دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاسپایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس
چکیده :با توجه به كاربرد روزافزون كامپيوتر حفظ امنيت و تأييد صحت تصاوير نيز روز به روز اهميت بيشتري مي يابد . تصاوير مخابره شده ممكن است كاربردهايي چون كاربرد تجاري ، نظامي و يا حتي كاربردهاي پزشكي داشته باشند كه در هر صورت حفظ امنيت آنها و جلوگيري از دسترسي هاي غير مجاز به اين تصاوير رمزنگاري آنها را قبل از ارسال روي شبكه ضروري مي كند ولي به دليل ويژگيهاي تصاوير خصوصاً حجم زياد داده هاي تصويري و ويدئويي استفاده از الگوريتمهاي كلاسيك رمز نگاري متن مانند RSA و DES و... در اين موارد ناكارآمد ، چون اولاً رمزكردن حجم زياد داده هاي تصويري به اين طريق بسيار وقتگير خواهد بود و خصوصاً در كاربردهاي بلادرنگ عملي ن يست و دومين مشكلي كه اين الگوريتمها دارند طول كليد آنهاست كه با توجه به حجم داده هاي رمزشده استفاده از كليدهاي با طول محدود باعث ضربه پذيري روش در برابر حملات متن رمزشده مي گردد .براي غلبه بر اين مشكلات افراد بسياري به ارائه روشهاي نويني در رمزنگاري تصوير پرداخته اند.در اين مقاله سعي بر اين بوده كه با استفاده از ويژگيهاي توابع آشوب و امكان توليد كليدهايي با طول بينهايت الگوريتمي ساده ، سريع و ايمن براي رمزنگاري داده هاي تصويري ايجاد شود .همچنين با توجه به فضاي بزرگ كليد در توابع آشوب اين روش در برابر حملاتي چون حمله Brute force نيز بسيار مقاوم است. در انتها بايد گفت كه علاوه بر حملات عمدي اين الگوريتم نسبت به تغييراتي بسيار كوچك در كليد بسيار حساس بوده حتي با در دست داشتن مقادير تقريبي كليد امكان شكستن رمز براي حمله گران وجود ندارد. بخش دوم اين مقاله به بيان ويژگيهاي سيستمهاي آشوب و سيستم آشوب لورنز اختصاص يافته است . در بخش سوم روشهاي رمزنگاري تصوير و ويژگي هاي خاص تصوير از نظر رمزنگاري را مورد بررسي قرار داده است . در بخش چهارم روش رمزنگاري پيشنهادي بيان شده است.در بخش پنجم نتايج شبيه سازي ارائه شده و بخش ششم به جمع بندي كار اختصاص يافته است.
فهرست مطالب عنوان صفحهچكيده 14رمزنگاری با سيستمهاي آشوب 15تحليل سيستم لورنز 16سايفرهاي رمزنگاري تصوير 16الگوريتم رمزنگاري آشوبگون تصوير 16فصل اول : 1-1 ) مقدمه¬اي بر فشرده¬سازي اطلاعات 171-2 ) دسته¬بندي روش¬هاي فشرده سازي اطلاعات 171-2-1 ) فشرده¬سازي اطلاعات متني 181-2-2 ) فشرده¬سازي تصاوير دو سطحي 191-2-3 ) فشرده¬سازي تصاوير چند سطحي سياه و سفيد و رنگي 191-3) فشرده¬سازي اطلاعات تصويري 201-4 ) کدينگ تصاوير 211-4-1 ) نگاشت 211-4-2 ) کوانتيزاسيون 231-4-3 ) اختصاص کد 231-5 ) معيارهاي سنجش خطا 251-6) فشرده¬سازي با استفاده از تخمين 