دانلود رایگان


دانلود پایان نامه رساله نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه رساله نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتاداندانلود رساله پایان نامه معماری نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان 288 صفحه با فرمت word

چکیده:
شاید بتوان گفت که یکی از بهترین و مهمترین تمایلات در هر جامعه داشتن جامعه‌ای سالم و عاری از اعتیاد است لذا در راستای این هدف موضوع کلیدی پژوهش را مرکز بازپروری مهتادان در نظر گرفته شد و با توجه به تاثیرات روانی که آب در زندگی افراد دارد در مطالعات علمی نیز این تاثیرات روانی ثابت شده است رویکر پژوهش را در راستای تاثیرات آب در این مرکز در نظر گرفتیم و بدین ترتیب موضوع پژوهش مرکز بازپروری معتادان با رویکرد نقش معماری آب می‌باشد که برای تحقق این خواسته مطالعات نظری پژوهش با روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای بدست آمده و سپس به بررسی سایت و محدوده مورد نظر پرداخته و در انتها با الهام از این مطالعات و نحوه تاثیر آنها در معماری، سبک‌ معماری اکوتک که هماهنگی بیشتری با مطالعات پژوهش داشته را انتخاب نموده و طراحی مجموعه بر اساس آن صورت گرفته است اما باید به این نکته توجه داشت که در طراحی این مرکز تحقق 5 هدف مهمبوده است:
1-تاثیرات روانی مثبت آب ‌ در نحوه طراحی پروژه‌، که این تاثیرات از نحوه طراحی حجم کار تا طراحی ریز فضا‌ها و فضا‌های درمانی با آب نیز می‌باشد.
2- مرکز بازپروری برای جنسیت آقایان خدمات ارایه می‌دهد.
3- افراد پذیرش‌شده در مرکز باید فاقد سابقه کیفری باشند.
4- این مرکز با سازمان نظام‌پزشکی کشور همکاری داشته و زیر نظر آنها کار می‌کند.
5- مرکز بصورت خصوصی اداره شده و برای درمان افراد کم‌درآمد نیز از کمک‌‌های عام‌المنفعه استفاده می نماید.

فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول: کلیات طرح.. 2
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع.. 2
1-4 اهداف... 2
1-5 روش انجام پژوهش.... 3
1-6 جنبه های نو آوری پروژه:. 3
فصل دوم:. 4
مبانی‌نظری و ادبیات موثر در پروژه. 4
2-1روانشناسی 4
2-1-1 روان شناسی چیست؟. 4
2-1-2 شاخه های مختلف روان شناسی.. 5
2-1-1-1 روان شناسی رشد و كودك.. 5
2-1-1-2 روان شناسی شخصیت.. 5
2-1-1-3 روان شناسی اجتماعی.. 6
2-1-1-4 روان شناسی بالینی.. 6
2-1-1-5 روان شناسی مرضی.. 6
2-1-1-6 روان شناسی كودكان استثنایی.. 6
2-1-1-7 روان شناسی تربیتی.. 6
1- روان شناسی تربیتی و قلمرو آن.. 7
2- اركان اصلی روان شناسی تربیتی.. 7
2-1-3 روانشناس کیست ؟. 7
2-1-3-1راهنمایی :. 8
2-1-3-2مشاوره :. 8
2-1-3-3روان‌درمانی :. 8
2-1-4 راههاي رسيدن به آرامش رواني.. 10
2-2 آرامش روانی:. 21
2-2-1 تأثیر محیط بر روح و روان انسان.. 21
2-2-2-5 خلوت.. 25
2-3-1 رابطه طبیعت و ارامش روانی:. 25
2-3-2محیط و طبیعت:. 26
2-3-2-1 آثار روانی آب و هوا بر انسان از دیدگاه قرآن و روایات.. 27
2-3-3 تأثیر محیط زیست بر انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی.. 28
2-3-3-1 تأثیر گیاهان در انسان از نظر اسلام. 31
2-3-4 انسان و طبیعت:. 33
2-3-4-1 تأثیر هوا بر روح و روان : 35
2-3-4-3 ارزش مناظر طبيعی برای انسان ها 35
2-3-4-5 رفتار متقابل انسان ها با طبيعت.. 36
2-3-4-6 فوايد حاصل از حضور يافتن در طبيعت.. 37
2-3-5 رابطه انسان با محیط.. 37
2-3-5-1 انسان و جهان مادی.. 37
2-3-6 معماری و طبیعت:. 38
2-3-6-1 فراخوانِ طبیعت به معماری:. 38
2-3-6-2 رابطه بین فضای درون و فضای بیرون در معماری ار گانیک.... 39
2-3-6-3 الگوهای معماری و طبیعت.. 39
2-3-7 رابطه محیط طبیعی و جامعه:. 41
2-4 عناصر معماری مرتبط با آرامش:. 42
2-4-1-4 نقش اب در ايران باستان.. 45
2-4-1-5 جنبه نمادین آب.. 45
2-4-1-6 جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی.. 46
2-4-1-7 نقش روان درمان آب : 47
2-4-1-8 آب داخل فضای معماری.. 48
2-4-2 معماری و خاک... 48
2-4-3-2 نورچیست: 53
2-4-3-3 اهمیت نور در معماری.. 54
2-4-3-4 نور و بشر. 55
2-4-3-5 نور احساس و معماری.. 55
2-4-3-7 عناصر نورگیری در معماری سنتی.. 60
2-4-3-8 کنترل کننده های نور. 60
2-4-3-9 نور پردازی طبیعی فضای داخلی.. 61
2-4-3-10 نحوه دستیابی به نور (منافذ نور یا روزنها). 65
2-4-3-11 نور و فضا 66
2-4-3-12 اهمیت نور به منزله بخشی ازطرح.. 67
2-4-4- رنگ و معماری.. 68
2-4-6-2 حیاط و معماری پایدار. 74
2-4-7 فضای داخلی( معماری داخلی). 74
2-4-8 باغ.. 75
2-5 روانشناسی محیط:. 89
2-5-1 رابطه هنر و روان آدمی:. 90
2-5-3 موسیقی درمانی:. 94
2-5-4 رنگ درمانی.. 104
2-5-5 ورزش درمانی.. 118
2-5-6 نقش آب بر روان آدمی:. 120
2-5-6-12 آب درماني ، فوايد و مضرات آن.. 128
2-6 اعتياد. 130
2-6-3 اعتیاد از نظر اجتماعی چیست؟. 131
2-6-5 اثر اعتياد بر خانواده.. 134
فصل سوم: روش تحقیق.. 139
3-1 مقدمه:. 139
3-2 روش تحقیق:. 139
3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:. 140
1-تسهيلات مطالعه انفرادي.. 162
2-مشخصات فضاهاي قرائت.. 163
3-ساير ويژگيهاي كتابخانه.. 163
4-مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع.. 164
5 -فضاهاي عملكردي كتابخانه ها.. 164
6-عناصر اصلي كتابخانه.. 165
7-استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، ..... 165
3-4-4 موقعیت اقلیمی محدوده طرح:. 208
3-4-4-3بررسي نمودار بيوكليماتيك انساني شهر تهران: 216
3-4-5-1 رشد جمعيت تهران:. 221
3-4-5-4توزیع نسبی جمعیت در گروه های سنی:. 225
3-4-5-5مهاجرت:. 227
3-4-5-7نسب جنسی:. 230
3-4-5-8تراکم جمعیت:. 231
3-4-6- موقعیت اقتصادی محدوده طرح:. 232
3-4-6-1 جغرافیای اقتصادی استان تهران.. 232
1- كشاورزی:.. 232
دامداری:.. 233
3-صنایع:.. 233
3-5-2-1 دلایل انتخاب سایت.. 250
- احاطه شدن با بافت مسكوني ناهمگن.. 254
فصل چهارم:. 260
جمع بندی اطلاعات و معرفی ایده حاکم بر طرح.. 260
4-1 مقدمه. 260
4-2 ادبیات پروژه. 260
4-2-3 -3 شرایط روانی فرد در حال ترک اعتیاد. 267
4-3 ایده‌های کلی حاکم بر فرایند طراحی:. 268
4-4 جمع بندی نهایی ایده طراحی و برآیند آن.. 269
4-5 بررسی نحوه کارکرد مجموعه:. 275
فصل پنجم: معرفی پروژه. 277
5-1 برنامه فیزیکی.. 277
5-2 توجیه طرح.. 278
اسکیس های اقلیمی.. 281
منابع و ماخذ:. 288معماری آب


مرکز باز‌پروری معتادان


رساله


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله معماری - مطالعات معماری - دانلود رساله و مطالعات ...

