دانلود رایگان


كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعاتسوال اصلی تحقیق 3
فرضیات تحقیق 4
روش تحقیق 4
پیشینۀ تحقیق 4
سازماندهی تحقیق 5
چرایی دسته بندی 6
ادبیات تحقیق (مفاهیم) 9
مبانی نظری 9
3- پیشینه تحقیق 10
تعریف اینترنت 13
جرائم رایانه ای 13
تاريخچه جرائم فضای سایبر 16
تعریف جرائم سایبری 17
تقسیم بندی جرائم رایانه ای 19
دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای 19
تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای 19
آمار جرائم رايانه‌اي 20
کلاهبرداری اینترنتی 21
جرم آینده ، تروریسم سایبر : 27
توسل به وسایل تقلبی 28
کلاهبرداری رایانه ای 30
تعریف کلاهبرداری سنتی : 31
مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي 32
مقايسه صحنه جرايم كامپيوتری با جرايم سنتی 34
محدوده صحنه جرم 34
سخت‌افـزارو نـرم‌افـزار عـامل مهــم در ايجـاد صحنــه جرايم ‌كامپيوتري 36
محدوديت‌هـاي فني صحنه‌هاي جرايم كامپيوتري: 36
محدوديت‌هاي حقوقي صحنه‌هاي جرايم كامپيوتري 37
فراسرزميني بودن جرايم كامپيوتري 37
نحوه برخورد قضات با صحنه‌هاي جرايم رايانه‌اي 38
بررسي يكي از صحنه‌هاي جرايم كامپيوتري در ايران 38
وسایل ارتباط از راه دور 40
روند به روز شدن قوانين سايبري در كشورها 47
پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای 49
بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرایم رایانه ای 54
نتیجه گیری 57
چکیده 59
فهرست منابع تحقیق 61
کتب 61
منابع اینترنتی 63


مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است .
و پرواضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقا و داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متأسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی ، تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی را در بر خواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره ، محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه عقب ماندگی این کشورها از فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . با ورود انسان به عصر ح جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطیو یا به تعبیر دیگر به وجود آمدن دهکدۀ جهانی باالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود و از آنجا که امروز سیستم های رایهنه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود .
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است . برای نظم بخشیدن به پدیده های اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم به پدیده های اجتماعی را دارد از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرایم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است که تحت عنوان جرایم رایانه ای از آن بحث می شود . انواع جرایم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایعترین این جرایم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات ، و نیز از شایعترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناختی می شود .

بیان مسأله
تعریف جرایم رایانه ای : طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانه ای
می تواند شامل فعالیتهای مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد . از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها جرم اینترنتی محسوب می شود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستر جدید را فراهم
می نماید . جرائم در فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم های رایانه ای و مخابرات امکان وقوع می یابند . در این گونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آن نسل سوم جرایم رایانه ای نیز می گویند .حال با بیان این تعریفمی توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت .
کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرایم موسوم به جرایم یقه سفیدها است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در این تعریف ساده از جرایم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند شمار این جرائم قرار می گیرند منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که به وسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلاً ازطریق سایت ها پست الکترونیک یا اتاق های گفتگو در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود . که یک یا چند بخش از اینترنترا به کار می گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمال انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پایه عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از همه این جرم می گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکار بود که بعدها در سال های 94 و 96 این قانون اصلاح گردید .
سوال اصلی تحقیق
1- آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟ کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت به وجود آمد و محیط مجازی به وجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا نمود به نحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد . و این دو اصطلاح را به جای هم دیگه به کار می برند .
2- ماهیت جرایم رایانه ای چیست ؟ ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است که رایانه می تواند ابزار هدف و موضوع ارتکاب جرم می باشد .

فرضیات تحقیق
کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از به وجود آمدن اینترنت وجود ئاشته ولی بعد از اینکه اینترنت به وجود آمد و محیط مجازی به وجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری اینترنتی تغییر نام پیدا نمود و به نحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگه به کار می برند .
جرایم رایانه ای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورودی به عصر اطلاعات است که رایانه
می تواند ابزار هدف و موضوع ارتکاب جرم می باشد .
روش تحقیق
از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم تحقیق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب
می باشد که عده ای از حقوق دانان با توجه به قوانین موجود دست به تألیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .
پیشینۀ تحقیق
در این مورد می توان به مقالات و کتابهای دکتر حسین میر محمد صادقی اشاره نمود که در یکی از نوشته های خود چنین بیان نموده اند : کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است از ابتدا در جوامع بشری موجود بود و مسئولان ادارۀ جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند البته این است که امروزه با ظهور فناوری نویسی به نام کامپیوتر طریقۀ های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است .
مادۀ 13 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
این ماده مقرر داشته هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبرداری محسوب و به حبس از یکتا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یامال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تعطیل کرده است محکوم می شوند . ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیق است که می توانند به این جرم محکوم شوند و اگه شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوط در مادۀ 23 آمده است .