261-6-1) روش 27DPCM 1-6-2) روش Delta Modulation 1-6-3) تکنيک¬هاي وفقي 291-7) فشرده¬سازي با استفاده از تبديلات متعامد 30فصل دوم : مقدمه¬اي بر فرکتال¬ها و هندسه فرکتالي 41 2-1) مقدمه 47 2-2) نظريه آشوب (Chaos) 2-3) بررسي خصوصيات فرکتال¬ها 51 2-4)روش تعيين بُعد ساختارهاي فرکتالي 52 فصل سوم : : فشرده¬سازي تصاوير بر اساس تئوري فرکتالي توابع تکراري 543-1 ) مقدمه 583-2) توليد فرکتال¬هاي خطي با استفاده از ايده ماشين 60MRCM 3-3 ) تبديلات آفيني انقباضي وکدهاي 61IFS 3-4 ) کدهاي IFS و توليد تصاوير خود متشابه 623-5 ) کد کردن تصاوير معمولي با استفاده از تئوري فراکتال¬ها 643- 5-1) خود تشابهي در تصاوير معمولي 673-5-2) مدل کردن خود تشابهي در تصاوير بوسيله ماشين Partitiond-MRCM 693-5-3) قضيه کالج و تبديلات آفيني سه بعدي 713-6 ) چرا فشرده¬سازي با فرکتال؟ 753-7 ) ارائه يک روش عملي براي فشرده¬سازي فرکتالي 763-7-1) تقسيم بندي تصاوير(Image Segmentation) 3-7-2) تکنيک¬هاي کلاسبندي 803-7-3 ) انتخاب دامنه¬هاي مناسب 803-7-4)تبديلات بلوکي فرکتالي 3-8) فشرده¬سازي تصوير و نوشتن فايل فرمت فرکتالي تصوير 833-9) بازسازي تصوير با استفاده از فايل فرمت فراکتالي تصوير 84نتايج شبيه سازي 85نتيجه 87 فهرست اشكال و نمودارهاعنوان صفحهشکل(1-1) بلوک دياگرام يک سيستم کدينگ تصوير 19شکل(1-2) بلوک دياگرام سيستم DPCM 24شکل(1-3) نحوه تخمين دو بعدي 25شکل(1-4) بلوک دياگرام يک سيستم DM 25شکل(2-1) بنويت مندلبروت31شکل(2-2) نمونه¬اي از اشکال طبيعي توليد شده بوسيله فرکتال 32شکل(2-3) سه مرحله از توليد مثلث سيرپينسکي 33شکل(2-4) ساختار فرکتالي مثلث سرپينسکي 34شکل(2-5) دو نمونه از اشکال توليد شده توسط فرکتال¬هاي غيرخطي 34شکل(2-6) شکل کوه توليد شده توسط فرکتال¬هاي تصادفي 35شکل(2-7) فرضيه آشوب 37شکل(2-8) فرضيه آشوب 38شکل(2-9) خودتشابهي در ذوزنقه 42شکل(2-10) خود متشابهي در فرکتال کخ 42شکل(2-11) نحوه تشکيل فرکتال کخ از طريق تکرار 44شکل(2-12) ساختار فرکتالي دانه برف کخ 44شکل(2-13) مجموعه مندلبرت 45شکل(2-14) روش تعيين بعد فرکتالي 50شکل(3-1 ) طرح سيستم MRCM 53شکل(3-2) مستقل بودن MRCM از تصوير اوليه 53شکل(3-3) تبديل آفيني انقباضي 55شکل(3-4) برگ درخت بارنسلي 58شکل(3-5) نحوه انتخاب دامنه و برد در سيستم PMRCM 64شکل(3-6) مقايسه کيفيت لبه¬ها 68شکل(3-7) بلوک دياگرام کلي فشرده¬سازي 71شکل(3-8) نمودار روش Quadtree 74شکل(3-9) بلوک دياگرام تبديلات بلوکي فرکتالي 77شکل(3-10) فلوچارت روش دکدکردن فرکتالي 81فهرست جداولعنوان صفحهجدول(2-1) 46جدول(2-2) 46جدول(3-1) کد هاي IFS چند شکل معروف. 60جدول(4-1) مقايسه الگوريتم ژنتيک با الگوريتم استاندارد. 95به همراه منابع و مراجع


پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس


دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس


دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس


مقاله کارشناسی کامپیوتر ر

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس چکیده: با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر,رمزنگاری,سیستم های فرکتال,کیاس,دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری,سیستم های فرکتال و کیاس,دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس ...

فرکتال - پروژه ها

پایان نامه رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس چکیده : با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد .

دانلود رایگان 115 هزار پایان نامه با متن کامل

۱- پایان نامه های رایگان با متن کامل و فرمت word و pdf از سایت کالج پروژه (نمونه پایان نامه و پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کامپیوتر ، مدیریت ، عمران ، معماری ، حقوق ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، مکانیک ...

پایان نامه رمزنگاری اطلاعات | رادونیس

دانلود پایان نامه رمزنگاری توسط سیستمهای فرکتال وکیاس. کیاس، سیستم، پایان، رمزنگاری، های، نامه، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، فرکتال، توسط WORD 89 قابل ویرایش Link

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس چکیده: با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,دانلود پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر چیست,دانلود پایان نامه ...

پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال چیست,دانلود پایان نامه کامپیوتر,فرکتال,کیاس,الگوريتم رمز نگاري,رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,,پایان نامه ...

نظ - asra44.rozblog.com

رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه,پروژه کامپیوتر ...

پایان نامه رمزنگاری اطلاعات | رادونیس

دانلود پایان نامه رمزنگاری توسط سیستمهای فرکتال وکیاس. کیاس، سیستم، پایان، رمزنگاری، های، نامه، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، فرکتال، توسط WORD 89 قابل ویرایش Link

پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال چیست,دانلود پایان نامه کامپیوتر,فرکتال,کیاس,الگوريتم رمز نگاري,رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,,پایان نامه ...

پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال و کیاس,سیستم فرکتال چیست,دانلود پایان نامه کامپیوتر,فرکتال,کیاس,الگوريتم رمز نگاري,رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,,پایان نامه ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر,رمزنگاری,سیستم های فرکتال,کیاس,دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری,سیستم های فرکتال و کیاس,دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستمهای ...

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم‌های فرکتال و کیاس ...لینک دریافت فایل... فایل در قالب word است. در 89 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. این صفحه مختص به پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط ...

فرکتال - پروژه ها

پایان نامه رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس چکیده : با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد .

نظ - asra44.rozblog.com

رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه,پروژه کامپیوتر ...

دستورالعمل نگارش پايا ن نامه کارداني و كارشناسي كليه رشته ها

- فصل س وم: تحلیل و طراحی سیستم - فصل چهار م: - فصل پنج م: جمع بندی و نتيجه گيري و پیشنهادات. 3- پیوست های موردنیاز که لازم است مانند فصل ها، دارای عنوان مناسبی باشند. 4- فهرست منابع. 5- چکیده انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه (اختیاری) 6 ...

دستورالعمل نگارش پايا ن نامه کارداني و كارشناسي كليه رشته ها

- فصل س وم: تحلیل و طراحی سیستم - فصل چهار م: - فصل پنج م: جمع بندی و نتيجه گيري و پیشنهادات. 3- پیوست های موردنیاز که لازم است مانند فصل ها، دارای عنوان مناسبی باشند. 4- فهرست منابع. 5- چکیده انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه (اختیاری) 6 ...

نمونه پروژه، پایاننامه و رساله دانشگاه تبریز

نمون پروژه، پایاننامه و رساله دانشگاه تبریز . پارسی لاتک. Skip to content; About Guides FAQs. Font Size. Increase font size; Decrease font size; Default font size; SCREEN. Wide (default) Fluid; Narrow; Fixed; Profile. default; fa-ir; green; pink; Layout. default; left-main; left-right-main; …

برق، کامپیوتر و IT :: سامانه همکاری در فروش فایل سل

۲۲۷ مطلب با موضوع «فنی مهندسی :: برق، کامپیوتر و it» ثبت شده است - بازار یابی ، دانلود و فروش انواع پایان نامه

دستورالعمل نگارش پايا ن نامه کارداني و كارشناسي كليه رشته ها

- فصل س وم: تحلیل و طراحی سیستم - فصل چهار م: - فصل پنج م: جمع بندی و نتيجه گيري و پیشنهادات. 3- پیوست های موردنیاز که لازم است مانند فصل ها، دارای عنوان مناسبی باشند. 4- فهرست منابع. 5- چکیده انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه (اختیاری) 6 ...

پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,پایان نامه کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس,دانلود پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر چیست,دانلود پایان نامه ...

نمونه پروژه، پایاننامه و رساله دانشگاه تبریز

نمون پروژه، پایاننامه و رساله دانشگاه تبریز . پارسی لاتک. Skip to content; About Guides FAQs. Font Size. Increase font size; Decrease font size; Default font size; SCREEN. Wide (default) Fluid; Narrow; Fixed; Profile. default; fa-ir; green; pink; Layout. default; left-main; left-right-main; …

دانلود رایگان 115 هزار پایان نامه با متن کامل

۱- پایان نامه های رایگان با متن کامل و فرمت word و pdf از سایت کالج پروژه (نمونه پایان نامه و پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کامپیوتر ، مدیریت ، عمران ، معماری ، حقوق ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، مکانیک ...

کار تحقیقی در مورد وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين

پایان نامه رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشويی

دانلود پايان نامه برنامه نويسي تحت وب با نرم افزار HTML

مقاله مالیات

دانلود تحقیق سيد جمال الدين اسد ابادي

تحقیق تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایرانتحقیق شناخت C.A.T و تعبیر و تفسیر آن

دانلود تحقیق بررسی کودکان بی هويت و آينده

دانلود تحقیق بررسی مبحث تابع