دانلود رایگان


کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه
چیلر (به انگلیسی: Chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می زداید. این مایع می تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه هااستفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی ها شامل، کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب پذیری های محیطی است.
انواع چیلرها
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می شوند. شکل دیگر تقسیم بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک وتبخیری تقسیم بندی می شوند.
چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می شوند.
چیلر تراکمی
در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یالوله موئین وارد خنک کننده (اواپراتور) می شود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود.
با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به اب و اختلاف حجم بین بخار و اب ایجاد می گردد
انواع چیلر تراکمی
کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی
کنترل فشار بالا و پایین
این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.
در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می باشد.
در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولاً فشار پایین را روی ۳۰ psi و فشار بالا را روی psi ۲۲۰ و با کندانسور هوایی فشار پایین را روی ۴۰ و فشار بالا را روی ۲۵۰ psi می توان تنظیم کرد.
اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می شود.
کنترل فشار روغن
این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می باشد که یکی از آنها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰ psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰ psi است یک هیتر درداخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می شود.
ساختمان چیلر تراکمی
 1. الکتروموتور: میل لنگکمپرسور را به حرکت در می آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت وبرگشت پیستون در داخل سیلندر می گردد در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می شود.
 2. کوپلینگ: جفت کننده محور الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است.
 3. کمپرسور: گاز خروجیاز اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور می کند.
 4. لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می کند.
 5. کندانسور: کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می شود. به علت تماس با لوله های مسی حاوی آب خنک، خنک شده به مایع تبدیل می شود و از پایین از طریق لوله خارج می شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده واز طریق لوله خارج می شود. آب خروجی از کندانسور به برج خنک کنهدایت می شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.
 6. لوله خروج مایع مبرد از کندانسور
 7. شیر سرویس کندانسور: برای بستن لولهخروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
 8. شیر تغذیه ماده مبرد: برای شارژ سیستم استفاده می شود.
 9. فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می گردد که برای جلوگیری آن از وسیله ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت موجود در سیستم استفاده می شود.
 10. شیر برقی: که در صورت وصل بودن جریان الکتریکیمسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می گیرد.
 11. شیشه رویت یا سایت گلاس: میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می نماید.
 12. اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می شود ودر داخل لوله های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج می شود. تبخیر در اواپراتورباعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کویلها جریان می یابد و در برگشت از هواسازیا فن کویلها از محل وارد اوپراتور چیلر می شود.
 13. شیر انبساط ترموستاتیک: که از دمای گاز خروجی از اواپراتور تأثیر گرفته مقدار مادهمبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می نماید.
 14. لوله مکش: که گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور می گردد.
 15. تابلو وسایل اندازه گیری و کنترل فشار: که مانومترهای فشار زیاد و فشارکم کنترل فشار کم و زیاد و منترل فشار روغن روی آن نصب شده اند.[۱]
اصول کار چیلر تراکمی
اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل می باشد که سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر کننده که در داخل اتاق یا محلی که می خواهیم سرد کنیم می شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می آید و دارای شرایط زیر باشد:
چیلر جذبی
در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم(لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می آیدو سپس در خنک کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.
انواع چیلر جذبی[ویرایش]
۱- گروه تک اثره (Single effect)
که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر۱۰۰ درجه سانتیگراد) تقسیم می شوند که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.
۲- گروه دو اثره (Double effect)
که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره است.
انواع چیلر
چیلر : به دستگاه تولید برودت بر اساس عکس چرخه رانکین، چیلر گفته می شود. در این دستگاه مبرد چهار مرحله افزایش فشار (compress)، حرارت دهی و میعان (condense)، کاهش فشار (expansion) و حرارت گیری و تبخیر (evaporation) را در یک چرخه طی می نماید. به این صورت که مبرد مایع در فشار پایین حرارت را از محیط سرد در اواپراتور گرفته و بخار می شود، بخار تولید شده توسط مرحله افزایش فشار به فشار و دمای بالاتر می رسد، حرارت در این مرحله از بخار داغ گرفته شده و مبرد پس از طی نمودن مرحله اختناق به صورت مایع برای بازگشت به اواپراتور آماده می شود.
1- مرحله افزایش فشار (کمپرس):
این مرحله به دو صورت رخ می دهد که بر اساس آن چیلرها نیز به دو دسته کلی تراکمی یا جذبی طبقه بندی می شوند.
چیلرهای تراکمی:
در این نوع چیلرها وظیفه افزایش فشار مبرد بر عهده کمپرسور می باشد. کمپرسور مبرد بخار شده در مرحله حرارت گیری (اواپراتور) را متراکم کرده و وارد مرحله حرارت دهی (کندانسور) می نماید.
این چیلرها که منبع تغذیه آنها برق است، دارای بازده (COP) بالایی بوده و معمولا 4 تا 7 برابر انرژی الکتریکی وارد شده به دستگاه را از منبع سرد (اواپراتور) و به منبع گرم (کندانسور) تحویل می دهند. این چیلرها بر اساس نوع کمپرسور به انواع رفت و برگشتی، اسکرو، اسکرال و سانتریفیوژ تقسیم بندی می شوند که تفاوت آنها در یک مقاله مجزا قابل بحث است.

