دانلود رایگان


پايان نامه بررسي اضطراب و مكانيسم های دفاعي پرستاران بيمارستان هاي دولتي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پايان نامه بررسي اضطراب و مكانيسم های دفاعي پرستاران بيمارستان هاي دولتياین پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب :فصل اولکلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهسؤال مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقفرضیه تحقیقمتغیرهای تحقیقتعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیمفصل دومپیشینه و ادبیات تحقیق۱-۲- تعریف : اختلال شخصیت ضد اجتماعی۲-۲- شیوع سابقه ی تاریخی و اختلال ارادهویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعیالف: بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شدهب: فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگرانج : فقر هیجانی۴-۲ علل رفتار ضد اجتماعی۱- زمینه ی خانوادگی و اجتماعی۲- نارسائیهای یادگیری۳- رابطه ی وراثت و شخصیت ضد اجتماعیبررسی دو قلوهابررسیهای فرزند خواندگیاضافه بودن کروموزوم yبدعملکردهای فیزیولوژیائی۷- ۲- اختلال سلوکی۸ – ۲- نمونه هایی از اختلال سلوکی۹- ۲- نوجوان آشفته۱۰- ۲- جویندگان احساس۱۱- ۲- اضطراب در افراد ضد اجتماعینظریه های شخصیتیشخص شناسینیروی تحرکی شخصیت از نظر ماریتأثیر عوامل برونیرشد شخصیت از نظر ماریتاثیر اجتماع در رشد شخصیتوسائل بررسی شخصیتنظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرامانسان، حیوان ناطقنقش اجتماع در تشکیل شخصیتتضادهای وجودفصل سومروش تحقیقجامعه ی مورد مطالعهحجم نمونهروش نمونه گیریابزار اندازه گیری در تحقیق حاضرپرسشنامه افسردگی بکروش تحقیقروش آماری مربوط به فرضیه هافصل پنجمبحث و نتیجه گیریپیشنهاداتمحدودیت هابحث و نتیجه گیریمنابع و ماخذ
مقدمه:نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کاملٲ ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار می دهد و بر خلاف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و... هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده می شوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلٲ در یک جامعه ی سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا اینکه به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز او گردد. آدمی احاطه شده از امور متضادی است که یکی از امور متضاد این است که از اختیار آدمی بیرون است زندگی و مرگ است و گاهی توجه به این دو مقوله و در حد معقولی به آن فکر نکردن باعث مسائلی در زندگی انسان می شود که به عنوان اخلاق ضد اجتماعی به حساب می آید افرادی که دارای رفتار ضد اجتماعی هستند از نظر اضطراب مورد بررسی واقع شده اند که افراد سیکو پات نسبت به افراد بهنجار اضطراب کمتری داشته باشند و این پیش فرض فقط در حد کمی، ممکن است صادق باشد که گر چه افراد دارای انحرافات اجتماعی کمتر از سایر افراد نگران و دلواپس به نظر می رسند ولی تمام نشانه های بدنی و عضلانی را که معمولٲ در اضطراب وجود دارد مانند میزان ضربان قلب و تنگی نفس و ... هسته ی اصلی اختلال شخصیت در انحرافات اجتماعی دوری گزیدن از مردم، تجربه های جدید و حتی تجربه های قبلی است که این اختلالات غالباً ترکیبی است از یک ابزار ترس احمقانه با یک میل شدید برای مورد پذیرش و محبت واقع شدن افراد مبتلا به این اختلال تمایل زیادی برای روابط اجتماعی یا فعالیت های جدید دارند ، اما ممکن است به دلیل ترس از عدم قبول و مورد پذیرش واقع شدن، بی میلی خاصی برای روابط اجتماعی نشان دهند و در مقابل به انحراف کشیده شوند. (منصور – 1382)


