دانلود رایگان


پایان نامه بررسي مختصات ومشخصاتEPDM - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسي مختصات ومشخصاتEPDM Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 مقدمه

كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي 1954 و 1960 مقادير كم آن درآزمايشگاههاي ايتاليا و اپالات متحده ساخته شده بود. اگر چه توليد تجاري آن در سال 1963 آغاز شد، اما كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن اكنون داراي بالاترين ضريب و ميزان رشد مي باشد. كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن راعموماً EPDM مي نامند. اين نامگذاري كه از طرف انجمن آمريكايي آزمون مواد (ASTM)، انستيوي بين المللي توليد كنندگان كائوچوي مصنوعي و سازمان استانداردهاي بين المللي به عنوان يك قرارداد پذيرفته شده است، به محصولي پرمصرف تر و قابل ولكانش با گوگرد كه در مولكولهاي آن درصد كمي از يك منومر دي ان علاوه بر اتيلن و پروپيلن وجود داشته باشد، اطلاق مي گردد. مفهوم اين حروف كه در كنار هم قرار گرفته اند، EPDM، بدين ترتيب است، E براي اتيلن، P براي پروپلين، D براي دي ان و M براي متيلن، واحد تكراري () كه در حقيقت ستون اصلي تشكيل دهنده زنجيره پليمري مي باشد.

كوپليمر كم مصرف تر اتيلن و پروپيلن خوانده مي شود. گاهي اوقات اين كوپليمر به نام EPR [1] خوانده مي شود حتي اين نامگذاري براي مشخص كردن تمامي گروههاي الاستومرهاي اتيلن ـ‌ پروپيلن كه شامل تمامي ترپليمرها و كوپليمرها است، نيز بكار برده مي شود.

در دماي محيط، پلي اتيلن يك پلاستومركريستالي است اما در اثر حرارت از يك فاز الاستومري عبور مي كند. با در نظر گرفتن (دخالت دادن) ويژگي كريستاليزاسيون پلي اتيلن در يك زنجير پليمري كه ماهيتاً مانع كريستاله شدن است، دو ويژگي درجه حرارت ذوب و قابليت الاستومري پليمر در دماي كمتر از درجه حرارت محيط به شدت كاهش مي يابد.

چنين مواد آمورف ( بي شكل) و قابل پختي (Corable) مي توانند به عنوان الاستومر شناخته شده كه از طريق كوپليمريزه كردن اتيلن و پروپيلن با كاتاليزور و نوع زيگلر ـ ناتا بدست مي آيند. ماده اي حاصل از اين پليمريزاسيون EPDM ناميده مي شود كه آمورف و لاستيكي (Robbery) هستند. اما از آنجائيكه شامل پيوندهاي غير اشباع نيستند فقط مي توانند با پراكسيد ها اتصال عرضي ايجاد كنند. اگر در خلال كوپليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن يك مونومرموي ، يك دي ان اضافه شود، الاستومر حاصل داراي پيوند غير اشباع خواهد بود كه مي تواند با گوگرد ولكانيزه يا پخت شود. اين گروه از الاستومرها EPDM ناميده مي‌شوند


چكيده

نگاهي كلي در مورد EPDM

نام تجاري، ايكار، اپسين ، نوردل، رويالين وستالون

Epcar, Epsyn, Nordel, Royalene and vistalon


مزايا

مقاومت عالي در برابر حرارات، ازن و نور خورشيد، انعطاف پذيري خيلي خوب در دماهاي پايين، مقاومت خوب در برابر بازها، اسيدها و حلالهاي اكسيژن داده شده مقاومت فوق العاده در برابر آب و بخار، پايداري عالي رنگ.