چیلرهای جذبی:
تفاوت این چیلرها با چیلرهای تراکمی در مرحله افزایش فشار می باشد. در این چیلرها مبرد پس از اواپراتور، در قسمتی به نام ابزربر (absorber)، جذب یک ماده دیگر در فاز مایع به عنوان جاذب می شوند و حرارت تولید می نماید. (البته این حرارت توسط یک سیکل دیگر از سیستم دفع شده و تاثیر بسزایی در کارکرد سیکل کلی ندارد.) در این حالت مایع به فشار بالاتر پمپ می شود و با گرفتن حرارت در فشار بالاتر از جاذب خود رها شده به کندانسور وارد می شود. چرخه جاذب نیز توسط یک شیر اختناق کامل شده جاذب رقیق شده برای جذب مجدد مبرد به ابزربر برگشت داده می شود. این چیلرها به دلیل افزایش فشار به وسیله پمپ برق زیادی مصرف نمی کنند (در مقابل کمپرسور در چیلرهای تراکمی) و مصرف انرژی اصلی آنها حرارتی است که باید به جاذب در ژنراتور (generator) داده شود تا مبرد را وارد کندانسور نماید. حرارت مورد نیاز این چیلرها به صورت های مختلف تامین می شود و بر اساس آن، این چیلرها به انواع شعله مستقیم، بخار آب یا آب گرم تقسیم بندی می شوند. که توضیح تفاوت های آنها از حوصله این رساله خارج است.
از مشخصه های این سیستم ها بازده پایین 0.8 تا 1.2 است و معمولا برای مصارفی به کار می روند که برق مورد نیاز چیلر تراکمی مشابه قابل تهیه نباشد. (ظرفیت های بالا) هزینه اولیه بالا و نیاز به تعمیرات و نگهداری از مشخصه های منفی این سیستم است. همچنین به دلیل تولید حرارت در بخش ابزربر این چیلرها نیاز به ظرفیت بالاتری در حرارت دهی که در بخش آینده توضیح داده می شود هستند.

تذکر: می بایست توجه داشت انواع چیلرهای تراکمی گازسوز نیز امروزه در بازار تاسیسات موجود می باشند. این چیلرها را نباید با چیلرهای جذبی اشتباه گرفت. این چیلرها تراکمی بوده و کمپرسور آنها با موتورهای احتراق داخلی یا توربین کار می کنند.
2- مرحله حرارت دهی به محیط (کندانسور):
در این مرحله مبرد که در فشار بالا و به صورت گاز داغ می باشد توسط یک مبدل انتقال حرارتی گرمای خود را به محیط اطراف می دهد. چیلرها بر اساس این نوع مبدل حرارتی به دو نوع آب خنک و هواخنک طبقه بندی می شوند.
چیلر آب خنک:
در چیلرهای آب خنک در مرحله کندانس حرارت مبرد به یک واسط انتقال حرارت (آب) داده می شود. آب نیز در برج خنک کن حرارت گرفته را به وسیله تبخیر و انتقال جرم به محیط بیرون می دهد.
چیلر هوا خنک:
در چیلرهای هواخنک حرارت مرحله کندانس به صورت مستقیم به هوا داده میشود. از آنجایی که ارزش حرارتی آب بسیار بالاتر از هوا است، چیلرهای هواخنک نیاز به کندانسور بزرگتری دارند که این عامل گرانی این چیلرها را به همراد دارد. همچنین استفاده تمام وقت آنها از فن و بازده پایین تر مرحله کندانس موجب افزایش مصرف این دستگاه ها می باشد. (بازده پایین تر) از این رو این دستگاه ها تنها در مواردی که مشکل کمبود منابع آبی یا بی کیفیت بودن منابع آب وجود دار د و همچنین مناطق بسیار شرجی که تبخیر آب پایین است پیشنهاد می گردند.
3- مرحله کاهش فشار (اختناق):
در این مرحله مبرد میعان یافته در کندانسور از یک شیر انبساط قابل تنظیم عبود نموده برای تبخیر در فشار پایین تر در اواپراتور آماده میشود. شیر انبساط دستگاه ها یک طرفه یا دو طرفه می باشد از این رو سیستم های تبرید به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند.
چیلرهای سرد:
این دستگاه ها دارای شیر انبساط یک طرفه بوده و به این صورت می توانند فقط چرخه رانکین را در یک مسیر انجام دهند مورد استفاده آنها نیز تنها در فصل گرم و برای تولید برودت است.
چیلرهای سرد و گرم (مجهز به هیت پمپ):
این دستگاه ها دارای شیر انبساط دو طرفه بوده و با دارا بودن شیر های سه راه موتوری می توانند جهت سیکل را معکوس کرده به عبارتی جای اواپراتور و کندانسور را تغییر دهند به این صورت در فصل سرد نیز کندانسور دستگاه حرارت خود را به محیط داخل تحویل می دهد و اواپراتور دستگاه حرارت را از بیرون دریافت می نماید.
4- مرحله حرارت گیری (اوپراتور):
چیلرها بنا بر اینکه در اواپراتور آب را خنک می کنند یا هوا را به دو دسته تقسیم می شوند.
چیلر و فن کویل:
در این مرحله ممکن است مبرد گرما را از آب گرفته آن را خنک کند و این آب خنک شده در فن کویل ها موجب کاهش حرارت داخلی ساختمان شده و شرایط آسایش را ایجاد کند
پکیج سقفی:
البته مبرد می تواند حرارت را مستقیم از هوا گرفته و هوای تهویه شده وارد محیط شود که این حالت در پکیج های سقفی ملاحظه میشود.
چیلر جذبی چگونه کار میکند؟
تاریخچه
به جرات می توان گفت که سرمایش جذبی اولین بار با ماده جاذب جامد شناخته شد. مایکل فاراده در سال 1824 میلادی در حین انجام یک سلسله آزمایشات برای تبدیل و شناخت گازهای پایدار با پدیده سرمایش جذبی روبرو شد. او می دانست که پودر کلرید نقره درجذب آب و آمونیاک بسیار موثر عمل می کند. بنابراین برای تعیین پایداری آمونیاک، در یک لوله خمیده کلرید نقره را در مجاورت گاز خشک آمونیاک قرار داد و سر دیگر آن را با آب، سرد کرد. گرما آمونیاک را از مخلوط جدا کرد و آمونیاک جدا شده، در اثر سرمای آب در سر دیگر لوله به صورت مایع جمع آوری شد. فاراده به گرما دادن سر دیگر لوله ادامه داد تا مقدار کافی آمونیاک مایع بدست آورد.
چیلرها


Single Effect Chiller


برج خنک کن


تهویه مطبوع


چیلر جذبی دو اثره یا دو مرحله ای


چیلر جذبی تک اثره


چیلر


چیلر جذبی


Double Effect Chiller


کندانسور


Direct Fire


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب - لیست تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع کننده ها ...