بیان مسئله:عناوین بسیاری در طول دوره های مختلف توسط محققان و صاحبنظران به افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داده شده، اما نشانه های این اختلال به طور برجسته ای یکسان باقی مانده است، سرچشمه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ایجاد انحرافات اجتماعی در دوران کودکی است یعنی زمانی که نشانه های آن به صورت اعمالی مانند فرار از مدرسه، دروغ گویی مداوم، دزدی و دعوا جلوه گر می شود این اعمال غالبٲ تا بزرگسالی ادامه یافته، رفتارهایی از قبیل تهاجم به افراد و اموال آنان، قصور در پرداخت قرض ها و تعهدات مالی، تبهکاری و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و قانون را در بر می گیرد.ویژگی های عمده ی افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از نداشتن احساس شرم یا پشیمانی، شکست در عبرت گرفتن از تجربیات گذشته و ... بدین ترتیب در رفتار این افراد دور باطلی ملاحظه شده و این باور القا می شود که افراد دارای انحرافات اجتماعی و یا اختلال ضد اجتماعی از نظر عاطفه و هیجان دچار نارسایی بوده و فاقد وجدان اخلاقی که رفتار آنان را کنترل نماید هستند، علاوه بر مشاهدات بالینی، بررسی های آزمایشگاهی نیز بیانگر این واقعیت است که اعمال تنبیه بدنی در مورد افراد ضد اجتماعی به خصوص در پسران بی تٲثیر نیست نه اینکه در بین دختران این موضوع اصلٲ ؟؟؟ نشده بلکه اثر اینگونه اعمال می تواند و ممکن است در پسران بیشتر از دختران دیده شود.
سؤال مسئله :1- بين افسردگي و انحرافات اجتماعي رابه ي معني داري وجود دارد؟2- افسردگي در بين دختران بيشتر از پسران است ؟3- انحرافات اجتماعي در بين دختران بيشتر از پسران است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :اینگونه اختلالات ضد اجتماعی و ایجاد انحرافات فقط در افرادی که بالاتر از 18 سال است رخ می نماید. بنابراین برای کسانی که در سنین پایین تر مرتکب جرم و جنایتی که جزء مسائل انحرافی در جامعه است، اتفاق می افتد می توان گفت که وجود الگوی در برابر آن ها وجود دارد که اعمال مجرمانه را ظاهر می کند. امید است با پژوهش های انجام شده و در نظر گرفتن احتیاجات و نیازهای نوجوانان و جوانان از این معضلات اجتماعی کاسته و با راهکارها و راهبردهای جدید بتوانیم نیروهای مثبت جوانان را به کار انداخته و در پیشرفت جامعه از آن ها استفاده معقولانه تری به عمل آید، چون ایجاد اینگونه اختلالات دامنه ی گسترده ای از رفتارهای بسیاری را در بر می گیرد، بنابراین باید در تربیت و کنترل رفتار نوجوانان و جوانان دقت کامل را انجام داده و باید این موضوع مد نظر والدین و مسئولان مدارس و محیط های آموزشی قرار گیرد.
اهداف تحقیق :هدف از تحقيق حاضر عبارتند از بررسي رابطه بين انحرافات اجتماعي و افسردگي در بين دانشجويان دختر و پسر و اينكه آيا انحرافات اجتماعي و فوانين ضد اخلاقي باعث افسردگيو كناره گيري از ديگران مي شود و آيا افسردگي و انحرافات اجتماعي در بين دختران و پسران داراي تفاوت است يا نه .
فرضیه تحقیق :1- بين افسردگي و انحرافات اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد . 2- بين افسردگي دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد . 3- بين انحرافات اجتماعي دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد .
متغیرهای تحقیق :اختلال شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعي متغیر وابسته افسردگي متغير مستقل دو گروه دختر و پسر و دانشجویان رشته مشاوره متغیر مستقل در دو گروه مستقل
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارتند از ویژگی های ضد اجتماعی مانند نداشتن احساس شرم یا پشیمانی، شکست در عبرت گرفتن از تجربیات گذشته، ضعف و نارسایی در عاطفه و هیجان، دوری از دیگران، اضطراب و استرس بالا و تنگی نفس و بالاخره عبارتند از نمره ای که آزمودنی ها از آزمون m.w.p.i از مقیاس pd یا اختلال ضد اجتماعی بدست آورده اند.جنسیت که در این تحقیق به دو گروه دختر و پسر طبقه بندی شده اند.رشته های تحصیلی که به دو گروه رشته های مشاوره و صنایع طبقه بندی شده اند.افسردگي : عبارتند از كناره گيري – عدم ارتباط با ديگران – احساس گناه – گوشه گيري – انزوا طلبي – عدم حضور در جمع و بالاخره خودكشي و عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون افسردگي بك بدست آورده است .پايان نامه بررسي اضطراب و مكانيسم های دفاعي پرستاران بيمارستان هاي دولتي


