دانلود رایگان


دانلود پایان نامه بررسی افكار و احوالات امين الدوله - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی افكار و احوالات امين الدوله پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله
بخشی از متن اصلی :
چكيده
ميرزا علي خان معروف به امين الدوله به سال1260هجري قمري(1222هجري شمسي)در تهران متولد شد. وي فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك (سينكي لواساني) كه وي خواهر زاده ميرزا آقا خان نوري دومين صدراعظم ناصر الدين شاه بوده است.
امين الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات زبان عربي را در تهران آموخته بود. و در سفري كه همراه پدر به بغداد رفت به تكميل زبان عربي و آموزش زبان تركيبي اسلامبولي پرداخت وقتي پدرش مجد الملك به كارپردازي آذربايجان منصوب شد همراه پدر بود. و در آنجا زبان فرانسه را آموخت و همان وقت به آموزش تركي آذربايجان مشغول شد.
پس از مراجعت از بغداد و خدمت در حضور شاه نيابت اول وزارت خارجه در سن نوزده سالگي به او داده شد ضمن نيابت اول جزء پيشخدمتان خاصه شاه گرديد و مفتخر به لقب منشي حضور تا سال1290 ، در سال 1288 مسئوليت چاپارخانه هاي دولتي (پست خانه) به وي محول شد. دو سال بعد ملقب به امين الملك گرديد و احراز وزارت رسائل (رياست دفتر مخصوص شاه) را اخذ نمود. در اولين سفر ناصر الدين شاه به همراه او بود ولي از آلمان برگشت. به خاطر پشتكاري كه داشت در سال 1294 متصدي امور ضرابخانه دولتي تبريز (علاوه بر شغلهاي قبلي) به وي داده شد. يكسال بعد سفير مخصوص شاه به ايتاليا جهت تسليت مرگ ويكتور امانول شد. به دليل لياقت و امانتي كه از ايشان آشكار شد وزارت وظايف و اوقاف نيز بر ساير مشاغل او افزوده گشت. در سال 1299 ملقب به امين الدوله كرد و در سال 1304 منصب رياست مجلس وزراء و دارالشوري كبري كه اعظم مناسب دولتي است به وي محول شد. در سه سفر ملتزم در ركاب ناصرالدين شاه بود، بعد از يك دوره حدودا ده ساله و دوري از سياست مجددا توسط (مظفرالدين شاه) به پيشكاري و وزارت آذربايجان و حامل فرمان و ششمين وليعهدي براي محمدعلي ميرزا شد و در آنجا نيز اقدامهاي فرهنگي انجام داد از جمله افتتاح مدرسه رشديه . در سال 1314 به دستور شاه به تهران آمد. به وي پستهاي زيادي پيشنهاد شد و مدتي وزير اعظم شد و 5 ماه بعد صدراعظم شد (16 صفر يا 15 محرم 1316) 5-1314 وي ناصر الملك را به عنوان وزارت ماليه انتخاب نمود ، همچنين وي هيئت بلژيكي را جهت اقدامات اصلاحي مالي به ايران فراخواند. در سال 1314 بر اثر فشارهايي كه به وي از دربار و مخالفين وارد نمود مجبور به استعفا از صدارت شد با بركناري وي ناصر الملك نيز بركنار گرديد. و چون از صدارت معزول شد به زيارت مكه رفت مدتي در لشت نشاي رشت اقامت نمود تا اينكه شاه او را از ايران اخراج نمود (به داغستان) رفت و او در هنگام سفر به اروپا نامه هاي انتقادآميزي به شاه نوشت پس از مدتي دوري دوباره مظفرالدين شاه نامه محبت آميز، به وي مي نويسد و او به گيلان برمي گردد تا اينكه در لشت نشا در سال 1322 برابر با 1283 هجري شمسي فوت مي كند.
فهرست
عنوان مطلب صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
كتاب شناسي 3
بخش اول - زندگي نامه امين الدوله
فصل اول - شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار
1- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله
2- مجد الملك پدر امين ادوله
3- كساني كه القاب امين الدوله كسب نموده اند. 18
فصل دوم – زندگي سياسي امين الدوله( اوضاع سياسي - اجتماعي، اقتصادي )
1- امين الدوله و واقعه رژي
2- سلطنت مظفرالدين شاه
3- امين الدوله و پيشكاري آذربايجان
4-وزارت اعظمي امين الدوله
5- امين الدوله و فراماسونري
فصلسوم– عملكرد سياسي امين الدوله
1- سياست داخلي
2- امين الدوله و روحانيون
3- سياست خارجي
4- روس و انگليس
5- گروگذاري بنادر جنوب
بخشدوم– اقدامات امين الدوله
فصل اول- اقدامات اقتصادي
1- اصلاحات مالي و تفكر استقراض
2- تشكيلات پستي در دوره ناصرالدين شاه
3- رياست ميرزا علي خان منشي حضور در پست (دوره اول از سال 1288-1290 هجري قمري )
4- تاريخچه پيدايش سانسور در پست خانه و كناره گيري ميرزا علي خان امين الدوله از‌كار پستخانه
5-‌دوره‌دوم‌رياست‌امين‌الملك‌(‌امين الدوله از‌1292-1294هجري قمري )
6-تاثير پست خانه در روند اصلاحات جامعه ايران
7- شرح مختصري از خدمات پست خانه در جنبش مشروطيت
8- گمركات
9- كارخانه قند
10- پارك امين الدوله
فصل دوم – اقدامات فرهنگي
1- مدارس رشديه
2- نهضت مدارس جديد
3- تشكيل انجمن ها
4- ادبيات سياسي 67
بخش سوم– رابطه امين الدوله با رجال
فصل اول – امين الدوله و ديگران
1- رابطه امين الدوله با ميرزا ملكم خان
2-رابطه امين الدوله و مشير الدوله
3- رابطه امين الدوله با جعفر قلي ميرزا ملك
فصل دوم – ديدگاه نويسندگان درباره امين الدوله
1- ديدگاه اعتماد السلطنه
2- ديدگاه حسين قلي خان نظام السطنه مافي خصوص امين الدوله
3- ديدگاه ميرزا مهدي خان ممتحن الدوله
4- ديدگاه افضل الملك
5- ديدگاه ملك الشعراي بهار
6-ديدگاه عبدالحسين نوايي
فصل سوم– مقايسه ي بين شخصيت امين الدوله وامين السلطان
1- امين السلطان
2- امين الدوله
3-سفرهاي امين الدوله و مقايسه آن با امين السلطان
فصل چهارم – عزل
1- عزل و فوت امين الدوله
2- فوت امين الدوله
فصل پنجم- آثار مكتوب
1-خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله
2- سفرنامه مكه
3- شيوه نگارش امين الدوله
بخش چها رم– افكار و عقايد امين الدوله
فصل اول – تاريخچه اصلاحات در ايران
1- اقدامات كلي
2- سير نوگرايي در ايران

