دانلود رایگان


پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

پي سازي:

كليات:

قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد:

الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ايستايي

ب- نشست زمين ناشي از حركت و لغزش كلي در زمينهاي ناپايدار

پ- نشست ناشي از ناپايداري زمين براثر گودبرداري خاكهاي مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشي از ارتعاشات احتمالي كه از تاسيسات خود ساختمان يا ابنيه مجاور آن ممكنست ايجاد شود.

تعيين تاب فشاري زمين

براي روشن كردن وضع زمين در عمق، بايد چاه هاي آزمايشي ايجاد گردد. اين چاه ها بايد بعمق لازم و بتعداد كافي احداث گردد و تغييرات نوع خاك طبقات مختلف زمين بلافاصله مورد مطالعه قرار گيرد و نمونه هاي كافي جهت بررسي دقيق به آزمايشگاه فرستاده شود. براي بررسي و تعيين تاب فشاري زمين در مورد خاكهاي چسبنده نمونه هاي دست نخورده جهت آزمايشهاي لازم تهيه مي گردد و براي خاكهاي غيرچسبنده آزمايشهاي تعيين دانه بندي و تعيين وزن مخصوص خاك و يا آزمايش بوسيله دستگاه ضربه اي در محل انجام مي‎گيرد. در حين گمانه زني بايد تعيين كرد كه آيا زمين محل ساختمان خاك دستي است يا طبيعي و تشخيص اين امر حين عمليات خاكبرداري با مشاهده مواد متشكله جدار محل خاكبرداري و وجود سوراخها و مواد خارجي (نظير آجر چوب و زباله و غيره) مشخص مي‎شود.

چنانچه تشخيص داده شود زمين محل ساختمان خاك دستي است، بايد عمليات احداث چاه از قشر خاك دستي عبور كرده و بزمين طبيعي برسد.

چنانچه زمين طبيعي قابل بارگذاري در عمقي بيش از آنچه كه در نقشه پيش بيني شده است قرار گرفته باشد ، بايد در محاسبات پي سازي تجديدنظر شده و مشخصاتي متناسب با عمق و نوع و تاب زمين در نظر گرفته شود و هر گاه زمين طبيعي قابل بارگذاري عمق كم قرار گرفته باشد بايد با رعايت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پي از يخبندان و آبهاي سطحي ، پي سازي ساختمان انجام گيرد.

در نقاطيكه داراي فصل يخبندان طولاني و شديد بوده و سطح آب زير زميني بالا باشد بايد كف پي در عمق پائين تر از عمق يخبندان قرار گيرد و همچنين در ساختمان هائيكه داراي سردخانه بوده و سطح ايستابي بالا مي‎باشد بايد ترتيبي اده شود كه زمين زيرپي از يخبندان مصنوعي نيز مصون باشد.

بمنظور تعيين تاب مجاز زمين مي‎توان از تجربيات محلي مشروط بر آنكه كافي بوده باشد استفاده كرد. ابعاد پي ساختمانهاي ساخته شده قرينه اي براي تعيين تاب مجاز زمين خواهد بود.

هنگاميكه نتايج تجربي در دسترس نباشد و از طرفي تعيين دقيق تاب مجاز زمين با توجه به اهميت ساختمان، مورد نياز نباشد ميتوان تاب مجاز را با تعيين نوع خاك توسط متخصص با استفاده از جداول شماره يك مندرج در بخش دوم آئين كاربرد مكانيك خاك شماره 2-19 ايران تعيين نمود.

قراردادن پي ساختمان روي خاكريزهائيكه داراي مقدار قابل توجهي مواد رسي بوده و يا بخوبي متراكم نشده باشد، صحيح نبوده و بايد از آن خودداري كرد. در صورتيكه پي سازي در اين نوع بعللي اجباري باشد بايد نوع و جنس زمين مورد مطالعه و آزمايش قرار گرفته و سپس نسبت به پي سازي متناسب با اين نوع زمين اقدام گردد.


بتن و بتن آرمه

مصالح

سيمان: سيمان پرتلند مورد مصرف در بتن بايد مطابق ويژگيهاي استانداردهاي زير باشد:

الف- سيمان پرتلند، قسمت اول تعيين ويژگيها، شماره 389 ايران

ب- سيمان پرتلند، قسمت دوم تعيين نرمي، شماره 390 ايران

پ- سيمان پرتلند، قسمت سوم تعيين انبساط، شماره 391 ايران

ت- سيمان پرتلند، قسمت چهارم تعيين زمان گيرش، شماره 392 ايران

ث- سيمان پرتلند، قسمت پنجم تعيين تاب فشاري و تاب خمشي شماره 393 ايران.

ج- سيمان پرتلند، قسمت ششم تعيين ئيدراتاسيون، شماره 394 ايران

سيمان مصرفي بايد فاسد نبوده و دركيسه هاي سالم و در سيلوويا محلي محفوظ از بارندگي و رطوبت نگهداري شود. سيماني كه بواسطه عدم دقت در نگهداري و يا هر علت ديگر فاسد شده باشد بايد فورا از محوطه كارگاه خارج شود.

