حالت فاز

تحقیق سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

كارآفريني - مهد كودك و آمادگي محراب

فناوری نانو در مهندسی مواد

پاورپوینت مولانا

تحقیق اقسام جوهر

تحقیق اقسام جوهر

دانلود پاورپوینت تحول نظريه هاي مديريت و ”پارادايم“ در حال تكوين