محدوديتها

مقاومت در برابر روغن، بنزين و حلالهاي هيدروكربوري دگرچسبي آن به فايربك ها و فلزات ضعيف


ملاحظات

EPDM بخاطر تركيبي از خواص فيزيكي يگانه اي كه دارد مي تواند در محدوده وسيع غير معمولي از محصولات به مصرف رسد بجز مواردي كه نياز به مقاومت روغن و حلالهاي ئيدروكربوري وجود دارد. كمتر كاربردي را مي‌توان يافت كه EPDM در آن بصورت كامل نامناسب باشد. بخاطر مقاومت عالي اين كائوچو در برابر ازن و نور خورشيد و شرايط سخت جوي ، EPDM مشابه كائوچوي بيوتيل بوده، ليكن قدري مناسب كمتري براي آلودگي داراست.

فهرست مطالب


عنوان صفحه
فصل –1 ساختمان EPDM
1-1- تاريخچه ..................................................................................... 2
1-2 ساختمان پليمر EPDM ................................................................. 3
1-2ـ1ـ ترمونومر ................................................................................ 6
1-2ـ2ـتوزيع مونومرها ....................................................................... 6
1-3 اثرخواص فيزيكي و شيميايي بر EPDM ...................................... 7
1-3-1ويسكوزيته و فرايند پذيري ....................................................... 7
1ـ3-2ـپايداركننده ها ........................................................................... 8
1ـ3ـ3 چسبناكي غير اشباعيت .............................................................. 8
1ـ3-4 درجه غير اشباعيت ................................................................ 9
1ـ 4 خواص عمومي پليمر EPDM........................................................ 9
1ـ5 غير اشباعيت ............................................................................... 11
1ـ 6 طبقه بندي انواع كائوچو ............................................................ 12
1ـ6-1ـ وزن مولكولي ........................................................................ 13
1ـ6-2ـ مقدار پروپيلن ....................................................................... 13
1ـ6-3ـميزان غير اشباعيت ................................................................ 14
فصل –2 ولكانش
2ـ ولكانش ......................................................................................... 16
2ـ1ـ ولكانش EPM ............................................................................ 16
2ـ1ـ1ـپراكسيدهاي آلي ..................................................................... 16
2ـ1ـ2ـ انرژي تشعشعي زياد.............................................................. 22
2ـ2ـ ولكانش EPDM ......................................................................... 22
2ـ2ـ1ـپراكسيدهاي آلي ..................................................................... 22
2ـ2ـ2ـگوگرد و شتاب دهنده ............................................................. 23
2ـ2ـ3ـسيستم هاي رزين ـ كوئينوئيد و مالتيميد................................ 25
2ـ2ـ4ـانرژي تشعشعي زياد............................................................... 25
2ـ2ـ5ـولكانش در دماي معمولي ....................................................... 29
فصل –3 آميزه كاري
3ـ آميزه كاري.................................................................................... 31
3ـ1ـدوده ........................................................................................... 31
3ـ2ـپركننده‌هاي معدني ..................................................................... 31
3ـ2ـ1ـخاك رسي .............................................................................. 32
3-2ـ2ـسيليكا...................................................................................... 32
3ـ2ـ3ـكربنات كلسيم ......................................................................... 32
3ـ2ـ4ـآلوميناي آبنده.......................................................................... 33
3ـ2ـ5 ـ عوامل اتصال ساز ............................................................... 33
3ـ3ـ نرمساز....................................................................................... 34
3ـ4ـرزين چسب ............................................................................... 35
3ـ5ـ ضد شكفت ( Anti Blooming)..................................................... 36
3ـ6ـ ضداكسان ................................................................................. 37
3ـ7ـ ضدنور ماوراءبنفش .................................................................. 38
3ـ8ـ مقاوم كننده‌ها در برابرشعله ..................................................... 38
3ـ9ـ امتزاج با ساير الاستومرها ………………………………38
3ـ10ـآلياژها ...................................................................................... 40
3ـ11ـ عوامل پخت ............................................................................ 41
3ـ12ـ عوامل محافظت كننده .............................................................. 43
3ـ13ـ فيلرها ...................................................................................... 43
3ـ14ـ كمك فرايند .............................................................................. 45
فصل-4 نگاهي به كيفيت اختلاط آميزه هاي EPDM
4ـ نگاهي به كيفيت اختلاط آميزه هاي EPDM .................................. 47
4ـ1ـ سختي دانه هاي دوده ............................................................... 53
4ـ2ـ پليمرهاي EPDM داراي شاخه هاي جانبي ............................... 54
4ـ3ـ پارامترها و دستورالعمل هاي اختلاط ..................................... 54
4ـ4ـ اثر نحوة اختلاط ........................................................................ 57
فصل –5 فرآيند پذيري
5ـ فرآيند پذيري ................................................................................. 62
5ـ1ـ اختلاط ....................................................................................... 62
5ـ2ـشكل دهي ................................................................................... 63
5ـ3ـجابجايي و دست پردازي ........................................................... 64
5ـ4ـ اكستروژن ................................................................................. 64
5ـ5ـ كلندرينگ ................................................................................... 65
5ـ6ـ قالب گيري ................................................................................. 66
5ـ7ـ پخت ........................................................................................... 66
فصل –6 خواص كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن
6ـ خواص كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن .................................................. 69
6ـ1ـدرجه حرارتهاي بالا ................................................................... 69
6ـ2ـ درجه حرارتهاي پايين ............................................................... 69
6ـ3ـ مقاومت در حالت خام ............................................................... 72
6ـ4ـ مقاومت در برابر عوامل جوي .................................................. 72
6ـ5ـ مقاومت نسبت به مواد شيميايي ................................................ 73
6ـ6ـخواص الكتريكي ......................................................................... 74
6ـ7ـ خواص ديناميكي ........................................................................ 76
6ـ8ـ قدرت كشتي و سختي ................................................................ 77
6ـ9ـ مقاومت فرسايشي و سايشي در برابر پارگي ........................... 78
6ـ10ـ ماناني فشاري ......................................................................... 78
6ـ11ـ خزس و واهيختگي تنش…………………………………78
6ـ12ـ نفوذ پذيري در برابر گازها .................................................... 78
فصل –7 مصارف كائوچوي EPDM و EPM
7ـ مصارف كائوچوي EPDM و EPM .............................................. 81
7ـ1ـ تاير اتوموبيل............................................................................. 81
7ـ2كابل و عايقهاي الكتريكي ............................................................ 81
7ـ3ـدرزگيرهاي اتوموبيل ................................................................. 82
7ـ4ـ لوله مصرفي در اتوموبيل ........................................................ 82
7ـ5ـ لوله‌هاي تخليه ماشينهاي لباسهاي خانگي ................................. 82
7ـ 6 استفاده از EPDM در سايدوال تايرهاي راديال ....................... 82

پایان نامه بررسي مختصات ومشخصاتEPDM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm مقدمه كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سال

پایان نامه بررسی توحید در الوهیت یا توحید عبادى

پایان نامه توحید در الوهیت یا توحید عبادى در 95 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه : در این بخش ابتدا به تبیین دیدگاه شیعه در مسأله توحید عبادى پرداخته و سپس به نقد و بررسى فصل اوّل از باب دوم كتاب اصول مذهب الشیعه مى ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کانون پژوهش‌ و‌ آموزش در علوم و فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،‌ و پشتیبانی از سیاست گذاری علم و فناوری است

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM - کتافایل

برچسب ها: پایان نامه بررسي مختضات ومشخصاتepdm پایان نامه درمورد مختصات و مشخصات epdm تحقیق با موضوع مختصات epdm را چگونه به دست می آوذند/ مقاله درمورد epcm چیست؟ ×

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کانون پژوهش‌ و‌ آموزش در علوم و فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،‌ و پشتیبانی از سیاست گذاری علم و فناوری است

حافظة دراز مدت : پایان نامه رایگان روانشناسی : بررسي رابطه ...

بررسي رابطه بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهر می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و ...

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM دسته: شیمی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 این محصول در قالب فایل word و در 110 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,500 تومان بررسی مختصات و مشخصات ...

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm مقدمه كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سال

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm مقدمه كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سال

بررسی مختضات ومشخصاتEPDM - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه های ...

بررسی مختضات ومشخصاتEPDM. توسط : در: آگوست 08, 2018 در: شیمی بدون دیدگاه. چاپ ایمیل. مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM. دسته بندی : شیمی: فرمت فایل: docx: حجم فایل: ۵٫۴۷۳ مگا بایت: تعداد صفحات: ۱۰۶: برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک ...

پايان نامه بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به ...

دانلود رایگان فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی دانلود رایگان پايان نامه بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به شركت در ورزش هاي همگاني 140 ص بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به ...

پایان نامه بررسي مختضات ومشخصاتEPDM - کتافایل

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال ۱۹۶۲ در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي ۱۹۵۴ و ۱۹۶۰ مقادير كم آن درآزمايشگاههاي ...

حافظة دراز مدت : پایان نامه رایگان روانشناسی : بررسي رابطه ...

بررسي رابطه بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهر می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و ...

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm مقدمه كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سال

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM دسته: شیمی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 این محصول در قالب فایل word و در 110 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,500 تومان بررسی مختصات و مشخصات ...

سیستم مختصات ریاضی و سيستم مختصات كارتزين ( متعامد ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان تحقيق،پایان نامه آماده رایگان،پایان نامه دکتری، پایان نامه ارشد ادبیات،دانلود،رساله دکتری،پی اچ دی،پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی ...

ریاضی عمومی1 پیام نور 92-93

پایان نامه بررسي مختصات ومشخصاتEPDM 102 ص word اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM دسته: شیمی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 این محصول در قالب فایل word و در 110 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,500 تومان بررسی مختصات و مشخصات ...

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM دسته: شیمی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 این محصول در قالب فایل word و در 110 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,500 تومان بررسی مختصات و مشخصات ...

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات EPDM

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm مقدمه كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سال

پايان نامه بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد . تشعشع از ...

پایان نامه بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد . تشعشع از مجموعه پره های تشعشعی چکیده انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع در مجموعه پره های مثلثی که به شکل افقی قرار گفته در این پایان نامه بررسی شده است.

پایان نامه بررسي مختضات ومشخصاتEPDM - کتافایل

پایان نامه بررسي مختصات و مشخصات epdm كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال ۱۹۶۲ در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي ۱۹۵۴ و ۱۹۶۰ مقادير كم آن درآزمايشگاههاي ...

تحقیق کوتاه در مورد عالم بزرگوار سماک باشی استرآبادی

پایان نامه بررسي مختصات ومشخصاتEPDM 102 ص word اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کانون پژوهش‌ و‌ آموزش در علوم و فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،‌ و پشتیبانی از سیاست گذاری علم و فناوری است

بررسی مختضات ومشخصاتEPDM - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه های ...

بررسی مختضات ومشخصاتEPDM. توسط : در: آگوست 08, 2018 در: شیمی بدون دیدگاه. چاپ ایمیل. مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM. دسته بندی : شیمی: فرمت فایل: docx: حجم فایل: ۵٫۴۷۳ مگا بایت: تعداد صفحات: ۱۰۶: برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک ...

حافظة دراز مدت : پایان نامه رایگان روانشناسی : بررسي رابطه ...

بررسي رابطه بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهر می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و ...

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93

پروژه نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)

دانلود مقاله بررسی نقش مدیریت اسلامی در جامعه ایران با رویکرد تحلیلی و آسیب شناسی

دانلود پرسشنامه استاندارد قابلیتهای بازاریابی آثاهن و گیما

تحقیق بررسی نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی

پاورپوینت تحلیل و بررسی باغ های اروپایی از گذشته تا به امروز با نگرش ویژه به باغ های انگلیسی

تحقیق جامع انواع خوردگی فلزات ( مهندسی مواد )

دانلود پروژه بررسی اسلام و حقوق بشر

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های سبک زندگی اسلامی (فصل دوم)

پاورپوینت معماری تمدن یونان