مدت سفت شدن سيمان پرتلند خالص در شرايط متعارف جوي بايد از 45 دقيقه زودتر و سفت شدن نهايي آن از 12 ساعت ديرتر نباشد. در انبار كردن كيسه هاي سيمان بايد مراقبت شود كه كيسه هاي سيمان طبقات تحتاني فشار زياد كيسه هائيكه روي آن قرار گرفته است واقع نشود. درنقاط خشك قرار دادن كيسه ها روي يكديگرنبايد از ده رديف و در نقاط مرطوب حداكثر از 4 رديف بيشتر باشد محل نگهداري سيمان بايد كاملاً خشك باشد تا رطوبت به آن نفوذ ننمايد.

شن و ماسه: شن و ماسه بايد از سنگهاي سخت مانند گرانيك- سيليس و غيره باشد. بكار بردن آهكي سست ممنوع است. ويژگهايي شن و ماسه مصرفي بايد مطابق با استانداردهاي زير باشد:

الف- استاندارد شن براي بتن و بتن مسلح شماره 302 ايران

ب- استاندارد مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح شماره 300 ايران

مصالح سنگي بتن را مي‎توان از شن و ماسه طبيعي و رودخانه اي تهيه نمود بجز در موارديكه در آن صورت بايد مصالح شكسته مصرف گردد:

- در موارديكه بكار بردن مصالح شكسته طبق نقشه و مشخصات ويا دستور دستگاه نظارت خواسته شده باشد.

- هر گاه مصالح طبيعي و يا رودخانه اي طبق مشخصات نبوده و يا مقاومت مورد نياز را دارا نباشد.

- در صورتيكه بتن از نوع مارك 350 و يا بالاتر باشد.

چنانچه مخلوط دانه بندي شده با ويژگيهاي استاندارد مطابقت نكند ولي بتن ساخته شده با آن داراي مشخصات مورد لزوم از قبيل تاب- وزن مخصوص و غيره باشد، دستگاه نظارت مي‎تواند با مصرف بتن مزبور موافقت نمايد.

شن و ماسه بايد تميز بوده و دانه هاي آن پهن و نازك و يا دراز نباشد. مقاومت سنگهائيكه براي تهيه شن و ماسه شكسته مورد استفاده قرار مي گيرند نبايد داراي مقاومت فشاري كمتر از 300 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد.

دانه بندي ماسه بايد طبق اصولي فني باشد. ماسه ايكه براي كارهاي بتن مسلح بكار مي رود نود و پنج درصد آن بايد از الك 76/4 ميليمتر عبور كند و تمام دانه هاي ماسه بايد از سرندي كه قطر سوراخهاي آن 5/0 ميليمتر است عبور نمايد.پروژه پي سازي


عمليات بنايي


اجراي سقف


كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ساختمان بنايي - memarejavan1386.blogfa.com

قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي ــ پي ــ كلافها ــ ديوارها ــ ستونها ــ سقف ((کل این مطلب را در قسمت ذیل مشاهده نمایید))

دانلود گزارش کارآموزی عمران در پروژه ساختمانی - پایان نامه ...

۲-۱۱: اجراي پله: ۲-۱۲-: اجراي سقف ساختمان اسكلت فلزي-طاق ضربي-تيرچه بلوك-سقف دال بتني پيش ساخته-سقف دال بتني در جا: ۳-ساختمان اسكلت بتن آرمه: ۳-۱: پي و اجراي آن: ۳-۲: اجراي ستونهاي بتني: ۳-۳: اجراي ...

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت ...

پي سازيعمليات بنايياجراي سقفكارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان. 9800 تومان. پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان ...

پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان

پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان ين پروژه بصورت PowerPoint و با موضوع پروژه تکميلي مراحل اجراي ساختمان انجام گرفته است. براي رشته هاي مهندسي عمران مناسب است و در 105 اسلايد کامل با توضيح و تصوير مي ...

فروش فايل گزارش کارآموزي کامل مراحل اجراي يک ساختمان

كه تصميم به ساخت يك ساختمان مي گيرد براي اين كار ابتدا به. 20 . دانلود پروژه پایان نامه کارآموزی جزئیات و مراحل کامل اجرای کار ساختمان ... ‎10 ا کتبر 2015 ... امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . ... دانلود پروژ�

دانلود گزارش کارآموزی عمران در پروژه ساختمانی - پایان نامه ...

۲-۱۱: اجراي پله: ۲-۱۲-: اجراي سقف ساختمان اسكلت فلزي-طاق ضربي-تيرچه بلوك-سقف دال بتني پيش ساخته-سقف دال بتني در جا: ۳-ساختمان اسكلت بتن آرمه: ۳-۱: پي و اجراي آن: ۳-۲: اجراي ستونهاي بتني: ۳-۳: اجراي ...

