دانلود رایگان


گزارش كارآموزي تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش كارآموزي تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل

فهرست مطالب

پيشگفتار....................................... 1

مقدمه.......................................... 3

فصل اول:....................................... 6

معرفي سازمان.................................... 7

موقعيت جغرافيايي سازمان........................ 8

تاريخچه......................................... 8

ماموريت ....................................... 8

شركت هاي زيرمجموعه.............................. 11

مواد اوليه..................................... 12

معرفي سيستم مورد كارآموزي....................... 14

تعريف واژه هاي خاص............................. 20

محصولات شركت با مشخصات .......................... 21

فصل دوم: شيوه هاي تجزيه و تحليل.................. 23

بخش اول- مفاهيم سيستم................................ 24
تعريف سيستم.................................... 24

اجزاي سيستم.................................... 25

انواع سيستم.................................... 32

بخش دوم- رويكرد سيستمي به عنوان روش تجزيه و تحليل...... 33

رويكرد سيستمي و تجزيه و تحليل ................... 34

رويكرد سيستم و تركيب .......................... 35

ورش كلي حل مسئله در رويكرد سيستمي.............. 35

روش تجزيه و تحليل رويكرد سيستمي.................. 38

نقش تحليل گر در فرآيند تجزيه و تحليل ............. 39

بخش سوم- مروري كلي بر روشهاي سنتي تجزيه و تحليل......... 40

چرخه تكاملي سيستم.............................. 41

چرخه تكاملي و روش هاي تجزيه و تحليل.............. 41

چرخه تكاملي سنتي (تجزيه و تحليل سنتي).............. 42

چرخه تكاملي سنتي و نارساييهاي آن................ 44

بخش چهارم- مروري كلي بر روشهاي ساخت يافته تجزيه و تحليل 45

چرخه تكاملي ساخت يافته (تجزيه و تحليل ساخته يافته)... 45

متدولوژي ساخت يافته............................ 45

ابزار ساخت يافته تجزيه و تحليل .................. 46

چرخه تكاملي ساخت يافته و مزاياي آن نسبت به چرخه تكاملي سنتي 51

بخش پنجم: تكنيكها و روش هاي عمومي مورد استفاده در تجزيه و تحليل 52

سياستها و روش هاي جمع آوري اطلاعات .............. 52

انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات.................... 53

فصل سوم:....................................... 76

پوشش دهي الكتريكي از طريق غوطه وري ............. 77

مزيت روش ED.................................... 77

غوطه وري آنيوني (AED) .......................... 79

غوطه وري الكتريكي كاتيوني (CED).................. 80

عمليات آماده سازي سطح در CED................... 82
شرايط مخزن رنگ CED.............................. 86

واكنش الكتروليز داخل مخزن CED.................... 87

دستگاههاي اعمال CED............................ 89

ساير پوشش هاي ED............................... 98

فرآيند ED بدنه خودرو درسالن رنگ ED............. 99

فصل چهارم:................................. 112

مشكلات ......................................... 112

پيشنهادات...................................... 113

ايجاد پرده هوا در ابتداي وان PT-B20 .............. 114

بكارگيري واترجت در ابتداي خط ED................. 114

طراحي يك گاري جهت جمع آوري فيكسچرها ............ 115

ايجاد يك برنامه نظارت بر تجهيزات سالن............ 116

ايجاد سيستم گزارش دهي به مديريت................. 116

بهينه سازي فرآيند رنگ پيكان وانت................ 117

منابع و مآخذ................................... 118پيشگفتار:

دنياي امروز با سرعتي ماوراي تصور به سوي مدرنيسم صنعتي در حال پيشروي است. كه آهنگ اين حركت پرشتاب آن قدر سريع است كه نمي توان براي آن حد و مرزي قائل شد. انسان و صنعت جز لاينفك دنياي فردا خواهند بود. صنعتي شدن با هر آهنگ كه صورت گيرد نياز به بهبود و اصلاح با هماهنگي ساير اركان اين جامعه خواهد داشت. چه بسا، زيان پيشرفت ناهماهنگ با ديگر اعضاء بسيار بيشتر از بهره آن خواهد بود. هر حركتي درهر جهتي و به سوي هر هدفي كه باشد بدون برنامه ريزي و مديريت صحيح ممكن نخواهد بود. امروزه حركت به تنهايي ايده آل هيچ نوع جامعه اي نيست بلكه حركت هماهنگ و برنامه ريزي شده است كه در عين پويايي، نويدي براي پيشرفتهاي آينده، تاكتيكي، تكنولوژي و غيره خواهد بود.