دانلود پایان نامه


پروپوزال


کارشناسی


ارشد


word


دانلود پروژه پایانی


رابطه اضطراب و مكانيسم های دفاعي


اضطراب پرستاران


مكانيسم های دفاعي پرستاران


بيمارستان هاي دولتي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

روش تحقيق بررسي موانع حضور زنان در تصميم گيريها و مشاركت هاي مديريتي. 20 برگ. روش تحقیق بررسی نقش فعلی بودجه در مدیریت شرکت ها و مقایسه آن با جایگاه اصلیش درنظام های مدیریتی علمی در شرکت ها. 27 برگ

SID.ir | بررسي فهرست پايان نامه ها

رشته زبان شناسي همگاني هم از اين قاعده كلي مستثنا نيست و كتاب ها، پايان نامه ها، و مقالات داخلي آن غالبا پراكنده و گمنام اند. شايد، به همين دليل، يكي از آشنايي ترين مشكلات دانشجويان اين رشته كه در نشست هاي زبان شناسان هم�

پایان نامه بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل ...

پایان,نامه بررسی,ارتباط,استرس,شغلی و,فرسودگی,شغلی در,پرسنل,پرستاری,بیمارستان,تامین,اجتماعی,,پایان نامه بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان ...

پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در ...

فایل های پر فروش دانشجویی و دانش آموزی پایان,نامه بررسی,عوامل,موثربر,ارزش برند و,تصویر,برند در,صنعت بیمارستان,

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(6)

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز تحقيقات فرهنگيان سازمان آموزش و پرورش استان قم ...

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -ليست ...

ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه(1370-1352) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران . رديف. نگارش. موضوع پايان نامه. تاريخ. 1. پرويندخت سليلي. استاد راهنما: دكتر غلامحسين جلالي. جنبه هاي بهداشتيدر برنامه بهداشت ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده

بررسي اثر 6 هفته تمرينات تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور تغيير رشد بتا (tgf-β ) ، ماتريكس متالوپروتئيناز-2 (mmp-2) و مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1 (timp-1) بافت ريه در رت هاي مسن و جوان

با سلام و احترام برنامه هاي آموزشي و پژوهشي اينجانب دكتر ...

13- مقايسه هوش هيجاني افراد معتاد و غير معتاد، پايان نامه دوره دكتري، دكتر ميترالسادات انوري پور، شماره 1074 . 14- بررسی شیوع افسردگی پس اززایمان وعوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستان امام علي(ع) شه�

اولويت هاي پژوهشي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ...

اعلام اولويت هاي پژوهشي سازمان براي دانشجويان و موسسات تحقيقاتي. فهرست اولويت هاي پژوهشي سازمان نظام پرستاری در سال 1387 به شرح زير اعلام مي‌شود تا در صورت تمايل به عنوان پايان نامه يا طرح‌هاي تحقيقاتي، از آن ها استفاده ...

بررسي ارتباط اثربخش مدير بر رضايت شغلي كاركنان و پرستاران ...

بررسي ارتباط اثربخش مدير بر رضايت شغلي كاركنان و پرستاران بيمارستان ها دكتر رمضان حسن زاده1، افسانه اعتصامـي2 كلمات كليدي اين مقاله::

پايان نامه بررسي رابطه اضطراب (حالت و صفت) و مكانيسم هاي ...

پايان نامه بررسي رابطه اضطراب حالت و صفت و مكانيسم هاي دفاعي در پرستاران بيمارستان هاي ...