فروش فايل گزارش کارآموزي کامل مراحل اجراي يک ساختمان

فروش فايل گزارش کارآموزي کامل مراحل اجراي يک ساختمان 1 . دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان - سیستم همکاری در فروش فایل‎دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان در قالب word. ... در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري ...

مقاله بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان ...

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران دسته: روان شناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2376 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 142 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با ...

دانلود مقاله پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي ...

كليات:قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد:الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ايستاييب- نشست زمين ناشي از حركت و لغزش كلي در زمينهاي ناپايدارپ- نشست ناشي از ...

پروژه کارآموزی نحوه اجراي ساختمان اسكلت فلزي

دانلود پروژه کارآموزی با موضوع نحوه اجرای ساختمان اسکلت فلزی، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي، تاريخچه پروژه محل كارآموزي، معرفي كارگاه و طرح تجهيز كارگاه، فصل دوم: مقدمه ...

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت ...

پي سازيعمليات بنايياجراي سقفكارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان. 9800 تومان. پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان ...

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان پي سازي: كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد: الف- نشست زمين بر اثر تغيير ...

پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان

پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان پاورپوينت مراحل اجراي ساختمان ين پروژه بصورت PowerPoint و با موضوع پروژه تکميلي مراحل اجراي ساختمان انجام گرفته است. براي رشته هاي مهندسي عمران مناسب است و در 105 اسلايد کامل با توضيح و تصوير مي ...

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان فلزی رشته : رشته عمران در قالب ورد (word) قابل ویرایش در 44 صفحه گزارش کارآموزی ساختمان فلزی عنوان پروژه : برپايی ساختمان5 طبقه مسكوني پيمانکار : پی سازان آرین پیام مبلغ پيمان : 1,500,000,000 ...

مقاله بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان ...

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران دسته: روان شناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2376 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 142 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با ...

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان پي سازي: كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد: الف- نشست زمين بر اثر تغيير ...

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ...

پروژه پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان پي سازي: كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح

عناصر و جزئیات ساختمان - فروشگاه اینترنتی کتاب رایا | خرید ...

1-1پاك سازي عمليات ساختماني: اين عمليات شامل تخريب ساختمان هاي موجود،ريشه كني بوته هاودرختان مي باشد.زميني كه در زير ساختمان قرار ميگيرد بايد نسبتا عاري از مواد گياهي باشد.معمولا 30سانتيمتر از خاك هاي سطحي داراي زندگي گي

بایگانی‌های گوناگون - فایلوس

پایان نامه پي سازيعمليات بنايياجراي سقفكارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد: الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ...

تمام محصول ها

پي سازيعمليات بنايياجراي سقفكارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان: 2,000 تومان پول و بانكداري : 12,000 تومان پژوهش در مورد اتومبيل و توضيح قسمتهاي مختلف آن (ايران خودرو) – (ناقص از نظر عكس داخل متن) 2,000 تومان پروژه آماری ...

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان فلزی رشته : رشته عمران در قالب ورد (word) قابل ویرایش در 44 صفحه گزارش کارآموزی ساختمان فلزی عنوان پروژه : برپايی ساختمان5 طبقه مسكوني پيمانکار : پی سازان آرین پیام مبلغ پيمان : 1,500,000,000 ...

پروژه کارآموزی نحوه اجراي ساختمان اسكلت فلزي

دانلود پروژه کارآموزی با موضوع نحوه اجرای ساختمان اسکلت فلزی، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي، تاريخچه پروژه محل كارآموزي، معرفي كارگاه و طرح تجهيز كارگاه، فصل دوم: مقدمه ...

SID.ir | مزاياي پيش ساخته سازي در مقايسه با ساخت و ساز متعارف

در اين مقاله، جايگزين سازي ساختمان سازي متداول و فعاليت هاي دستي در کارگاه با سيستم هاي ساختماني پيش ساخته در اغلب مراحل و فرآيندهاي ساختمان سازي به عنوان پاسخي به اين کاستي معرفي مي شود. امکان استفاده، مزايا، معايب ...

پروژه کارآموزی نحوه اجراي ساختمان اسكلت فلزي

دانلود پروژه کارآموزی با موضوع نحوه اجرای ساختمان اسکلت فلزی، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي، تاريخچه پروژه محل كارآموزي، معرفي كارگاه و طرح تجهيز كارگاه، فصل دوم: مقدمه ...

طرح کارافرینی كافي نت

معرفی VOIP

پایان نامه رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار

پروژه بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

كارآموزي در مجتمع كارگاهي دانشگاه آزاد (خودرو پژو GLX )

تحقیق و پژوهش-اصول و راهکارهای پرورش گاو شیری و گوساله-در 80 صفحه-docx

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

پایان نامه كلاس بندي بهينه و تاثير در پيشرفت تحصيلي دوره ابتدايي

مدل گیربکس طراحی با کتیا

تحقیق و پژوهش-اصول و راهکارهای پرورش گاو شیری و گوساله-در 80 صفحه-docx