دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت بررسی حسابداري مديريت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت بررسی حسابداري مديريتاین فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه
امروزه ارتباطات اقتصادی مدام شکل تازه ای به خود میگیرد.شرکتها و موسسات یا افراد با یکدیگر در ارتباطند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر موثر است و هرروز این فعالیت پیچیده تر میشود.این عوامل باعث میشود که جایگاه حسابداری به عنوان فراهم کننده اطلاعات مالی به وسیله استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص شود. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات قرار می دهد.تعریف حسابداریبه منظور فراهم کردن اطلاعات متنوع درباره ی بهای تمام شده که غالبا مورد نیاز مدیریت است حسابداران معمولااین اطلاعات را یا بر مبنای نمودار سازمانی ویا برحسب گرایشهای اقلام بهای تمام شده طبقه بندی می کنند.حسابداری سیستمی است که درآن فرایندهایی مانند جمع آوری طبقه بندی ثبت خلاصه ردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی انجام میشود تا اشخاص درون سازمانی ویا برون سازمانی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.حسابداری بهای تمام شده اهمیت و کاربرد آناین نوع حسابداری که به مرور زمان و پس از انقلاب صنعتی روی داد درواقع نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود.در این نوع حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده ی واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می باشد.حسابداری بهای تمام شده اساسا یک سیستم اطلاعاتی و حلقه اتصال حسابذاری مدیریت و مالی است که مشخصه بارز آن تمرکزبر امر بهای تمام شده است.حسابداری بهای تمام شده سیستمی است که اطلاعات بوجود آمده تواما در سیستم حسابداری مدیریت و مالی مورد استفاده قرار میگیرد. حسابداری مالی و مدیریت حسابداری مالی بیشتر با صورتهای مالی برای استفاده کنندگان خارجی در ارتباط است.این حسابداری مقید به رعایت دقیق اصول پذیرفته شده حسابداری است.حسابداری مالی را حسابداری گزارش نیز می نامند.
اما حسابداری مدیریت شامل طراحی و استفاده از حسابداری در داخل سازمان است که نمیتوان آنرا مجموعه ای از قواعد ثابت به حساب آورد بلکه روشهای حسابداری مدیریت به منظور دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود تصمیم گیری توسط مدیران و کارکنان آن است.تكامل تدريجي حسابداري مديريت در مقايسه با حسابداري مالي، حسابداري مديريت، رشته علمي جديد محسوب مي شود. در نتيجه به موازات پيدايش راههاي جديد تهيه اطلاعات براي كمك به مديران، مفاهيم و ابزارهاي حسابداري مديريت نيز به تدريج تكامل مي يابد.
چند تغيير با اهميت در محيط واحدهاي سازماني كه خصوصاً با حسابداري مديريت ارتباط دارد ذيلاً به اختصار تشريح مي شود. واحدهاي توليدي در مقايسه با واحدهاي خدماتيايجاد صنايع جديدرقابت جهانيمديريت به موقع موجوديهاكيفيت محصولاتبهره وري بهبود مستمر عمليات

