دانلود رایگان


تحقيق روش تدريس ايفاي نقش - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق روش تدريس ايفاي نقش
مقدمه ۴
هدف اساسی ۵
مفهوم نقش ۶
« مرحلة نخست: آمار کردن یا گرم کردن گروه ۷
مرحلة‌ دوم: انتخاب شرکت کنندگان بازی نقش ۹
مرحلة سوم: صحنه سازی( صحنه آرایی) ۹
مرحلة چهارم: آماده کردن تماشاگران ۱۰
مرحلة‌پنجم: اجرای بازی ۱۱
مرحلة ششم: بحث و ارزشیابی ۱۱
مرحلة هفتم: اجرای دوبارة بازی نقش ۱۲
مرحلة هشتم:‌ بحث و ارزشیابی ۱۲
« محاسن و محدودیتهای روش ایفای نقش ۱۴
الف) محاسن ۱۴
ب) محدودیتها ۱۵
منابع و مآخذ ۱۶
منابع و مآخذ:

- احدیان. محمد و آقازادة‌ محترم ( ۱۳۷۸) راهنمای روش های نوین تدریس برای آموزش و کار آموزان . تهران: آییژ
- جویس، بورس (۱۳۸۲) الگوهای تدریس ۲۰۰۰ ( ترجمة محمد رضا بهرنگی) تهران: نشر کمال تربیت
- رؤوف، علی(۸۲-۱۳۸۱) روش ایفای نقش، ماهنامة رشد تکنولوژی آموزشی
- شعبانی ، حست(۱۳۸۲) مهارتهای آموزشی و پرورشی( روش ها و فنون تدریس) تهران: سمت
- Sutcliffe, M ark. using role – play to teach undergraduate business students.


مقدمه

« می شنوم فراموش می کنم، می بینم به خاطر می آورم. انجام می دهم درک می کنی»

به نقل از :Mark Sutcliffe

« یکی از روشهای خلافی که در فعالیتهای یا دادن برای یاد گرفتن به کار می رود، روش ایفای نقش یا وانمود سازی است. این روش علاوه بر این که یادگیری کودکان و نوجوانان را عمیق و پر بار می کند. بسیار دکش و ذوق آفرین نیز هست. روش وانمود سازی از زندگی واقعی انسان ها، به ویژه زندگی شعف انگییز کودکان و نوجوانان گرفته شده است. همه دوست دارند در قالب شخصیت های دیگر در آیند و به بازی نقش بپردازند. انسان ها در زندگی روز مره خود همواره از شخصیت هایی که دوست دارند یا از آنها خوششان می آید تقلید می کنند و می کوشند دفتار و منش آنها را به خود نسبت دهند، یا آرزو می کنند کاش می توانستند همچون آنان باشند. گاه آنان از روی تفریح یا طنز رفتار و کردار کسانی را تقلید می کنند که سبب خنده و شادمانی اطرافیان می شود. کودکان و نوجوانان بیشتر از بزرگسالان این گونه تقلید های صوری را دوست دارند آنان وقتی از کسی یا از رفتار و گفتار کسی به واقع خوششان بیاید خود را در هیأت و سطوت او فرو می برند و خویش را همانند او می پندارند،‌و نیز وقتی از کسی بدشان بیاید، یا از رفتار و گفتارش دلزده شوند فوری در نقش او ظاهر می شوند و ادا و اطواری در می آورند که سبب تحریک دیگران نیز می شود. گاه این « دیگر شدن» به قدری طبیعی و جدی ظاهر می شود که آنان حیرت بزرگسالان را بر می انگیزند. ماند گارترین یادگیری ها با شیوة ایفای نقش صورت می پذیرند.چون ایفای نقش تنها شیوه ای است که یاد گیرندگان از خود مایه می گذارند. خود را در معرض مطالب یادگیری قرار می دهند. و همان طور که می خواهند و می توانند مطالب را دروی می کنند و برونی ابزار می دارند.» علی رؤوف ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی. ۱۳۸۲ ص۱۶٫
هدف اساسی

