دانلود رایگان


پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن
تصفيه (ديافيلتريشن): روشي موثر و سريع براي نمك زدايي يا تغيير باقر نمونه هاي بيولوژيكي

ديافيلتريشن روشي است كه غشاهاي فراپلايش (پالايش از لا به لاي صافي اي كه قادر به گذراندن ذرات بسيار و ريز ميكروسكوپي باشد) را براي تغيير، جابجايي يا كم كردن غلظت نمك يا مواد حل شده در محلول كه شامل پروتئين ها، پپتيدها، نوكلئيك اسيد و مولكولهاي ديگر مي باشد، مورد اشتباه قرار مي دهد. كه در اين حال با انتخاب صافي‌هاي غشاء نفوذپذير (تراوا) را براي جداسازي اجزا محلول بسته به اندازه مولكول به كار مي برد. يك غشا فراپالايش مولكول هايي را كه بزرگتر از منافذ غشا هستند را در خود نگه مي دارد. در حالي كه مولكولهاي كوچكتر مثل نمك و مواد محلول در آب كه قابليت نفوذپذيري %100 دارند، به راحتي از غشا عبور مي دهد. در اينجا ما مفاهيم مربوط به غلظت پروتئيني و ديافيلتريشن را شرح داده و روش هاي مختلف اجراي ديافيلتريشن و تاثير آنها روي مراحل زمان، حجم، ثبات و بازيافت را مقايسه مي كنيم.ب

غلظت:

مواد محلول از طريق غشايي كه به عنوان تغليظ يا ابقا (حفظ كردن) شناخته شده در محلول حفظ مي شود. مواد محلول از درون غشايي مي گذرند كه صافي يا تراوش ناميده مي شود. يك غشاء، براساس خصوصيت دفعش براي نمونه اي كه غليظ مي شود، انتخاب مي شود. طبق يك قاعده كلي، وزن مولكول براي غشاء (MWCO) بايد rd3/1 تا th6/1 وزن طبق، مولكولي باشد كه از غشا عبور نمي كند. اين يك ابقا كامل است. هر چند MWCO به آن نمونه (محلول) نزديك تر باشد، تشكيل ضايعات كوچك هم در طول مراحل غلظت بيشتر مي شود. ميزان جريان غشا (ميزان جريان صافي در هر واحد غشا) به اندازه منفذ ارتباط دارد. هر چه اندازه منفذ ها كوچكتر باشد، ميزان سرعت جريان غشاء براي همان فشار به كار رفته، كمتر مي شود. بنابراين وقتي غشايي براي غلظت/ تصفيه انتخاب مي شود بايد به عامل زمان در مقابل بازيافت توجه داشت. در بسياري از كاربردهاي بيولوژيكي، عامل بازيابي مهمتر از عامل زمان است. مرحله زمان هميشه مي تواند با افزياش ميزان سطح غشا به كار برده، كاهش يابد. شكل 1 نمونه يك محلول غليظ را نشان مي دهد.شكل 1 در اين نمونه غشا تصفيه‌اي مناسبي قرار داده شده كه مولكول هاي بزرگ را در خودنگه مي دارد. فشار تا زماني وارد مي شود كه نصف حجم محلول از غشا عبور كند. مولكولهاي بزرگ در نصف حجم اصلي (محلول غليظ) باقي مي مانند كه در اين بخش نصف مولكول هاي نمك هم قرار دارند. تصفيه، نصف ديگر مولكول هاي نمك را در بر مي گيرد و شامل هيچكدام از مولكولهاي بزرگ نمي شود. بنابراين، مولكول هاي بزرگ به عنوان مايع غليظ مي شوند و نمك خارج مي شود. مولكول هاي نمك به تناسب حجم در غلظت، ثابت مي ماند پس قدرت يوني محلول غليظ شده نسبتاً ثابت باقي مي ماند. قدرت يوني محلول غليظ مي تواند با «شستن» نمك باقيمانده كاهش يابد. اين مرحله تصفيه ناميده مي شود. مرحله رقيق سازي هم بسيار مهم است كه بعد از مرحله غلظت، انجام مي شود. در حالي كه صافي خارج مي شود، آب هم اضافه مي شود اگر محلول شستشو، به جاي آب، بافر ديگري باشد، نمك بافر جديد در نمك اوليه موجود در نمونه، جابجا خواهد شد.