کاربرد حسابداری مدیریتحسابداري مديريت شامل طراحي و استفاده از حسابداري در داخل سازمان است و به منظور دستيابي به هدفهاي سازمان از طريق بهبود تصميم گيري توسط مديران و كاركنان است.
دو نيروي اصلي موثر به سازمانهاي امروزين عبارتند از تغييرات تكنولوژي و رقابتهاي جهاني.
سازمانهایی که در چنین محیط های پویا فعالیت می کنند برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ناگزیرند به سیستم حسابداری مدیریت خود اتکا کنند.هدف هاي سازماني:سودآوري- رشد- تنوع بازار- كيفيت محصولات- خودكفايي مالي- مسئوليتهاي محيط زيست- حداقل كردن ب ت ش- خدمات اجتماعي صرفنظر از اينكه هدفهاي سازماني كداميك از موارد بالا را در بر مي گيرد وظيفه مديريت حصول اطمينان از دستيابي به هدفهاي تعيين شده مي باشد معمولاً مديران در چهار نوع فعاليت اصلي درگير مي شوند :1- برنامه ريزي 4- كنترل2- تصميم گيري 3- رهبري فعاليهاي عملياتيهدفهاي اصلي حسابداري مديريت:تامين اطلاعات مورد نياز مديران براي تصميم گيري و برنامه ريزيكمك به مديران در رهبري و كنترل فعاليتهاي عملياتيانگيزش مديران و كاركنان براي فعاليت در راستاي هدفهاي سازمانسنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه، مديران و ساير كارکنان سازمانتفاوتهای اساسی حسابداری مالی و مدیریتفرآیند تصمیم گیری فرآيند تصميم گيري در چهار مرحله صورت می گیرد :تعريف مسئله، شناسايي راه حلها، گرد آوري اطلاعات مربوط، تصميم گيريتعريف مسئله مهم ترين مرحله در فرآيند تصميم گيري مي باشد زيرا كليه فعاليتهاي بعدي اين فرآيند به اين مرحله بستگي دارد چنانچه مديران درك روشني از مسئله در دست نداشته باشند ممكن است وقت و منابع مالي زيادي را صرف شناسايي راه حلها و گردآوري اطلاعات كنند كه كمك موثري به حل مسئله نداشته باشد.شناسايي راه حلها: پس از تعريف مسئله اين سوال مطرح مي شود كه چگونه بايد آن را حل كرد براي حل مسايل معمولاً بيش از يك راه حل ممكن وجود دارد مديران مي توانند از قوه ابتكار و خلاقيت خود استفاده كنند.گردآوري اطلاعات: مديران براي تسهيل تصميم گيري ممكن است به اطلاعات متنوعي نياز داشته باشند برخي از اين اطلاعات ممكن است ذهني، عيني، قسمتي درون سازماني و برون سازماني باشد.تصميم گيري: در فرآيند تصميم گيري غالباً يك متغير به تنهايي نسبت به ساير متغيرها يا عوامل برتري ندارد بلكه چندين ضابطه تصميم گيري با يكديگر تعامل دارند تصميم گيري نهايي معمولاً به مدل تصميم گيري انتخابي بستگي دارد.انواع تصميم گيريتصميم گيري در شرايط اطمينان : در اين شرايط تمام متغيرهاي تصميم قابل اندازه گيري و در دسترس هستند . اطلاعات كامل است و احتمال وقوع آنها 1 است.
تصميم گيري در شرايط مخاطره ( ريسك) : در اين شرايط برخي از متغيرهاي تصميم قابل اندازه گيري و در دسترس نيستند و تصميم گيرنده با احتمال ، عدم قطعيت و در نتيجه ريسك مواجه مي باشد. اطلاعات ناقص است و احتمال وقوع رويداد كمتر از 1 است. براي بازده ها با قطعيت نمي توان اظهار نظر كرد، چراكه براي هر كدام چند احتمال وقوع وجود دارد.وظایف حسابداری مدیریت1-تامین و تحلیل اطلاعات مربوط صحیح و به موقع برای تصمیم گیری های مدیریت2-پیش بینی ارقام و اطلاعات مربوط به آینده با م مدلهای ریاضی و آمار3-برنامه ریزی و نترل و تهیه بودجه بر مبنای فعالیتها4-جمع آوری و گزارش داده ها و اطلاعات5-جلب توجه (توجه دهی)6-حل مسئلهويژگيهاي اطلاعات حسابداري مديريت:مربوط بودن: يعني اطلاعات بايد با مسئله يا تصميم در دست بررسي مرتبط باشد.به موقع بودن: اطلاعات حسابداري مديريت بايد به هنگام تهيه شو د و به موقع در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد. زيرا با گذشت زمان ممكن است ارزش اطلاعات از دست برود.صحيح بودن: اطلاعات حسابداري بايد صحيح باشد زيرا به موقع ترين اطلاعات در صورت صحيح نبودن، ارزش چنداني ندارد. مثلاً برآورد نادرست مطالبات مشكوك الوصول ممكن است مديران را در تصميم گيري در مورد سياستهاي اعتباري گمراه سازد.مثلث استراتژیک
کیفیت: تجربه کلی یک مشتری با یک محصول که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را در بر می گیرد.
زمان: یعنی مدت زمانی که طول میکشد تا شرکت پس از اعلام نیاز،محصول را در دسترس مشتری قرار دهد.
هزینه: شامل منابع مصرف شده به وسیله تولید کنندگان و سازمانهای حمایت کننده آنها است.گرایشهای اقلام بهای تمام شده منظور از گرایشهای اقلام بهای تمام شده مطالعه واکنش این اقلام در مقابل تغییر در سطح فعالیت(مثلاً تولید) است.
این اقلام به 5 دسته تقسیم می شود........1- اقلام ثابت2-اقلام متغیر3-اقلام مختلط4-اقلام نیمه متغیر5-اقلام نیمه ثابت
نکته:دامنه اقلام ثابت بهای تمام شده در حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت متفاوت است: در حسابداری بهای تمام شده تنها اقلام ثابتی که به امر تولید مربوط باشند مثل سربار ساخت منظور می گردد. در حسابداری مدیریت اقلام ثابت بهای تمام شده شامل کلیه مخارجی که در یک دوره مالی یا در کوتاه مدت قابل تغییر نباشد.مانند سربارثابت ساخت ، هزینه اداری و فروش
اقلام ثابت به دو دسته زیر تقسیم میشود