بي شك صنعت كشور ما نيز از جنبه هاي فزاينده صنعتي مستثني نخواهد بود و برماست كه ضمن هماهنگي با اين جنبش استراتژيك قبل از آغاز هر مرحله اي پايه هاي مديريت صنعتي كشور را در جهت رشد و تعالي صنايع مختلف مستحكم سازيم و از اين مسير نوين به برنامه ريزي خرد و كلان صنعت و در نهايت صنعتي امروز و فردا بينديشيم.

اين نوشتار هر چند كوششي است ابتداي و در سطحي بسيار كوچك و ليكن مقدمه ايست در گسترده وسيع صنعت اين مرز و بوم كه اميد مي رود اين تلاش كوچك مقبول خوانندگان محترم واقع شود و از سوي پويندگان و تلاشگران كشور در مسير تعالي قرار گرفته و شاهد صنعتي پويا و مديريتي كوشا در كشور عزيزمان باشيم. به اميد آن روز.


مقدمه:

شركتي كه امروز با نام شناخته شده ايران خودرو ديزل در عرصه جاده هاي كشور و حتي در پهنه ترانزيت بين المللي، موجب غرور و افتخار ملي گرديده يكي از بزرگترين توليد كنندگان خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي‎شود كه با بيش از 40 سال سابقه درخشان توليد ، وظيفه ساخت انواع خودروهاي سنگين را بر عهده دارد.

شركت ايران خودرو ديزل ، تشكيلات سازمان يافته اي است كه ابتدا با نام صنعتي خاور در سال 1338 با سرمايه اوليه 26 ميليون ريال در كارگاه كوچكي تاسيس و با مونتاژ روزانه يك دستگاه اتومبيل، فعاليت خود را آ‎غاز كرد و در سال 1343 با توجه به گسترش تقاضا در بازار خودرو كشور به محل كنوني واقع در جنوب غربي تهران در محدوده اي به مساحت 520 هزار مترمربع انتقال يافت و با احداث سالنهاي مناسب، تجهيز خطوط توليد، جذب و آموزش نيروهاي كارآمد و ارتقا كيفيت محصولات موفق به افزايش توليد و ساخت تيپهاي متنوع كاميون گرديد.

شرايط بازار رقابتي و لزوم توجه روز افزون به تغييرات تكنولوژي و تحولات سريع ناشي از آن در صنعت حمل و نقل از يك سو و نياز به توليد نسلهاي پيشرفته انواع خودروهاي كار از سوي ديگر و همچنين توجه به ضرورت ارتقاء نظام مديريت كيفيت و توليد قابل قبول سازمانهاي استاندارد جهاني براي ورود به ناوگان حمل و نقل بين المللي و بازارهاي فروش خارج از كشور، اين ضرورت مسلم را ايجاب كرد تا تغييرات بنيادين در سازماندهي و ماهيت شركت به تناسب اهداف پيش بيني شده پي ريزي شود.

درسال 1378 شركت ايران خودرو با خريد سهام عمده گروه صنعتي خاور و الحاق خط توليد اتوبوس و ميني بوس شركت ايران خودرو ديزل را تاسيس كرد و ايران خودرو ديزل با طراحي و اجراي پروژه عظيم ساخت و تاسيسات و راه اندازي خط توليد اتوبوس برضرورت توسعه صحه گذاشته و حيات حرفه اي نويني را پيش روي اين صنعت قرار داد تا پس از اين ايران خودرو ديزل بعنوان قويترين قطب صنعت خودروسازي و نقطه عطف توليد و ارائه خدمات خودروسنگين در حيطه صنعت حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از كشور باشد.

شركت ايران خودرو ديزل به موازات بازسازي و بهينه سازي محيط درون سازماني تلاش نمود تا با تقويت و گسترش شركتهاي اقماري تحت پوشش نظير:

شركت گواه، طراحي و مهندسي خودروهاي سنگين، موتورسازي، تاپ سرويس چرخشگر و توليد قطعات خاور توسعه زيربنايي تحقيقات خودرو ، شرايط مطلوبي را براي افقهاي آينده خود متبلور سازد.