دانلود مطالعات طراحی باغ کتاب رساله باغ کتاب مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی ساختمان باغ کتاب و کتابخانه را در این بخش از مرجع دانلود معماری برای همراهان عزیز آماده کرده ایم.

رساله و نقشه های مرکز بازپروری معتادان

قیمت فایل فقط 150,000 تومان. در این فایل رساله معماری مرکز بازپروری معتادان همراه با نقشه های کامل معماری با کیفیت عالی،روند شکل گیری طرح،رندرهای 3d max ودر زیر فهرستی از مطالب را مشاهده میکنید.

پایان نامه معماری - صفحه 3 از 5 - مهندسی دانلود

راهنمای دانلود از سایت ; راهنمای مشتریان سایت. درباره ما; پشتیبانی مشتریان; تماس با ما; قوانین و مقررات; تماس با ما; اکانت کاربری ; خانه; عمران. آیین نامه ها و نشریات. نمایش به صورت جدولی. 1-100; ۱۰۰-۲۰۰; 200-300; 300-400; 400-500; نرم ...

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | دانلود رساله ...

دانلود رساله پایان نامه معماری باغ موزه آب 181 صفحه با فرمت word. 1-1) بیان مساله تحقیق: در همه ادوار تاریخ، معماران ما آب را در طرح های خود به کار می گرفته اند.

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | پایان نامه ...

رساله پایان نامه معماری نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان . پر فروش ترین ها. پاورپوینت مواد سازنده قهوه روغن زیتون شامپو صابون 6 قالب حرفه ای و زیبای پاورپوینت منودار برای ارائه دفاع پایان نامه پاورپوینت کاربرد ف�

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | دانلود رساله ...

دانلود رساله پایان نامه معماری باغ موزه آب 181 صفحه با فرمت word. 1-1) بیان مساله تحقیق: در همه ادوار تاریخ، معماران ما آب را در طرح های خود به کار می گرفته اند.

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های دانشجویی | دانلود رساله ...

دانلود رساله پایان نامه معماری باغ موزه آب 181 صفحه با فرمت word. 1-1) بیان مساله تحقیق: در همه ادوار تاریخ، معماران ما آب را در طرح های خود به کار می گرفته اند.

فیلم: رساله نقش معماری آب در مرکز باز پروری معتادان ...

http://ampf.ir/ap/31575     تلگرام: @ampf_ir     معماری آب، مرکز باز پروری معتادان، رساله ...

رساله و نقشه های مرکز بازپروری معتادان

قیمت فایل فقط 150,000 تومان. در این فایل رساله معماری مرکز بازپروری معتادان همراه با نقشه های کامل معماری با کیفیت عالی،روند شکل گیری طرح،رندرهای 3d max ودر زیر فهرستی از مطالب را مشاهده میکنید.

فیلم: رساله نقش معماری آب در مرکز باز پروری معتادان ...

http://ampf.ir/ap/31575     تلگرام: @ampf_ir     معماری آب، مرکز باز پروری معتادان، رساله ...

مرجع دانلود معماری

مطالعات معماری،دانلود پاورپوینت و رساله معماری. پروژه مرمت و احیای خانه موتمن الاطبا تهران به همراه پلان ها

رساله و نقشه های مرکز بازپروری معتادان

قیمت فایل فقط 150,000 تومان. در این فایل رساله معماری مرکز بازپروری معتادان همراه با نقشه های کامل معماری با کیفیت عالی،روند شکل گیری طرح،رندرهای 3d max ودر زیر فهرستی از مطالب را مشاهده میکنید.

دانلود پایان نامه رساله بازپروری - مرکز اسکان معتادان با ...

پایان نامه رساله مرکز اسکان معتادان Addiction treatment center. jafar sydi 13/08/2014. 0 9,712

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد هنر رئالیستی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد هنر رئالیستی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد هنر رئالیستی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان دسته: معماری بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 17304 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان بسیار کامل و جامع برای دانشجویان مهندسی معماری قیمت فایل فقط 30,000 ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد هنر رئالیستی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد هنر رئالیستی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد هنر رئالیستی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری گرایش : معماری عنوان : طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ...

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی

پروژه مواد راديو اكتيو، استخراج و آماده سازي جهت استفاده در راكتورها و توليد برق

تحقيق طلاق از لحاظ حقوقي

پاورپوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

تحقیق ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

دانلود طرح توجیهی توليد آنتيموان

تحقیق توحيد در قرآن

تحقیق بحث حسابداری در گاوداری