سازماندهی تحقیق
چگونگی فهرست مطالب
- مقدمه
- بیان مسأله
- سؤال اصلی تحقیق
- فرضیات تحقیق
- پیشینۀ تحقیق
- کلیات :
- ادبیات تحقیق
- مبانی نظری
- پیشینه
- تحلیل ماهوی موضوع
- جرایم رایانه ای
- توسل به وسایل تقلبی
- کلاهبرداری رایانه ای
- کلاهبرداری سنتی
- وسایل ارتباط از راه دور
- مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای
- شروع به کلاهبرداری رایانه ای
- تفاوت تحصیل با بردن مال
- نتیجه گیری
- چکیده

چرایی دسته بندی
دلایل توجیهی کافی برای ارتکاب کلاهبرداری
یکی از دلایل این است که وقتی دستگاه های نظارتی درست کار نکنند عاقلانه ترین روش کسب درآمد از راحت ترین راه است یعنی افراد که می بینند نظارت درستی بر کارها نیست و کسی هم آنها را مؤاخذه نمی کند ترجیح نمی دهند ، با کلاهبرداری به پول می رسند – در کنار انتقاد از رسانه ها و قوانین به سیستم تعلیم و تربیت در کشور نیز خرده گرفت چرا که در سیستم کنونی تنها پاره ای اطلاعات و حفظیات غیر کاربردی به دانش آموزان تزریق می شود در حالی که آنان بیش از هر چیز دیگر نیازمند آشنایی با قوانین وكار


تحقيقي


جرائم


رايانه


‌اي


در


فناوري


اطلاعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش (آموزش و پرورش)

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش فناوري ارتباطات و اطلاعات در عصر حاضر امکان توليد و تکثير دانش را با هزينه و زمان کمتر فراهم ساخته است. چنانکه امروزه استفاده از چندرسانه اي ها و ...

جرايم رايانه اي - menfis1396.novinblog.net

جرايم رايانه اي. بشر در طول حيات خود اعصار گوناگونى را پشت سر گذاشته و هريك از آنها را با الهام از تحول عظيمى كه در آن عصر پديد آمده و گامى از رشد و تكامل بشرى را رقم زده نامگذارى كرده است،مانند:عصر آتش،عصر آهن‏ و عصر ...

قانون جرائم رايانهاي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانهاي كه با عنوان لايحه به مجلس ...

ايتنا - متن كامل قانون جرائم رايانه‌اي

ايتنا - قانون جرائم رايانهاي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

قانون جرائم رايانهاي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانهاي كه با عنوان لايحه به مجلس ...

www.CnPROJE.Com

بر ما است تا ضمن ارتقاي فناوري اطلاعات در كشور و ايجاد زير ساختهاي لازمه در اسرع وقت، به اينگونه مسائل جدي‌تر كه در زمره Information High Technology قرار مي‌گيرند، بپردازيم. طي سال‌هاي گذشته جريان سريعي از تمايل به داده‌كاوي در ب�

جامعه اطلاعاتي

تبلیغ در راسخون فال حافظ ... عصر اطلاعات؛ موهبت یا مصیبت؟ اطلاعات و ارتباطات. قانون اصلی برای ارتباطات انسانی اطلاعات و ارتباطات. هنر زيستن و ارتباط صحيح اطلاعات و ارتباطات. گفت وگو به منزله ارتباط اطلاعات و ارتباطات ...

كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات

كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات. كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات. به فارس فایل خوش آمدید! سرویس فروشگاه ساز فروش فایل | FarsFile.ir ...

قانون جرائم رايانهاي

ماده۲۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانهاي و محتوايي ...

WWW.AMAR.ORG.IR | روش هاي تحقيق در روانشناسي

عليرغم روش به كار رفته غايت نهايي محقق جمع آوري اطلاعات درباره پديده يا كيفيت مورد توجه او مي باشد تا بر اساس آنها فرضيات و نظريات خود را تا حدود امكان تحقق بخشد. پس از بررسي بسياري از روش هاي تحقيق در روانشناسي ادواردز (1

قانون جرائم رايانهاي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانهاي كه با عنوان لايحه به مجلس ...

متن کامل قانون جرائم رايانه اي | موسسه حقوقی هانیه اخوان

ماده (٥2) به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانهاي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به ...

سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه - دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه دانشگاهی و دانشجویی - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

حمید خان زاده | هفته اوّل مرداد ۱۳۸۸

در اين مقاله قصد داريم در ابتدا تاريخچه اي مختصر از جرايم رايانه اي را بيان كرده و در ادامه تعريفي از اين قسم جرايم را بيان كنيم البته لازم به ذکر است که اين دو مبحث برگرفته از تحقيقي از نگارنده با عنوان " جرم كلاهبرداري ...

قانون جرائم رايانهاي

ماده۲۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانهاي و محتوايي ...

بررسي آسيب شناسي فرهنگي فناوري هاي اطلاعاتي وارتباطي با ...

بنا به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران از هر هزار نفر 72 نفر به اينترنت دسترسي دارد.در بين اينها جوانان و نوجوانان زيادي علاقه مند ورود به اين اتاقها شده اند و خواسته هاي خود را ...

لیست مقالات حقوق

549) كار 39 ص 550) كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص 551) گزارش عملكرد شوراي فناوري اطلاعات 83 ص 552) کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص 553) کلاهبرداری 40 ص 554) كليات تعارض قوانين 92 ص

مي، يا، اين، قاضي، ادله، شهادت - کاوشگران

به طور کلي شاهد در شهادت مورد استفاده در فضاي سايبر که به شاهد اطلاعاتي موسوم است ، چنين تعريف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژي و علوم رايانه اي که اطلاعاتي جوهري و مهم را جهت ورود به سيستم پردازش اطلاعات دارد و در ...

پروژه مديريت در بازار جهاني و اقتصاد (استراتژيهايي براي اقتصاد پويا)

كارتحقيقي ورشكستگي به تقلب

پروژه بررسی بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري

كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات

دانلود پایان نامه بررسی رساله ساختمان شهرداری

ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق منطقه ای فارس

پاورپوینت معنی و مفهوم کار(فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان

پیشینه تحقیق ومبانی نظری سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري

تحقیق نماز و عبادت‌

جزوه سازه های معاصر گلابچی دانشگاه تهران