1-اقلام ثابت تعهد شده:در کوتاه مدت و به آسانی قابل حذف نیستند و معمولاً به کل کارخانه و تسهیلات تولید مربوط میشود.مانند اجاره و بیمه و عوارض
2-اقلام ثابت اختیاری:این اقلام را میتوان بنا به نظر مدیریت و بر حسب اقتضاء در مدتی نسبتاً کوتاه تقلیل داد و حذف کرد.مانند حقوق مدیران و مخارج تحقیق و توسعه
اقلام نیمه متغیر به دو دسته قابل تقسیم اند:
1-اقلامی که بر اثر افزایش سطح تولید با نسبت نزولی اضافه میگردد.یعنی میزان افزایش بهای تمام شده برای هر واحد اضافی تولید،کمتر از افزایشی است که برای یک واحد تولید شده ماقبل ایجاد شده است.
2-اقلامی که براثر افزایش سطح فعالیت با نسبت صعودی اضافه میگردد یعنی میزان افزایش بهای تمام شده برای هر واحد اضافی تولید بیشتر از افزایشی است که برای یک واحد تولید شده ما قبل ایجاد شده است.مثلاً نرخ برخی از منابع انرژی مانند برق و گاز و.... به منظور تشویق مصرف کنندگان برای صرفه جویی به صورت تصاعدی تعیین میشود.در این صورت با افزایش تولید ،مصرف منابع انرژی نیز زیاد و مشمول نرخ بالاتری میشود.بنابراین بهای انرژی مصرف شده برای تولید یک واحد محصول در مقایسه با واحدهای قبلی به صورت تصاعدی افزایش می یابد.مفروضات مربوط به گرایشهای بهای تمام شده 1-فرض دامنه مربوط: این فرض حاکی از آن است که گرایش مشخص شده برای اقلام بهای تمام شده تنها در دامنه معینی از فعالیت صحیح است و خارج از این دامنه ممکن است گرایش دیگری داشته باشد.
2-فرض زمان: بر این موضوع تاًکید میکند که گرایش اقلام بهای تمام شده فقط در یک دوره زمانی معین مصداق دارد و خارج از این دوره زمانی ممکن است گرایش دیگری داشته باشد.
روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده ..............روش دانش وتجربه حرفه ای: گاه کار کنان با سابقه واحد تجاری در تشخیص و برآورد گرایشهای اقلام بهای تمام شده از دانش و تجربه بالایی برخوردارند که برای آن جایگزین نمیتوان یافت.
روش حد بالا و حد پایین: اقلام بهای تمام شده و سطح فعالیت مربوط به آن را در بالاترین و پایین ترین مقادیر با یکدیگر مقایسه و تفکیک اقلام ثابت و متغیر بهای تمام شده را امکان پذیر می کند.
روش نمودار نقاط پراکنده: بعضی از مواقع انعکاس مبالغ مربوط به اقلام بهای تمام شده به صورت نقاط پراکنده بروی یک نمودار به تشخیص گرایش اقلام کمک میکند.
روش نقطه سربه سر: معرف سطحی از فعالیت است که در آن نقطه،بهای تمام شده کل مساوی با در آمد کل میباشد.در این نقطه درآمد حاصل از فروش یک محصول مساوی جمع اقل بهای تمام شده تولید،فروش و توزیع می باشد. نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده: نقطه ای است که در آن جمع بهای تمام شده دو روش تولید مساوی است. در واقع معرف سطحی از تولید است که در ان اقلام ثابت کمتر یک روش تولید به وسیله اقلام متغیر بیشتر آن بی اثر شود.جمع بهای تمام شده روش تولید الف = جمع بهای تمام شده روش تولید باقلام متغیر روش الف + اقلام ثابت روش الف = اقلام متغیر روش ب + اقلام ثابت روش ب
تصمیمات قیمت گذاری : اثرات تغییر قیمت فروش : تعداد فروش محصول جمع درآمد فروش سودتقاضای بی کشش : وقتی درآمد کل حاصل پس از افزایش قیمت افزایش می یابد (افزایش قیمت تأثیری بر تقاضا نمی گذارد)تقاضای باکشش : وقتی درآمد کل حاصل پس از افزایش قیمت کاهش می یابد.(افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می شود.)نقطه ی بی تفاوتی قیمت : سطحی از فروش است که با قیمت فروش جدید همان سودی را ایجاد می کند که با قیمت و مقدار فروش سابق بدست می آید.در صورتی که پیش بینی فروش بالا تر از این نقطه باشد در مورد افزایش قیمت تصمیم گیری می شود.