پورتال سازمانی - vchresearch.ajums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری. پروژه سلامت روان. هماهنگ كننده: آقاي دكتر مهدي سياح برگرد (متخصص اعصاب و روان، مركز توسعه و مطالعات [EDC] دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز) و email: [email protected] . شماره تلفن تماس:

SID.ir | رابطه سبک هاي دلبستگي بزرگسالي با رضايت و استرس ...

هدف: نظر به اهميت سبك هاي دلبستگي در ويژگي هاي ارتباطي به ويژه صميمت، خرسندي و تعهد، در اين پژوهش رابطه سبك هاي دلبستگي بزرگسالي با رضايت و استرس شغلي در پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهراصفهان بررسي شده است.

تأثير اختلال رواني بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته ...

مقالات و پایان نامه ها; ناوبری نوشته → قبلی بعدی ← تأثير اختلال رواني بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان. ارسال شده در آوریل 30, 2016 توسط 92. تأثير اختل

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -ليست ...

موضوع پايان نامه. تاريخ . 325. معصومه ايماني پور. استاد راهنما: خانم دكتر پارسايكتا. استاد مشاور: خانم شريفي – آقاي مهران. مقايسه تاثير دو روش برقراري ارتباط بر ميزان اضطراب و رضايتمندي بيماران جراحي قلب باز داراي لوله ترا

پايان نامه بررسي رابطه اضطراب (حالت و صفت) و مكانيسم هاي ...

پايان نامه بررسي رابطه اضطراب حالت و صفت و مكانيسم هاي دفاعي در پرستاران بيمارستان هاي ...

روش تحقیق جامعه شناشی روانشناسی

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب امتحان دانشجويان بومی و غیربومی. بررسی رابطۀ تیپ شخصیتی a و سلامتی روانی. بررسي رابطه ي اضطراب (حالت و صفت) و مكانيسم های دفاعي در پرستاران

پورتال سازمانی - vchresearch.ajums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری. پروژه سلامت روان. هماهنگ كننده: آقاي دكتر مهدي سياح برگرد (متخصص اعصاب و روان، مركز توسعه و مطالعات [EDC] دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز) و email: [email protected] . شماره تلفن تماس:

پایان نامه «بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان»

پایان نامه «بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان» - برای رشته های آموزش زبان انگلیسی و روان شناسی و روان پرستاری و حسابداری و برق

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -ليست ...

ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه(1370-1352) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران . رديف. نگارش. موضوع پايان نامه. تاريخ. 1. پرويندخت سليلي. استاد راهنما: دكتر غلامحسين جلالي. جنبه هاي بهداشتيدر برنامه بهداشت ...

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -ليست ...

ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه(1370-1352) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران . رديف. نگارش. موضوع پايان نامه. تاريخ. 1. پرويندخت سليلي. استاد راهنما: دكتر غلامحسين جلالي. جنبه هاي بهداشتيدر برنامه بهداشت ...

دفاع پايان نامه - web.ssu.ac.ir

دفاع پايان نامه آقاي محمد كارگر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي تحت عنوان: بررسي ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي ايران: يك مرور نظام مند و متاآناليز درتاريخ 97/06/27ساعت14:00به استاد ...

اولويت هاي پژوهشي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ...

اعلام اولويت هاي پژوهشي سازمان براي دانشجويان و موسسات تحقيقاتي. فهرست اولويت هاي پژوهشي سازمان نظام پرستاری در سال 1387 به شرح زير اعلام مي‌شود تا در صورت تمايل به عنوان پايان نامه يا طرح‌هاي تحقيقاتي، از آن ها استفاده ...

دانلود تحقیق بررسی تحول باستان شناسي در ايران

گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق (موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل 1)

طرح توجیهی و کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا

پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای (به مساحت 400 هکتار)

دانلود تحقیق بررسی گويش ها و لهجه ها در فارس

پاورپوینت کتاب مباحث ويژه مديريت دولتي تالیف دكتر مهدي الواني و دكتر شمس السادات زاهدي دانشگاه پیام

مقاله بيمه

شیپ فایل مرز شهرستان میاندواب

تحقیق در مورد مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني

تحقیق ایمان به معاد و احساس مسئولیت