3- عباس ميرزا
4- امير كبير
5- ميرزا حسين خان سپهسالار
فصل دوم – انديشه ها واقدامات
1- تاثير افكار غرب در انديشه امين الدوله
2- زمينه فكري و خصوصيات اخلاقي
3- ديدگاه امين الدوله در خصوص نظام حكومت
4- ديدگاه امين الدوله در خصوص راهكارهاي نجات ايران
6- ديدگاه امين الدوله در خصوص امتيازات
7- ديدگاه امين الدوله در خصوص اصلاحات
8- ديدگاه امين الدوله در خصوص اقتصاد
9- ديدگاه امين الدوله در خصوص قشون و ارتش
فصل سوم اخلاف و بازماندگان
1-- فرزندان
2-ميرزا محسن خان اميني ( امين الدوله )
3- اشرف الملوك فخر الدوله
4-سرلشكر حسن اميني مجدي
5- دكتر علي اميني
6- ابوالقاسم اميني
7- سرتيپ محمود اميني 107
نتيجه گيري 192
منابع و مآخذ 198
پيوست ها و تصاوير 208
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات : 207امين الدوله


تحقیق امين الدوله


تحقیق پیرامون امين الدوله


دانلود مقاله امين الدوله


پایان نامه پیرامون امين الدوله


پروژه امين الدوله


تحقیق در مورد امين الدوله


پایان نامه رشته تاریخ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد تاریخ بررسي افكار و احوالات امين ...

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ بررسی افکار و احوالات امین الدوله فهرست. عنوان مطلب. صفحه. چکیده. ۱. مقدمه. ۲. کتاب شناسی. ۳. بخش اول – زندگی نامه امین الدوله

پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

- پایان-نامه-بررسی-افكار-و-احوالات-امین-الدوله میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد. وی فرزند ... دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق - وب سایت ...