اين شركت با انجام طرحهاي توسعه و راه اندازي بزرگترين خط توليد اتوبوس در خاورميانه و توان توليد سالانه 5500 دستگاه اتوبوس و 15000 دستگاه كاميون، ميني بوس و ون افتخار دارد تا بعنوان طلايه دار سازندگان خودروهاي كار در كشور، با توليد محصولات كيفي مطابق با استانداردهاي زيست محيطي بين المللي جلوه گاه غرور ملي جامعه قدرشناس ايران اسلامي در عرصه صنعت بوده و مي رود تا با اجراي برنامه هاي راهبردي سهمي از بازار خودرو كار را در كشورهاي هدف به خود اختصاص دهد. ايران خودرو ديزل در تحقق سياست توسعه اقتصادي كشور در برنامه سوم با صدور توليدات خود به كشور عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربي، كويت، تركمنستان، ليبي، تاجيگستان و آفريقا گامهاي اثربخشي برداشته است.


گزارش كارآموزي تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل


تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل


دنلود گزارش کارآموزی تجزيه و تحليل فرآيند فروش خودرو در شركت ايران خودرو ديزل


رنگ آستر


رنگ ماشین


کاراموزی شرکت ایران

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران ...

پایان نامه تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل. گزارش كارآموزي. پايان نامه اخذ درجه كارشناسي. پيشگفتار: دنياي امروز با سرعتي ماوراي تصور به سوي مدرنيسم صنعتي در حال پيشروي ...

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

گزارش,کاراموزی,شركت ایران,خودرو,دیزل, گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل. 17500 تومان. پایان نامه تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

دانلود (گزارش كارآموزي شركت ايران خودرو، فرآيند رنگ كاري)

دانلود (گزارش كارآموزي شركت ايران خودرو، فرآيند رنگ كاري),دانلود,گزارش,كارآموزي,شركت,ايران,خودرو,فرآيند,رنگ,كاري,,دانلود (گزارش كارآموزي شركت ايران خودرو، فرآيند رنگ كاري)

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

گزارش,کاراموزی,شركت ایران,خودرو,دیزل, گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 8 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

گزارش کارآموزی شرکت ایران دارو کنترل کیفیت دارو

پايان نامه تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ... گزارش كارآموزي آشنايي با جيگ و فيسكچر در شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو ..... گزارش كارآموزي كنترل كيفيت (m.s.a, s.p.c) در شركت ...

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل ...

تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

چرخه نگهداری | مکافایل - مرجع مهندسی مکانیک

دانلود هندبوک ابزار و ابزارسازی; دانلود تحقیق انتخاب بهترین روغن ماشین 8ص; دانلود پایان نامه تجزيه و تحليل فرآيند رن_ آستر در شركت ايران خودرو ديزل 118ص

دانلود گزارش كارآموزيت جزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در ...

دانلود گزارش كارآموزيت جزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران ...

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران خودرو دیزل مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند ...

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 8 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

این گزارش ورد و آماده پرینت میباشد. موضوع گزارش کارآموزی : شرکت ایران خودرو دیزل. مقدمه : شركت ايران خودرو ديزل ، بزرگترين توليد كننده…

گزارش كارآموزي تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران ...

دانلود رایگان گزارش کارورزی تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل - این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 8 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

گزارش,کاراموزی,شركت ایران,خودرو,دیزل, گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

گزارش,کاراموزی,شركت ایران,خودرو,دیزل, گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

گزارش,کاراموزی,شركت ایران,خودرو,دیزل, گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 شركتی كه امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های كشور و حتی در ...

پروژه بازيافت و خالص ساز گليسيرين از سپاب

گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق (مجموعه گزارش کار 1)

دانلود تحقیق در مورد توصيف حلقات

دانلود گزارش كارآموزي سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات استان گلستان

پایان نامه بررسی مدل فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس‌گرا

بسته بندی فعال و هوشمند میوه جات و سبزیجات

پروژه روستای عبدل آباد (پاورپوینت)

پاورپوینت خلاصه کتاب پيش به سوي جامعه اطلاعاتي مولفان محمد فتحيان حاتم مهدوي نور انتشارات موسسه فرهن

کتاب شيمي فيزيك 2 تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی انتشارات پیام نور

تحقیق مديريت زمان