برو به صفحه برو انجمن پوششهای صنعتی ایران کتاب " آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی صنعتی" در مورد اصول، استانداردها، روشهای اجرایی، کنترل کیفیت و بازرسی سندبلاست، شات بلاست، واترجت و سایر روشهای آماده سازی سطوح بوده که ...

کتاب - لیست تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع کننده ها ...

برو به صفحه برو انجمن پوششهای صنعتی ایران کتاب " آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی صنعتی" در مورد اصول، استانداردها، روشهای اجرایی، کنترل کیفیت و بازرسی سندبلاست، شات بلاست، واترجت و سایر روشهای آماده سازی سطوح بوده که ...

چیلر جذبی - شرکت طرح و ساخت دامون

طراحی و ساخت چیلر. شرکت دامون طراحی و ساخت انواع چیلر تراکمی صنعتی را به صورت تخصصی انجام می‌دهد. هزینه ساخت چیلر متناسب با ظرفیت سرمایشی آن تعیین می‌گردد.

چیلر :: شهرک تاسیسات

در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از اهداف اصلی است به همین دلیل نقش تاسیسات مکانیکی به عنوان جزی از ساختمان ها که افراد به صورت روزمره با آن در تعامل هستند . غیر قابل انکار است تاسیسات مکانیکی در مجموع به دو دسته کلی ...

اخبار چیلر - آخرین و جدیدترین خبر های چیلر

برج خنک کننده، از نیروگاه های هسته ای تا ساختمان های مسکونی ایسنا - اقتصادی - 3 ساعت پیش - سه شنبه 17 تیر 1399، ساعت 15:30 - - 53818736 کاربرد برج خنک کننده همانطور که از اسمش پیدا است خنک کردن آب در سیستم های تهویه و چیلر در صنایع و ...

ویکی‌شیعه:شیوه ارجاع به منابع - ويکی شيعه

در ویرایش و به‌روزرسانی این صفحه جسور باشید، ولی لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ بحث برای مطرح‌کردن آن تغییرات و نظرخواهی در مورد آن‌ها استفاده کنید.

بیان جهات در آناتومی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صفحه چپ‌راستی(ساژیتال) دید چپ‌راستی یا صفحهٔ چپ‌راستی یا برش یا صفحهٔ ساژیتال (به انگلیسی: Sagittal view) در پزشکی صفحه ایست عمودی که بدن را به قسمت‌های چپ و راست تقسیم می‌کند.اندامهای نزدیکتر به صفحه ساژیتال را می‌توان ...

کتاب-آموزش تهویه مطبوع و تاسیسات

این کتاب درمورد آموزش تهویه مطبوع و تاسیسات در قالب pdf می باشد و در 210 صفحه ارائه شده است قیمت فایل فقط 5,000 تومان هویه مطبوع یا هوارسانی دلپذیر یا هوایش دلپذیر شاخه‌ای از مهندسی مکانیک است.

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه 5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

انواع کندانسور و برج خنک کن (آبی، هوایی و تبخیری)| شرکت ...

انواع کندانسور و برج خنک کن (آبی، هوایی و تبخیری) و طرز کار آن هابه صورت کامل طی چند مرحله در این مطلب توضیح داده شده است.

چیلر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز باشد. مکش - رانش - مایع. برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می‌کنیم.

انواع کندانسور و برج خنک کن (آبی، هوایی و تبخیری)| شرکت ...

انواع کندانسور و برج خنک کن (آبی، هوایی و تبخیری) و طرز کار آن هابه صورت کامل طی چند مرحله در این مطلب توضیح داده شده است.

چیلر :: شهرک تاسیسات

در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از اهداف اصلی است به همین دلیل نقش تاسیسات مکانیکی به عنوان جزی از ساختمان ها که افراد به صورت روزمره با آن در تعامل هستند . غیر قابل انکار است تاسیسات مکانیکی در مجموع به دو دسته کلی ...