مبانی بودجه بندی تعریف بودجه : یک طرح مقداری مشروح و کامل به منظور استفاده از منابع واحد تجاری در دوره ای معین است .1.مقداری است : اطلاعات تشریحی قابل توجه ای همراه بابودجه ارائه می گردد اما اهمیت زیاد اعداد و ارقام نشان از مقداری بودن بودجه دارد. 2.باواحد تجاری مشخصی ارتباط دارد : معمولا بودجه برای یک واحد تجاری مشخص تهیه می شود و می توان بخش کوچکی از هر واحد تجاری را به عنوان واحد بودجه انتخاب نمود. 3.دوره معینی رادر آینده تحت پوشش قرار می دهد: درحسابداری بودجه معمولاً برمبنای دوره مالی معین شده در آینده لحاظ می شود. متداولترین روش تهیه بودجه سالانه می باشد چون اکثریت گزارشهای مالی الزامی واحدتجاری سالانه می باشد. بودجه سالانه می تواند به دوره های کوتاه تر سه ماهه یاماهانه نیز تقسیم شود.مقاصد بودجه بندی 1.طرح ریزی دوره ای را ایجاب می کند.2.هم آهنگی ، همکاری و ارتباط را ترویج می نماید. 3.به مقدار درآوردن پیشنهادها.4.ایجاد چارچوب برای ارزیابی فعالیتها.5.اقلام مختلف بهای تمام شده را مشخص میکند.6.تأمین الزامات قانونی یا قراردادی.7.هدایت فعالیتهای واحدتجاری به سمت هدفهای سازمانی. وظایف بودجه بندی 1.طرح ریزی : شامل کلیه مراحل بودجه بندی را از نقطه شروع فکر تامرحله برآورد بودجه می باشد .چارچوبی را برای وظیفه دوم (کنترل) فراهم می کند. 2.کنترل: مقایسه بین نتایج واقعی حاصل از عملیات یک واحد تجاری و بودجه پیش بینی شده می باشدکه براساس آن به مدیران جهت اقدامات اصلاحی کمک می کند.

بودجه جامع : بودجه های جداگانه هر یک از بخشهای تابعه یک واحد تجاری ترکیب شده و محصول نهایی آن یک بودجه جامع است. بودجه جامع به دو بخش اصلی زیر تقسیم می شود: 1.بودجه عملیاتی 2.بودجه مالی دفاع از بودجه:1.آشنایی بانحوه تصمیم گیری مسئولین تجدیدنظر در بودجه.2.ارائه طرحها وبرنامه های بودجه به نحوی مطلوب.3.ارائه مطالب به شکل کمی.4.پرهیز از غافلگیری.5.تعیین اولویتها.
بودجه بندی سرمایه ای و ویژگیهای آنعبارتست از فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه.
از جمله ویژگی های بودجه بندی سرمایه ای عبارت است از:1-عمر مفید پروژه اگر بیش از یک سال باشد پروژه،پروژه ای سرمایه ای است.2-نیاز به مصرف مبالغ هنگفتی داشته باشد.3-باید در راستای اهداف سازمان باشد.فرآیند بودجه بندی سرمایه ایشامل:1.شناسایی پروژه های سرمایه گذاری2.برآورد منافع و مخارج هر یک از پروژه ها3.ارزیابی پروژه های پیشنهادی از سوی واحدهای مختلف4.تهیه و تنظیم بودجه مخارج سرمایه ای5.ارزیابی مجدد پروژه ها پس از تأیید و تصویبروشهای ارزیابی پروژه ها1-روش های مبتنی بر تنزیل گردش وجوه نقدشامل:الف-نرخ بازده داخلیب –ارزش فعلی خالصج -شاخص سودآوری2-سایر روشهاشامل:الف-دوره بازیافت سرمایهب –معکوس دوره بازیافتج -نرخ بازده حسابداری
پاورپوينت


حسابداري


مديريت


دانلود پاورپوينت بررسی حسابداري مديريت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بررسی جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی

بررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای ..... دانلود مقاله های اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، ... آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي ...