تصفيه ناپيوسته- رقيق سازي مداوم (پي در پي):

در اين روش ابتدا نمونه را با آب بافر ديگر، به حجم از پيش تعيين شده، رقيق مي كنند. سپس نمونه رقيق شده با فراپالايش، غليظ شده و به حجم اصلي اش بر مي گردد. اين مرحله آن قدر تكرار مي شود تا زماني كه نمك، مواد حلال در محلول يا مولكول هاي كوچكتر خارج شوند. با هر مرحله رقيق سازي مداوم، مولكول هاي كوچك بيشتري خارج مي شوند. همان طور كه در شكل 2 نشان داده شده اين نمونه معمولا با يك حجم مشخصي از بافر رقيق مي شود (1DV). در صورتي كه مخزن به اندازه كل حجم جا داشته باشد متناوباً چندين عامل ممكن است ميزان جريان صافي را افزايش دهد.
شكل 2تصفيه ناپيوسته- كاهش حجم:
در اين روش ابتدا نمونه با يك حجم از پيسش تعيين شده غليظ مي شود و سپس محلول رقيق شده با آب يا بافر ديگري به حجم اصلي اش بر مي گردد. اين عمل آنقدر تكرار مي شود تا نمك، مواد حلال در محلول و مولكول هاي ريز خارج شوند. با هر مرحله غليظ سازي و رقيق سازي مولكول هاي ريز بيشتري خارج مي شوند. (شكل 3)
شكل 3
بعد از اينكه آخرين محلول بافر براي تكميل مرحله رقيق سازي اضافه شد، نمونه ممكن است قبل از تجزيه يا مرحله بعدي تصفيه غليظ شود. آخرين محلول به دست آمده بعد از تصفيه با هر روشي (كاهش حجم ناپيوسته x2 يا رقيق سازي مداوم) به اندازه همان حجم و غلظت شروع رقيق سازي است. غلظت نمك به طور مساوي در هر دو نمونه كاهش مي يابد. هرچند حجم تصفيه بافر كه با روش كاهش حجم به كار مي رود نصف آن حجمي است كه در رقيق سازي مداوم به كار مي رود. اين به خاطر، غلظت اوليه‌اي است كه حجم را تا نصف كاهش مي دهد. حجم تصفيه برابر با حجمي است كه رقيق سازي انجام مي گيرد بنابراين، نصف حجم نياز مي باشد. با اين مورد به نظر مي رسد كه غليظ سازي قبل از رقيق سازي با هر دو روش (تصفيه ناپيوسته يا تصفيه با حجم ثابت) بايد حجم تصفيه بافر مورد نياز را كاهش داده و زمان را هم حفظ كند. (هدر ندهد در بيشتر موارد اين حالت اتفاق مي افتد. عاملي كه ما آن را محاسبه نكرديم، سرعت جريان صافي است، كه برابر با مرحله زمان است. همان طور كه محلول توليد شده غليظ ميشود چسبندگي افزايش يافته و سرعت جريان صافي هم كاهش مي يابد. سرعت جريان صافي عكس سرعت غلظت است.

كه در اينجا


= ميزان سرعت جريان صافي

= مقدار ثابت

= غلظت لايه ژله اي

= غلظت بقاء (جريان حجم)
همان طور كه غلظت محلول توليد شده (CB) چند درصد افزايش مي يباد. و وابسته به خصوصيات مولكول هاي خاصي است كه نمونه را مي سازند، كل م عادله هم تغيير مي‌كند. بنابراين با وجودي كه ممكن است براي رقيق سازي يك نمونه غليظ، حجم كمتري در مقايسه با نمونه كم غلظت به كار مي رود.


پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش : زراعت عنوان : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و کودهای شیمیایی دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و ...

پایان نامه کشاروزی و دامپزشکی

پایان نامه خیار گلخانه ای 111 ص. پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن 135 ص. پايان نامه بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج ‎ 56w. پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم 81 ص

دانلود پایان نامه تصفیۀ آب

دانلود پایان نامه تصفیۀ آب . مقدمه. گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند که امتيازات ويژه اي بهمراه داشته است وليکن مشکلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان آورده است. يکي از اين مشکلات ...

درباره - collegeprozheh.rozblog.com

پایان,نامه روانشناسی,درباره,فرهنگ,خودشیفتگی,گرایی,,درباره,فروشگاه کالج پروژه

پایان نامه کشاروزی و دامپزشکی

پایان نامه خیار گلخانه ای 111 ص. پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن 135 ص. پايان نامه بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج ‎ 56w. پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم 81 ص

بایگانی: تصفيه ديافيلتريشن، روشي موثر و سريع براي نمك ...

بایگانی: تصفيه ديافيلتريشن، روشي موثر و سريع براي نمك زدايي - .:رویال آی تی:.

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی - آرین داک

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی . توسط آرین داک. 0. 0. 785 . مقدمه. بعد از انسان آب شايد يكي از اجزاء بي نظيرجهان هستي باشد. آب ازدوعنصراكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است كه اين دو عنصر در شرايط معمولي بصورت گاز مي باشند. عنصر ...

بایگانی: تصفيه ديافيلتريشن، روشي موثر و سريع براي نمك ...

بایگانی: تصفيه ديافيلتريشن، روشي موثر و سريع براي نمك زدايي - .:رویال آی تی:.

پایان نامه تصفيه آب صنعتی (word-pdf) رایگان | دانلود مقاله ...

پایان نامه تصفیه آب,تصفیه آب صنعتی شمادر اینجا هستید صفحه اصلی » دانلود ها » مهندسی منابع طبیعی » رشته های گروه کشاورزی » پایان نامه تصفیه آب صنعتی

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب كارخانه بازیافت کاغذ. بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی. ----- چکیده ای از مق

پایان نامه شيرين سازی و تصفيه گازهای طبيعی | petro-parsi.ir

عنوان : پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی تعداد صفحات: ۹۳ فرمت : ورد word جزئیات در ادامه مطلب… پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی فرمت : ورد word عــنــوان صفحه مقدمه ۱ شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی ۲ ...

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی - آرین داک

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی . توسط آرین داک. 0. 0. 785 . مقدمه. بعد از انسان آب شايد يكي از اجزاء بي نظيرجهان هستي باشد. آب ازدوعنصراكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است كه اين دو عنصر در شرايط معمولي بصورت گاز مي باشند. عنصر ...

درباره - collegeprozheh.rozblog.com

پایان,نامه روانشناسی,درباره,فرهنگ,خودشیفتگی,گرایی,,درباره,فروشگاه کالج پروژه

پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن

پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن تصفيه (ديافيلتريشن): روشي موثر و سريع براي نمك زدايي يا تغيير باقر نمونه هاي بيولوژيكي ديافيلتريشن روشي است كه غشاهاي فراپلايش

پروژه و پایان نامه تصفیه آب و پساب صنعتی

دانلود پروژه و پایان نامه کامل ارشد شیمی کاربردی درباره تصفیه آب و پساب های صنعتی در قالب نرم افزار word قابل ویرایش تعداد صفحات صد و هجده صفحه . دسته بندی: علوم پایه » شیمی. تعداد مشاهده: 1609 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:.doc ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب كارخانه بازیافت کاغذ. بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی. ----- چکیده ای از مق