صفحه اصلی - بلاگ - اجاره کولر گازی ۰۹۱۲۲۲۱۱۰۹۳

دماسازان در ضمینه اجاره کولر های گازی بانکی ایستاده در خدمت شما عزیزان می باشد کولر های گازی ایستاده بانکی با فرایند دریافت هوای محیط از پایین پنل و تبدیل آن به سرما باعث...

کتاب - لیست تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع کننده ها ...

برو به صفحه برو انجمن پوششهای صنعتی ایران کتاب " آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی صنعتی" در مورد اصول، استانداردها، روشهای اجرایی، کنترل کیفیت و بازرسی سندبلاست، شات بلاست، واترجت و سایر روشهای آماده سازی سطوح بوده که ...

کتاب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسنده، مجبور به نوشتن دوبارهٔ آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹، با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی ...

بازرگانی جنرال کول - GeneralCool trade

بازرگانی جنرال کول 25 سال سابقه در زمینه محاسبات، طراحی و نصب انواع سیستمهای برودتی دارد. صنف تبرید صنفی تخصصی بوده که در آن مشتری در قبال خرید محصول یا کالای خود نیازمند پشتیبانی فنی است.

دانلود کتاب و کتاب صوتی با کتاب سبز

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز. کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی ...

قانون ابن سینا - دانلود پکیج کتب اصلی طب بوعلی سینا ...

بخشی از کتاب در سال 405 قمری نوشته شده و قسمت‌هایی از آن در دربار شمس‌الدوله دیلمی به نگارش درمی‌آمد. بخشی از آن را در شهرری و بقیه را در همدان تا سال 414 قمری به پایان رساند.

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و برنامه ...

قابلیت ها و ابزار های متنوع و جامع این نرم افزار طراحی پروژه های مختلف را در یک محیط کاربرپسند و کاملاً شهودی میسر نموده و باعث شده است تا استفاده از آن به عنوان یک دستیار نرم افزاری قدرتمند در انواع پروژه های ساخت و ساز ...

دانلود کتاب جامع چیلر - جزوه

چکیده کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد. فهرست عنوان صفحه مقدمه فصل اول: تبریدو سیکل تراکمی بخار ١-تبرید ١ تاریخچه تبرید ١- کاربردهای تبرید ١- مبردها ١- خواص مبردها ١- ملاحظات اقتصادی ١ ...

چیلر :: شهرک تاسیسات

در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از اهداف اصلی است به همین دلیل نقش تاسیسات مکانیکی به عنوان جزی از ساختمان ها که افراد به صورت روزمره با آن در تعامل هستند . غیر قابل انکار است تاسیسات مکانیکی در مجموع به دو دسته کلی ...

چیلر جذبی - شرکت طرح و ساخت دامون

طراحی و ساخت چیلر. شرکت دامون طراحی و ساخت انواع چیلر تراکمی صنعتی را به صورت تخصصی انجام می‌دهد. هزینه ساخت چیلر متناسب با ظرفیت سرمایشی آن تعیین می‌گردد.

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه چیلر (به انگلیسی : Chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید.

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه چیلر (به انگلیسی : Chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید.

کتاب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسنده، مجبور به نوشتن دوبارهٔ آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹، با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی ...

مهندسی مکانیک - کتاب آموزش اتوکد: ترسیم نقشه های مکانیکی ...

کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی نیروگاههای انرژی تجدید پذیر کتاب آموزش نرم افزار EndNote

دانلود پایان نامه بررسی سطح مربیگری

پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر (به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز)

کتاب شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

پروژه کارآفرینی تولید خمیر فلاف

تحقیق تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی

مقاله مقاوم سازي ساختمانها بوسيله ميراگرهاي اصطكاكي

پاورپوینت بررسی نگرش سیستمی( کتاب تجزیه و تحلیل دکتر شمس السادات)

دانلود پاورپوینت فوتوریسم

چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در علی دانش آموز کلاس اول بهبود بخشم ؟

طرح کارافرینی بسته بندي داروهاي گياهي