« ایفای نقش به مثابه یک روش تدریس ریشه در دو بعد شخصی و اجتماعی فرد که مورد تأکید آموزش وم پرورش است دارد. در قالب روش تدریس حاضر تلاش می شود به یاد گیرندگان یاری گردد تا معنا و مفهوم خویش را در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می کنند، بیابند و نکات مبهم تصورات خود را در بارة وجود خویش با یاری گرفتن در گروههای اجتماعی روشن سازند. روش حاضر ایجاد می کند که در آن یادگیرندگان در تحلیل موقیعتهای اجتماعی به صورت همیار و مشترک فعالیت می کنند، به ویژه یادگیرندگان راه حل مسائل بین شخصی را در این روش می یابند و شیوة آزا د منشانه برای پرداختن به انواعی از موقعیتهای اجتماعی را به وجود می آورند.» محمد احدیان، راهنمای روش های نوین تدریس: ۱۳۷۸ص،۲۵۶ . « این نوع یادگیری ها سبب می شود تا یادگیرندگان خود را همراه و همگام با موضوعات درسی، و در متن زندگی فردی و اجتماعی خویش ببینند و آن چه را در تفکر و پندار دارند به طرقی غییت ببخشند و با سازگاری هایی که از عهده شان بر می آید توانمندی های خویش را درک کنند، در تقویت آنها بکوشند یا تصمیم بگیرند تلاش های بیشتر و بیشتری را به ثمر برسانند.» علی رؤوف، ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی ، ۱۳۸۲ص،۱۶٫
مفهوم نقش

هر شخصی یک رسم خاصی در ارتباط با افراد،‌موقعیت ها ، و موارد دارد. فردی ممکن است اکثر مردم را متقلب و غیر قابل اعتماد بداند کسی دیگر ممکن است احساس کند که همة مردم جالبند و با آغوش باز به استقبال ملاقات با افراد جدید برور . افراد به همینسان به ارزشیابی و رفتار دیگران نسبت به خود، ملاحظه خود به عنوان فردی قوی و زیرک یا شالید ترسو و کودن عمل می کنند. اینگونه احساسات در بارة مردم، موقعیت ها و دربارة خود، بر رفتار افراد تأثیر می گذارد و نحوة تصمیم گیری آنان در موقعیت های گوناگون را تعیین می کند. بعضی از افراد با رفتاری پرخاشگر و خصومت آمیز برخورد می کنند و حالتی از قلدری نشان می دهند. برخی دیگر خود را کنار می کشند. در گوشة عزلت به سر می برند و حالتی از آدمی خجالتی و رنجور را نشان می دهند. بخش هایی را که افراد ایفا می کنند نقش می نامند. یک نقش طراحی از تداوم احساسات، کلمات اقدامات و ….. رفتار خاص و عادت یافته در ارتباط با دیگران است. ممکن است افراد از نقشی که پذیرفته اند خوشحال نباشند. و ممکن است سوء تفاهم آنان نسبت به نگرش ها و احساسات دیگران به دلیل نشناختن نقش خود و نداشتن دلیل ایفای آن باشد. دو نفر می توانند با احساسات همسان به روش های بسیار مختلفی رفتار کنند. آنان می توانند هدفهای مشابعی را مطلوب بدانند ولی به دلیل کج فهمی یکی از رفتار دیگری نتوانند به هدف خود برسند. بنابراین برای درک روشن فرد از خود و دیگران آگاهی او از نقش ها و نحوة ایفای آن بسیار مهم است.» محمد رضا بهرنگی، الگوهای تدریس ۲۰۰۰ سال ۱۳۸۲ ص،۹۴٫

« افرادی که در روش ایفای نقش شرکت دارند. عبارتند از :تحقيق


روش


تدريس


ايفاي


نقش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان نسبت به استفاده از ...