‫پایگاه دانلود پروژه دانشجویی - Posts | Facebook‬

‎پایگاه دانلود پروژه دانشجویی‎. 24 likes. ‎صفحه ای برای دانلود پروژه دانشجویی‎

پایان نامه شيرين سازی و تصفيه گازهای طبيعی | petro-parsi.ir

عنوان : پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی تعداد صفحات: ۹۳ فرمت : ورد word جزئیات در ادامه مطلب… پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی فرمت : ورد word عــنــوان صفحه مقدمه ۱ شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی ۲ ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب كارخانه بازیافت کاغذ. بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی. ----- چکیده ای از مق

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی - آرین داک

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی . توسط آرین داک. 0. 0. 785 . مقدمه. بعد از انسان آب شايد يكي از اجزاء بي نظيرجهان هستي باشد. آب ازدوعنصراكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است كه اين دو عنصر در شرايط معمولي بصورت گاز مي باشند. عنصر ...

پایان نامه تصفیه فاضلاب و آبهای آلوده شهری با گیاهان آبزی ...

پایان نامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست-hse; پایان نامه برق ; پایان نامه رشته مکانیک; پایان نامه فناوری اطلاعات; پایان نامه کامپیوتر; پایان نامه مخابرات; پایان نامه شبکه های کامپیوتری; گزارش کارآموزی; حساب کاربری; سبد خرید; تم

ذوب و تصفیه فولاد : دانلود تحقیق متالوژی - پایان نامه ...

ذوب و تصفيه : ... همواره پيدا کردن منبعي مطمئن براي دانلود رایگان تحقیق ، مقالات و پایان نامه دانشگاهی بصورت آماده و باکيفيت از دغدغه هاي اصلي دانش پژوهان بوده است. فروشگاه محصولات دانلودی مسترداک از سال 1395 با هدف خدمت به

درباره - collegeprozheh.rozblog.com

پایان,نامه روانشناسی,درباره,فرهنگ,خودشیفتگی,گرایی,,درباره,فروشگاه کالج پروژه

پایان نامه تصفيه ديافيلتريشن

همانطور كه مي دانيم روش نمك زدايي يك فرايند طبيعي و هميشگي است و بخش اساسي چرخه آب است

پایان نامه شيرين سازی و تصفيه گازهای طبيعی | petro-parsi.ir

عنوان : پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی تعداد صفحات: ۹۳ فرمت : ورد word جزئیات در ادامه مطلب… پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی فرمت : ورد word عــنــوان صفحه مقدمه ۱ شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی ۲ ...

پایان نامه تصفیه فاضلاب و آبهای آلوده شهری با گیاهان آبزی ...

پایان نامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست-hse; پایان نامه برق ; پایان نامه رشته مکانیک; پایان نامه فناوری اطلاعات; پایان نامه کامپیوتر; پایان نامه مخابرات; پایان نامه شبکه های کامپیوتری; گزارش کارآموزی; حساب کاربری; سبد خرید; تم

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب ...

دانلود رایگان مقاله كاربرد انعقاد شيميايي در تصفيه پساب كارخانه بازیافت کاغذ. بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی. ----- چکیده ای از مق

پایان نامه تصفيه آب صنعتی (word-pdf) رایگان | دانلود مقاله ...

پایان نامه تصفیه آب,تصفیه آب صنعتی شمادر اینجا هستید صفحه اصلی » دانلود ها » مهندسی منابع طبیعی » رشته های گروه کشاورزی » پایان نامه تصفیه آب صنعتی

کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل

مقاله شرح يك پروسه صنعتي

كارآموزي در نمايندگي مجاز سايپا

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی

کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل

پروژه کارکرد مالتی پلکس و سیستم . کن و ون

تحقیق مفهوم رنگ در معماری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت 35 صفحه

پایان نامه بررسی راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه