دانلود رایگان


مقاله اشتغال زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله اشتغال زنان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

عنوان


صفحه عنوان
مقدمه..........................................................................................
اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي........................................ 1
تاريخچه...................................................................................... 8
نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت................................................ 12
طرح مسئله...................................................................................
جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل.................................. 15
اشتغال زنان در جامعه.................................................................... 21
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال........................ 22
بهداشت....................................................................................... 24
انگيزه زنان در ورود به بازار كار...................................................... 25
موانع اشتغال................................................................................ 36
هدف و ضرورت............................................................................ 41
ديدگاه نظري................................................................................. 49
عوامل مختلف تأثيرگذار....................................................................................
موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران........................................................ 60
عوامل فردي..................................................................................................... 61
عوامل اجتماعي................................................................................................. 62
عوامل فرهنگي.................................................................................................. 63
عوامل اقتصادي................................................................................................ 64
وضعيت حقوق و قوانين................................................................................... 65
بحث و نتيجه گيري........................................................................................... 66
منابع و مأخذ..................................................................................................... 70


مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي ديگر وجود اين باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب مي شود كه نرخ فقر در جمعيت زنان كه همواره بيش ازمردان است ثابت بماند ازسوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده براي تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و...

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و...موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

اين درحالي است كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد 53، 74 درصد مردان سال 39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت 21 درصدي ،گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين 3 گروه دريك جمعيت قرار مي گيرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوند،بيشترقابل درك است درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستند،روبه افزايش است واز 60درصد در سال 79بيش از63 درصد در سال 82رسيده است.

همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكز28استان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان است ،به كونه اي كه بيش از 4درصد زنان درسال 79موافق خانه داري همبستان خود بوده اند ،درحالي كه در سال 82اين رقم به حدود 5 درصد رسيده است.

يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان 10مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان دربخش هاي دولتي موثر است.

نتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي ،مبادله اي وبقا ملي ،سلامت زدايي ،طرح هاي كاري نامناسب تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي ،اسيب هاي تعاملي ، تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي و همچنين عدم امنيت شغلي در كاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي موثر است.

يكي از عوامل مهم وبنيادي درشكل گيري گرايشات و نگرش هاي ما نسبت به امور و پديده ها نقشي است كه اين امور در براورده ساختن نيازها و خواسته هاي ما ايفا مي كنند و قاعدتا هرعملي كه بتواند نيازها وخواسته هاي مارا براورده ساخته وبه تمايلات ما به شكلي گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشي مثبت راپيرامون خود به وجود خواهد آورد.مقاله اشتغال زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیامد های + و- اشتغال زن

لینک مقاله ی قبل : (زن ،گاهی خانه دار،گاهی اجتماعی) پیامدهای مثبت اشتغال: الف) اشتغال زنان باعث افزایش آگاهی و بینش اجتماعی آنان و ایجاد روحیه ی اعتماد به نفس، رشد، استقلال فکری و روحی آنان می شود.1

مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان

عنوان : مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان. تعداد صفحات : ۱۴۷ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده. در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای ...

مقاله اشتغال زنان بایگانی - فراپروژه

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب ...

SID.ir | اختيارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقي ايران

مقاله با روش کتابخانه اي نگاشته شده و با تاکيد بر حق اشتغال زوجه به حکم اوليه، در مواردي به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه يا نوع آن به اساس خانواده خللي وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل يا اصل ...

اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها) - پرسمان

مقاله: اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها) لیلا سادات زعفرانچی چکیده: یکی از عرصه‌های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است.

مقاله در مورد گرايش‌هاي جهاني اشتغال زنان

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان در فرهنگ مردم شهر کرمان مقدمهیکی از فعالیتهای خاص جوامع بشری کار است. تا پیش از انقلاب صنعتی تقسیم کار ساده و بر مبنای جنس و سن بود. اما با ورود صنعت و دگرگون شدن ساختارهای جامعه ،تقسیم کار ...

مقاله نقش آموزش های حرفه ای در جهت اشتغال زنان ( مطالعه ...

امروزه میزان اشتغال زنان از ملاک های توسعه و توسعه نیافتگی ، خصوصاً در بخش های فعالیت صنعتی می باشد .هنجارهای ناصحیح فرهنگی ، قوانین اجتماعی نادرست و نا...

مقاله در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت‏های سیاسی ...

موانع مشاركت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب نویسنده كوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیكی و شخصیتی) را كه در كاهش مشاركت اقتصادی ...

زنان در عرصه مدیریت :: مقاله در راهکار مدیریت

چکیده. در این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در کشور پرداخته شده است. برخی اطلاعات آماری در این زمینه ارائه می‌شود و دو پرسش در خصوص اشتغال زنان در عرصه مدیریت مطرح می‌گردد و براساس پژوهش‌های انجام شده به آنها پاسخ ...

مقاله در مورد گرايش‌هاي جهاني اشتغال زنان

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان در فرهنگ مردم شهر کرمان مقدمهیکی از فعالیتهای خاص جوامع بشری کار است. تا پیش از انقلاب صنعتی تقسیم کار ساده و بر مبنای جنس و سن بود. اما با ورود صنعت و دگرگون شدن ساختارهای جامعه ،تقسیم کار ...

مقاله در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت‏های سیاسی ...

موانع مشاركت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب نویسنده كوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر

اشتغال زنان

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد ...

دانلود مقاله اشتغال زنان | فان بو

دانلود مقاله اشتغال زنان شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اشتغال زنان) را تهیه فرمایید. نوع فایل : word (..doc) - شامل ۵۹ صفحه قسمتی از متن : ‏چکیده: ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ...

اشتغال زنان در گذر تاريخ

با این حال هدف این مقاله برداشتن گام مثبتی است جهت بهبود نگرش اجتماعی نسبت به اشتغال زنان و تشویق زنان به مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی است و همچنین اثرات مثبت و منفی ناشی از اشتغال زنان در ...

مقاله در مورد گرايش‌هاي جهاني اشتغال زنان

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان در فرهنگ مردم شهر کرمان مقدمهیکی از فعالیتهای خاص جوامع بشری کار است. تا پیش از انقلاب صنعتی تقسیم کار ساده و بر مبنای جنس و سن بود. اما با ورود صنعت و دگرگون شدن ساختارهای جامعه ،تقسیم کار ...

اشتغال زنان و پیامدهاى آن - پرسمان

مقاله: اشتغال زنان و پیامدهاى آن. یوسف خیری----- چکیده: نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می شود.

زنان واشتغال - جامعه شناسی

نویسنده در این مقاله ابتدا تاریخچه ورود زنان به بازار کار و رویکرد مکاتب فمینیستی به اشتغال زنان را بیان می‌کند و سپس با بررسی سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و ائتلاف اتحادیه کارگری زنان، به ...

اشتغال زنان(مقالات)

07.11.2007 · «اشتغال زنان» تقابل حمايت هاى اجتماعى و تعارض نقش ها برخى از كارشناسان پيرامون بهداشت روان زنان شاغل معتقدند اشتغال نه تنها ايجاد آسيب و مشكل براى زنان نمى كند، بلكه منافعى همچون حمايت هاى اجتماعى، افزايش عزت نفس و ...

SID.ir | اختيارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقي ايران

مقاله با روش کتابخانه اي نگاشته شده و با تاکيد بر حق اشتغال زوجه به حکم اوليه، در مواردي به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه يا نوع آن به اساس خانواده خللي وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل يا اصل ...

دانلود مقاله اشتغال زنان | فان بو

دانلود مقاله اشتغال زنان شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اشتغال زنان) را تهیه فرمایید. نوع فایل : word (..doc) - شامل ۵۹ صفحه قسمتی از متن : ‏چکیده: ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ...

SID.ir | اختيارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقي ايران

مقاله با روش کتابخانه اي نگاشته شده و با تاکيد بر حق اشتغال زوجه به حکم اوليه، در مواردي به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه يا نوع آن به اساس خانواده خللي وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل يا اصل ...

اشتغال زنان

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد ...

اشتغال زنان و پیامدهاى آن - پرسمان

مقاله: اشتغال زنان و پیامدهاى آن. یوسف خیری----- چکیده: نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می شود.

گزارش کارآموزي نگرشي بر فعاليتهاي بالادستي صنعت نفت

پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی ، فاصله یاب لیزری

پايان نامه بررسي عوامل گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی شهری)

مقاله حجم نمونه و جامعه آماري

پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 تن در سال

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمايه گذاری با شرکت های توليدی پذیرفته شده در بورس

دانلود پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی

تحقیق روشهاي مختلف جوشكاري با برق

معرفی VOIP