پاورپوینت بررسی جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی

بررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای ..... دانلود مقاله های اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، ... آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب ...

دانلود پاسخ سوالات حسابداري مديريت دكتر رضا شباهنگ پاسخ تمرينات حسابداري مديريت .... پاور پوينت و حل تمرين هاي كتاب حسابداري مديريت تاليف دكتر رضا شباهنگ در . ... دانلود پاورپوينت آشنايي با حسابداري مديريت(فصل اول كتاب ...

پاورپوینت بررسی جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی

بررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای ..... دانلود مقاله های اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، ... آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت - دانلود رایگان

1 . دانلود پاورپوينت سيستم هاي حسابداري مديريت 25 ا کتبر 2016 ... جهت دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته ی دکتر محمد علی سرلک و حسن فراتی ... کل پاور پوینت های درس حسابداری در مدیریت تاریخ .

پاورپوینت بررسی حسابداری رفتاری

پاورپوینت بررسی حسابداری رفتاری در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دانلود پاورپوینت بررسی-پاورپوینت بررسی-دانلود فایل پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مدیریت - rozblog.com

skin98.ir,دانلود رایگان پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,پورپوزال مدیریت,پروژه مدیریت,پایاننامه مدیریت,دانلود رایگان تحقیق مدیریت,تحقیق مدیریت,مقاله مدیریت,مقالات مدیریت,تحقیق آماده ...

پاورپوینت بررسی حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای ...

دانلود پاورپوينت استانداردهای طراحي پایانه مسافربری این پاورپوينت به بررسی معماری پایانه مسافربری میپردازد طراحي پایانه .... استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 - کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای ...

پاورپوینت بررسی حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای ...

دانلود پاورپوينت استانداردهای طراحي پایانه مسافربری این پاورپوينت به بررسی معماری پایانه مسافربری میپردازد طراحي پایانه .... استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 - کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای ...

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري,پاورپوينت,بررسي,جامع,موزيك,در,معماري,,پاورپوينت بررسي ...

پاورپوینت بررسی جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی

بررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای ..... دانلود مقاله های اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، ... آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي ...

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري,پاورپوينت,بررسي,جامع,موزيك,در,معماري,,پاورپوينت بررسي ...

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري

پاورپوينت بررسي جامع موزيك در معماري,پاورپوينت,بررسي,جامع,موزيك,در,معماري,,پاورپوينت بررسي ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت - دانلود رایگان

1 . دانلود پاورپوينت سيستم هاي حسابداري مديريت 25 ا کتبر 2016 ... جهت دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته ی دکتر محمد علی سرلک و حسن فراتی ... کل پاور پوینت های درس حسابداری در مدیریت تاریخ .

پاورپوینت بررسی حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای ...

دانلود پاورپوينت استانداردهای طراحي پایانه مسافربری این پاورپوينت به بررسی معماری پایانه مسافربری میپردازد طراحي پایانه .... استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 - کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت - دانلود رایگان

1 . دانلود پاورپوينت سيستم هاي حسابداري مديريت 25 ا کتبر 2016 ... جهت دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته ی دکتر محمد علی سرلک و حسن فراتی ... کل پاور پوینت های درس حسابداری در مدیریت تاریخ .

دانلود پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت ...

دانلود پاورپوينت سيستم هاي حسابداري مديريت s-music.ironiblog.ir/post/143 ذخیره شده ۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فصل 2 کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای دانلود اينجا کلیک کنید. ... دانلود پاورپوینت کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت mis - پروژه دات ...

پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

مقاله شرح يك پروسه صنعتي

دانلود تحقیق و زندگی نامه جامی

کاراموزی در سازمان ثبت احوال كشور

دانلود پاورپوینت بررسی بهره وری

تحقیق نماز و عبادت‌

مقاله مقاوم سازي ساختمانها بوسيله ميراگرهاي اصطكاكي

پاورپوینت تکیه ها

پاورپوینت علف هرز

تحقیق نماز و عبادت‌