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله

بخش اول - زندگي نامه امين الدوله. فصل اول - شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار. 1- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله. 2- مجد الملك پدر امين ادوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی,افكار,احوالات,امین الدوله,,بررسی افكار و احوالات امین الدوله,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد وی فرزند میرزا محمدخان ...

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ بررسي افكار و احوالات امين ...

دانلود پایان نامه ارشد تاریخ بررسی افکار و احوالات امین الدوله فهرست. عنوان مطلب. صفحه. چکیده. ۱. مقدمه. ۲. کتاب شناسی. ۳. بخش اول – زندگی نامه امین الدوله

بررسي افكار و احوالات امين الدوله

بررسی افكار و احوالات امين الدوله,امین الدوله,پایان نامه امین الدوله,پایان نامه در مورد امین الدوله,تاثیر امین الدوله,بررسي افكار و احوالات امين الدوله,ايمن الدوله,

بررسي افكار و احوالات امين الدوله

بررسي افكار و احوالات امين الدوله,بررسی افكار و احوالات امين الدوله,امین الدوله,پایان نامه امین الدوله,پایان نامه در مورد امین الدوله,تاثیر امین الدوله,ايمن الدوله,دانلود,تحقیق,تاریخ,پروژه,,بررسي افكار و احوالات امين ...

دانلود پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله,دانلود پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله,نگاران

مقاله40_بررسي افكار و احوالات امين الدوله 207 ص - پروژه ها

مقاله۴۰_بررسی افکار و احوالات امین الدوله ۲۰۷ ص. فهرست. عنوان مطلب. صفحه. چکیده. ۱. مقدمه. ۲. کتاب شناسی. ۳. بخش اول – زندگی نامه امین الدوله فصل اول – شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ...

تحقیق افكار و احوالات امين الدوله

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع افكار و احوالات امين الدوله، در قالب فایل word و در حجم 207 صفحه. مهمترين موفقيت امين الدوله در طول دوران صدارتش تشويقي بود كه از دانش آموزان مي كرد و مدارس ابتدايي را به شيوه ...

پایان نامه افكار و احوالات امين الدوله

پایان نامه افكار و احوالات امين الدوله. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع افكار و احوالات امين الدوله، در قالب فایل word و در حجم 207 صفحه.مهمترين موفقيت امين الدوله در طول دوران صدارتش تشويقي بود كه از ...

بررسی افكار و احوالات امين الدوله | پایان نامه دات کام

بررسی افكار و احوالات امين الدوله حاج ميرزا علي خان كه داراي القابي از قبيل منشي حضور امين الملك و امين الدوله است[1]، پسر حاج محمدخان سينكي مجدالملك

پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

- پایان-نامه-بررسی-افكار-و-احوالات-امین-الدوله میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد. وی فرزند ... دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق - وب سایت ...

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله

بخش اول - زندگي نامه امين الدوله. فصل اول - شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار. 1- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله. 2- مجد الملك پدر امين ادوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد وی فرزند میرزا محمدخان ...

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد وی فرزند میرزا محمدخان ...

بررسی افكار و احوالات امين الدوله | پایان نامه دات کام

بررسی افكار و احوالات امين الدوله حاج ميرزا علي خان كه داراي القابي از قبيل منشي حضور امين الملك و امين الدوله است[1]، پسر حاج محمدخان سينكي مجدالملك

رسی افكار و احوالات امین الدوله

رسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8780 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 214 این محصول در قالب فایل word و در 214 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,400 تومان بررسی افكار و احوالات امین ...

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد وی فرزند میرزا محمدخان ...

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد وی فرزند میرزا محمدخان ...

رسی افكار و احوالات امین الدوله

رسی افكار و احوالات امین الدوله دسته: تاریخ بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8780 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 214 این محصول در قالب فایل word و در 214 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 5,400 تومان بررسی افكار و احوالات امین ...

دانلود پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله,دانلود پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله,نگاران

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله

بخش اول - زندگي نامه امين الدوله. فصل اول - شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار. 1- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله. 2- مجد الملك پدر امين ادوله

كار تحقيقي جرائم رايانه ‌اي در فناوري اطلاعات

دژى در دامنه البرز (مرورى بر جنبش حسن صباح)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید بتن آماده

پروژه آشنايي با بتن و فولاد

پروژه كامپيوتر (شناخت سخت افزار)

مشاوره تحصیلی

دانلود پاورپوينت بررسی مارماهي سانان دريايي

دانلود پرژه تحقیق معماری مزارتاج محل

فرم قرارداد خدمات فنی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان دهم