روشهاي نوين تدريس. تكنولوژي آموزشي و روشهاي جديد تدريس. استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش وپرورش. پيشينة تحقيق. فصل سوم : روش اجراي تحقيق. جامعه آماري. حجم نمونه. ابزار اندازه گيري

تحقیق روش هاي تدريس – rogamarketing

تحقیق روش هاي تدريس. رفتن به سایت اصلی . بخشی از متن تحقیق:ما ضمن معرفي دو تا الگو كه اشاره كرديم هر كدام ويژگي خاص خودشان را ندارند و هركدام معايب و محاسن خاص خود را دارند. الگوي پيش سازمان يافته معلم مدار است . و شاگردان چ

مقاله روش تدریس ایفای نقش

مقاله روش تدریس ایفای نقش مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله روش تدریس ایفای نقش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل ...

روش تحقیق - medilamsrc.persiangig.com

هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس برای فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بيشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد. (مثال) اولين مرحله از تقسي�

تحقیق روش هاي تدريس – rogamarketing

تحقیق روش هاي تدريس. رفتن به سایت اصلی . بخشی از متن تحقیق:ما ضمن معرفي دو تا الگو كه اشاره كرديم هر كدام ويژگي خاص خودشان را ندارند و هركدام معايب و محاسن خاص خود را دارند. الگوي پيش سازمان يافته معلم مدار است . و شاگردان چ

مقاله روش تدریس ایفای نقش

مقاله روش تدریس ایفای نقش مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله روش تدریس ایفای نقش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل ...

روش تدريس ايفاي نقش | دانلود تحقیق | بازارچه تحقیقاتی

مقدمه هدف اساس مضموم نقش افرادي كه در روش ايفاي نقش شركت دارند مراحل اجراي روش تدريس ايفاي ...

مقاله روش تدریس ایفای نقش

مقاله روش تدریس ایفای نقش مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله روش تدریس ایفای نقش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل ...

روش تحقیق - medilamsrc.persiangig.com

هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس برای فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بيشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد. (مثال) اولين مرحله از تقسي�

روش ايفاى نقش - Aftabir.com

روش ايفاى نقش براى تحقق هدف‌هاى پيچيدهٔ آموزشى مناسب نيست؛ زيرا پرداختن به مسائل مشکل، به تدارکات زياد و تخصص هنرى نياز دارد؛ بنابراين، از اين روش مى‌توان براى رسيدن به هدف‌هاى آسان و کلى استفاده کرد. ۲. اين روش به ...

تحقیق روش هاي تدريس – rogamarketing

تحقیق روش هاي تدريس. رفتن به سایت اصلی . بخشی از متن تحقیق:ما ضمن معرفي دو تا الگو كه اشاره كرديم هر كدام ويژگي خاص خودشان را ندارند و هركدام معايب و محاسن خاص خود را دارند. الگوي پيش سازمان يافته معلم مدار است . و شاگردان چ

چگونگي جايگزيني روش‌هاي نوين آموزشي به جاي روش‌هاي سنتي

مي توانند روش تدريس معلم را تحت تأثير قرار دهند. متأسفانه عدم امكانات در مناطق محروم به شدت روش تدريس معلمان را محدود كرده است . حتي در برخي از مدارس به دليل عدم كارايي و يا عدم اطلاع مديران ، دانش آموزان و دبيران از استفا

كارآموزي در شركت ميل لنگ سازان (مدلسازي، جوشكاري و …)

دانلود تحقیق در مورد آریوبرزن

گزارش كارآموزي مهندسي عمران - تصفيه خانه آب

طرح کارافرینی چاپ

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 93

بررسی تاثیر روشهای مختلف تامین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

گزارش کارآموزی کارگاه تولیدی صنعتی لیفت تراک

تحقیق كمك به دیگران

تحقیق هندبال

پاورپوینت سيستم مداري فن پژو 405